Kalkulačka: Nárok na porodné pro rodinu nebo pro samoživitelku

Očekáváte v roce 2017 narození potomka? A zajímalo by vás, jestli budete mít nárok na podobné? V této kalkulačce si můžete spočítat, zda splňujete podmínky nároku na porodné, a kolik peněz byste mohli dostat. Podíváme se na to, jaké jsou podmínky, jak se počítají příjmy a kdy máte nárok na tuto sociální dávku.

Kdo má nárok na porodné v roce 2023?

Na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte, pokud je v rodině průměrný příjem do 2,7 násobku životního minima.

Životní minimum se od 1. ledna 2023 zvýšilo o 5,2%. Samoživitelka s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 18 765 Kč měsíčně. Rodina s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 29 673 Kč měsíčně

Výše porodného se nemění – stále je to 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě (na třetí a další dítě, nárok na porodné není).

Aktuální kalkulačku pro výpočet porodného v roce 2023, najdete zde

Výpočet nároku na porodné 2017

Kalkulačka porodné v roce 2017
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?

Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kolik je porodné v roce 2017

Porodné je jednorázová sociální dávka. Její podmínky jsou určeny příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře. Na porodné máte aktuálně (v roce 2017), nárok pokud se vám narodí první nebo druhé dítě. Nebo v případě, že převezmete do trvalé péče dítě do 1 roku věku (a jedná se o vaše první nebo druhé dítě):

  • Porodné na první dítě v roce 2017 = 13000 Kč
  • Porodné na druhé dítě v roce 2017 = 10000 Kč

Kdo má nárok na porodné

Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé dítě. Nebo osoba, která převzala do trvalé péče první nebo druhé dítě (resp., jedná se o první nebo druhé dítě dané osoby), které má do jednoho roku.

Současně také příjem „rodiny“ (společně posuzovaných osob) nesmí v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí) překročit 2,7 násobek životního minima.

Příjmy se sledují vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí (podobně jako třeba u příspěvku na bydlení). Pokud se dítě narodí v dubnu 2017, rozhoduje příjem za leden až březen 2017. Pokud se dítě narodí v červenci, posuzuje se příjem za období duben až červen 2017, a tak dále.

Porodné pro rodinu nebo samoživitelku v roce 2017

Abyste v roce 2017 měli nárok na porodné, pak váš průměrný měsíční příjem v rozhodném období (průměrný měsíční příjem za kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte), nesmí překročit níže uvedené částky:

  • Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je 7710 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 20 817 Kč
  • Rodina, které se narodí druhé dítě = životní minimum je 9450 Kč, hranice nároku na porodné je 25 515 Kč (*)
  • Matka samoživitelka, které se narodí první dítě = životní minimum je 4880 Kč, hranice nároku je 13 176 Kč

(*) Pozn.: v daném případě uvažujeme, že první narození dítě má věk do šesti roků, pokud by bylo starší, životní minimum bude o něco málo vyšší, životní minimum pro dítě se totiž liší podle jeho věku

Porodné na první, druhé nebo třetí dítě?

Porodné je aktuálně (rok 2017), vypláceno pouze pokud se narodí první nebo druhé dítě. Pokud se ženě narodí třetí dítě, tak již na porodné nárok není.

Přesto ale jsou ale situace, kdy je nárok, i když je to už třetí nebo dokonce čtvrté dítě v rodině.

Typicky se může jednat o situaci, kdy má muž z předchozího manželství dvě děti a s novou ženou se mu narodí třetí dítě. V tom případě na porodné nárok bude, protože se jedná o první dítě ženy, a porodné je určeno primárně pro ženu, která porodila. Záleží tedy na počtu dětí, které porodila daná žena.

Kolik je porodné na dvojčata

Jak je to s nárokem na porodné, pokud se narodí dvojčata? Pokud by se narodila dvojčata, a jednalo se o první a druhé dítě v rodině, pak je nárok na „dvojnásobné“ porodné, resp. na součet obou částek tedy 23 000 Kč.  V takovém případě by příjmy rodiny neměly překročit částku 25 515 Kč.

Pokud byste ale již měli první dítě, a nyní se vám měla narodit dvojčata (tedy 2 a 3 dítě), pak je porodné na dvojčata jen 10000 Kč (tedy jen na druhé dítě, resp. první z narozených dvojčat). V takovém případě by příjem rodiny neměl být vyšší než 30 213 Kč.

Jak se započítávají příjmy v žádosti o porodné

V žádosti o porodné se udávají příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Se započítáváním příjmů je to ale trochu složitější. Některé příjmy se započítají v měsíci, kdy jsou vyplaceny (typicky je to mateřská nebo nemocenská). Jiné příjmy se počítají v měsíci, kdy byly zaúčtovány (typicky je to třeba výplata ze zaměstnání). Podrobněji viz paragraf 5, zákon číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře.

Složitější to pak mají s nárokem na porodné třeba i OSVČ. U nich se může jako příjem počítat ten skutečný. Vždy to je ale nejméně jedna polovina průměrné mzdy (ta je pro účely sociálních dávek stanovena pro rok 2017 na 27000 Kč). Takže OSVČ, i když je bez příjmů, má započítán příjem vždy nejméně ve výši 13500 Kč.

Nárok na porodné zpětně

Na porodné máte nárok až do doby, než má vaše dítě jeden rok. Tedy podat žádost můžete i zpětně, po porodu. Vždy se ale posuzují příjmy v kalendářním čtvrtletí před porodem. Žádost o porodné se vyřizuje na Úřadu práce. Budete k tomu potřebovat osobní doklady, rodný list dítěte, doložení příjmů.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.