Kalkulačka: výpočet exekuce na plat, na důchod, na sociální dávky, na mateřskou …

V této kalkulačce pro výpočet exekuce (exekučních srážek) na plat si sami můžete spočítat, kolik peněz by vám zůstalo v případě exekuce na mzdu. Snadno si tak můžete zkontrolovat, jestli vám zaměstnavatel nestrhává na exekuce více peněz, než by měl. Nebo můžete zjistit, o kolik peněz více vám bude zůstávat v roce 2018. Od 1. 1. 2018 se totiž mírně zvýšila základní nezabavitelná částka. Díky tomu bude lidem s exekucí na plat od ledna zůstávat o „pár“ korun více.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022 (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Je to letos již potřetí (před tím se nezabavitelné minimum zvyšovalo od 1. 1. 2022 a od 1. 4. 2022).

Od 1. července 2022, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 138,75 Kč.

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Výpočet exekuce na plat od 1. 1. 2018

Kalkulačka exekuce na mzdu 2018
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelná částka od 1. 1. 2018?

Od 1. 1. 2018 se mírně zvyšuje základní nezabavitelné minimum při exekuci. A to díky tomu že se zvyšují zákonem stanovené normativní náklady na bydlení. Zatímco v roce 2017 byla nezabavitelná částka 6154,67 Kč, od začátku roku 2018 to jíž bude 6225,33 Kč, tedy o cca 71 Kč více.

Pokud má navíc zaměstnanec s exekucí na plat i vyživovací povinnost na dítě (děti) nebo na manželku (manžela), pak za každou takovou osobu se nezabavitelná částka zvyšuje na 1556,33 Kč (v roce 2017 bylo 1538,67 Kč)

I když to vypadá jen jako drobné zvýšení, reálně lidem s exekucí bude zůstávat více peněz. Můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu:

Pan Novák má exekuci na plat (nepřednostní pohledávka), má dvě děti a manželku:

  • v roce 2017 byla celková nezabavitelná částka p. Nováka 10771 Kč, z čisté mzdy 26500 Kč by mu při nepředností exekuci zůstalo 16 926 Kč
  • v roce 2018 by celková nezabavitelná částka p. Nováka byla 10895 Kč (o 124 Kč více), z čisté mzdy by mu zůstalo 17121 Kč, tedy o 195 Kč více

Jak probíhá exekuce na mzdu?

O tom, že vám může hrozit exekuce na mzdu, se obvykle nemáte šanci předem dozvědět. Často se stává, že to zaměstnanec zjistí, až když mu na účet přijde podstatně nižší výplata, nebo až když vidí na výplatní pásce, že mu byly provedeny srážky z platu.

Běžný postup je takový, že exekutor nejprve posílá příkaz zaměstnavateli (nařízení exekučních srážek) a až následně informuje dlužníka (který navíc díky nepřebírání pošty ani příslušný dopis nemusí dostat). Podobně se postupuje i při exekuci na účet v bance, kde exekutor nejprve informuje banku, aby si dlužník nestihl peníze vybrat, a až poté informuje dotyčného.

Pokud zaměstnavatel obdrží od exekutora příkaz k provádění srážek, nemá možnost to odmítnout. Pokud byste nesouhlasili s prováděním srážek, musíte se obracet na příslušný soud a požadovat zastavení (nebo případně částečné zastavení) probíhající exekuce. Obracet se na zaměstnavatele nebo mzdovou účetní v zásadě nemá smysl.

Jak zabránit exekuci na mzdu

Pokud přemýšlíte nad tím, jak se vyhnout exekuci na mzdu, tak vás musíme zklamat. V zásadě neexistuje žádný legální způsob, jak se vyhnout exekuci. I když třeba změníte zaměstnání, nový zaměstnavatel se o vaší exekuci dozví (zaměstnavatelé mají povinnost si mezi sebou předávat informace o nařízených exekucích).

Můžete pochopitelně pracovat tzv. „na černo“ – ale za nelegální práci hrozí poměrně vysoké pokuty jak vám, tak i vašemu zaměstnavateli. Není to tedy nic, co bychom vám mohli s klidným svědomím doporučit.

Exekuce na důchod, na sociální dávky, na mateřskou …

Podle stejných pravidel, jako jsou prováděny exekuční srážky z platu, se postupuje i v případě exekuce na důchod, nebo i u exekuce na některé sociální dávky či na mateřkou nebo rodičovskou.

Mezi příjmy, u kterých může být prováděna exekuce, patří mnoho různých příjmů – nejčastěji to bývá sice právě mzda ze zaměstnání. Z exekuce ale nejsou vyloučeny třeba ani nemocenské dávky (nemocenská), dávky pro ženy na mateřské (peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek. Stejně tak může exekutor nařídit srážky na důchod, nebo i na některé sociální dávky.

Vždy ale platí, že postup výpočtu exekuce je stejný. I z mateřské, důchodu nebo třeba podpory v nezaměstnanosti vám zůstává základní nezabavitelné minimum (pro jednotlivce oněch 6225,33 Kč + 1556,33 Kč za každé dítě/manžela/manželku) a dále ještě určitá část ze zbytku

Přednostní a nepřednostní exekuce

To, kolik peněz vám z platu zůstane, a kolik se zabaví na exekuce, závisí mimo jiné i na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Pokud je to totiž nepřednostní pohledávka, pak zaměstnanci zůstane o něco více peněz, než když se jedná o přednostní pohledávku.

Mezi přednostní pohledávky patří především exekuce na alimenty (ty mají přednost před všemi ostatními pohledávkami). Dalšími přednostními pohledávkami jsou pak náhrady škody způsobené trestnými činy, dluhy na sociálním či zdravotním pojištění atp.

Mezi nepřednostní pohledávky patří nejčastěji nezaplacené účty (za telefon, kabelovou televizi, internet, elektřinu, plyn, televizní poplatky atp.) nebo neuhrazené splátky půjček, úvěrů, nákupů na splátky, hypotéky, kreditní karty. Nebo i za pokuty za jízdu na černo v MHD. U nich dostává exekutor o několik tisíc korun méně (a zaměstnanec dostává větší částku, než jak je tomu u přednostních exekucí).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.