Kalkulačka výpočet přídavek na dítě – dětské přídavky

Máte doma děti, a zajímalo by vás, jestli máte nárok na přídavky na dítě? Naše online kalkulačka pro výpočet přídavků na dítě, vám pomůže zjistit. Můžete si vypočítat, jestli máte na tuto sociální dávku nárok nebo ne. Pokud ano, tak vám kalkulačka řekne, kolik peněz byste mohli dostat, a dále vám také poradíme, kde podat žádost, a co všechno k tomu budete potřebovat.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Přídavek na dítě je jednou z několika sociálních dávek, která je určena především pro rodiny s dětmi, které mají nižší příjmy (než obvyklý průměr). Nárok na přídavek na dítě upravuje zákon o státní sociální podpoře, tedy zákon číslo 117/1995 Sb. Přídavkům na dítě je pak věnován především paragraf § 17 až § 19.

Nárok na přídavky na dítě má nezaopatřené dítě (kdo se považuje za nezaopatřené dítě je popsáno níže), pokud rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje 2,4 násobek životního minima. U přídavků na dítě se posuzují příjmy za předchozí kalendářní rok. I když pozor na to, že v případě této sociální dávky je to trochu složitější v tom, že se zohledňuje školní rok.

Takže pokud by se vám třeba narodilo dítě v lednu 2015, a vy jste si chtěli rovnou požádat o přídavky na dítě, pak by se počítal příjem za kalendářní rok 2013 (tedy ne 2014). Až od září 2015 se pak zohlední rok 2014. Je to prostě tak, že příspěvky na dítě se schvalují vždy na rok – od října do září příštího roku, takže to koresponduje se školním rokem. Když začíná nový školní rok, je nutné znovu dokládat potvrzení o studiu, potvrzení o příjmech apod.

Kdo má nárok na přídavky na dítě, aneb kdo je nezaopatřené dítě

Jako nezaopatřené dítě se posuzuje nezletilé dítě nebo zletilé dítě do 26 roků, které se připravuje (ve škole) na budoucí povolání. Pokud by dítě bylo v ústavu, pak se nepovažuje za nezaopatřené dítě. Aby mělo dítě nárok na tuto sociální dávku, musí se jednat o předškolní dítě, nebo dítě, které navštěvuje základní či střední školu (včetně středních odborných či odborných učilišť). Dále pak vzniká nárok i při studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole (je zde ale omezení že studium musí být prezenční, u dálkových to neplatí).

Kalkulačka pro výpočet přídavků na dítě

Spočítejte si v této kalkulačce, zda-li máte nárok na přídavky na dítě, a o kolik peněz by se mohlo jednat. Pro výpočet je nutné zadat váš příjem v rozhodném období – jedná se zpravidla o předchozí kalendářní rok. Viz tento příklad: v období říjen 2014 – září 2015 se dokládá příjem za rok 2013, v období říjen 2015 – září 2016 se bude dokládat příjem za rok 2014.

Kalkulačka přídavky na děti 2014
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní rok. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě?

To, kolik jsou přídavky na dítě je závislé na počtu dětí (za které budete uplatňovat nárok), a také na jejich věku. Výše příspěvku je odstupňována podle věku a to takto:

  • Dítě do 6 roků má nárok na 500 Kč
  • Dítě od 6 do 15 roků má nárok na 610 Kč
  • Dítě do 26 roků má nárok na 700 Kč

Jaké příjmy se mají zadávat do kalkulačky?

Všechny příjmy, které nemají nějakou zákonnou výjimku. Jedná se především o výplatu ze zaměstnání (zadává se čistá mzda), příjmy z podnikání, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky vyplácené v pracovní neschopnosti. Dále i třeba rodičovský příspěvek nebo peněžitá pomoc v mateřství, invalidní nebo starobní důchod. A i některé další příjmy.

Pokud by dítě mělo vlastní příjem v průběhu rozhodného období, pak se dokládá i tento příjem (například brigáda během letních školních prázdnin, práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti).

Kde se podává žádost o přídavky na dítě a jaký je na to potřeba formulář?

Žádost o přídavky na dítě si půjdete vyřídit (jako i mnohé jiné sociální dávky) na Úřadu práce. Kromě vyplněného formuláře s žádostí (formulář najdete i u nás na webu, nebo jej máte k dispozici přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – viz mpsv.cz), budete potřebovat ještě další formuláře. Je nutné doložit potvrzení o studiu, potvrzení o příjmech (od všech osob, tedy typicky otec i matka dítěte a případně i o příjmech dítěte). Nakonec je potřeba vzít na úřad i osobní doklady všech osob (občanský průkaz, nebo není-li, tak rodný list).

Může se o přídavky na dítě žádat zpětně?

U sociální dávky přídavky na dítě je možné žádat o dávku zpětně. Pokud například zapomenete v září vyřídit vše potřebné, aby vám dávka byla vyplácena i v dalším období, pak máte možnost vše napravit ještě 3 měsíce. Tedy, i když se vám narodí malé dítě, můžete si o přídavky na dítě požádat až se tří měsíčním zpožděním a měli byste dostat všechny peníze, na které máte nárok, za ty 3 měsíce zpětně.

Sociální poradna – porodné

Pokud máte nějaký dotaz, nebo potřebujete poradit ohledně přídavků na dítě, toho kdo má na příspěvky nárok, jak podat žádost apod., můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – přídavky na dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.