Kalkulačka: rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená 2022

V této online kalkulačce, si můžete sami spočítat, jak vysoký může být váš rodičovský příspěvek v roce 2022, podle zvolené délky jeho čerpání. V doprovodném článku také najdete souhrn všech užitečných informací, které jsou spojené s rodičovskou dovolenou, a nárokem na rodičovský příspěvek

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2022?

To, kolik je rodičovský příspěvek, se naposledy změnilo od 1. 1. 2020. V roce 2022 tedy platí, že celková výše rodičovského příspěvku je 300 000 Kč. Při narození dvojčat (nebo více dětí) je to 450 000 Kč.

Tato částka je pak stejná pro všechny, kdo na něj mají nárok. Bez ohledu na to, jestli před tím pracovali, a jaká byla jejich mzda. Na rodičovský příspěvek pak mají nárok třeba i studentky, OSVČ apod. (na rozdíl třeba od peněžité pomoci v mateřství, kde jsou podmínky přísnější).

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2022

Vzhledem k vysoké inflaci, dochází v roce 2022, k celé řadě změn u sociálních dávek – došlo k mimořádnému zvýšení příspěvku na bydlení, zvýšilo se životní minimum (což ovlivňuje skoro všechny sociální dávky).

Vláda také navrhuje mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč. Kromě toho, se mluví i o možném zvýšení rodičovského příspěvku až o 15%. Rodičovská by se tak zvýšila až na 345 000 Kč.

Vláda současně navrhuje i možnost rychlejšího čerpání rodičovské – měsíční částka, by se mohla zvýšit na 13 000 Kč (nyní je 10 000 Kč). Tyto změny (celkové zvýšení rodičovské i zvýšení měsíční částky), ale zatím nebyly finálně schváleny).

Kalkulačka pro výpočet výše rodičovského příspěvku v roce 20022

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2022?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič dítěte, který po celý měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě. A to je celé.

Nárok na rodičovský příspěvek tedy může mít jak otec dítěte, tak i jeho matka. Vždy ale pouze jeden z nich. Na rodičovský příspěvek je pak nárok pouze na nejmladší dítě.

Omezení, která platí pro RP jsou především tato:

  • Musí být zajištěna řádná celodenní péče o dítě nějakou dospělou osobou. Není tedy možné, aby oba rodiče chodili do zaměstnání, a o dítě se staral jeho starší (neplnoletý) sourozenec (plnoletý sourozenec, babička, placená opatrovnice je ale již v pořádku)
  • Dítě také nesmí, pokud jsou mu méně než 2 roky, trávit více než 92 hodin měsíčně ve školce
  • Dítě musí být mladší než 4 roky, resp. ve 4 letech věku dítěte nárok na RP zaniká, i kdyby nebyla vyčerpána celá částka 300 tisíc korun (na dvojčata 450 tisíc korun)
  • Není možné dostávat současně rodičovský příspěvek na jedno dítě a současně brát mateřskou na druhé dítě

Jaká je maximální rodičovská v roce 2022?

Maximální výše rodičovského příspěvku je v roce 2022 omezena na 47 700 Kč. V takovém případě by vyplácení rodičovského příspěvku trvalo cca 7 měsíců.

Takto vysokou rodičovskou, si ale může zvolit jen málokdo. Maximální částka, kterou si může zvolit „běžný“ člověk, odpovídá 30ti násobku PPM na jeden den.

Pokud jste během mateřské dostávali „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) ve výši např. 18 000 Kč měsíčně, pak je to současně i maximální výše rodičovského příspěvku.

Jaká je minimální výše rodičovské v roce 2022?

Minimální výše rodičovské by vám vycházela, pokud byste neměli nárok na mateřskou, a dostávali rodičovský příspěvek od narození dítěte. V takovém případě si můžete zvolit výši rodičovské do 10 000 Kč měsíčně. A dostávali byste ji 30 měsíců (2,5 roku). Pokud byste ji chtěli dostávat delší dobu, například 3 roky, pak by to bylo 8 334 Kč měsíčně. Na 4 roky (48 měsíců), by to bylo 6250 Kč měsíčně.

Výši rodičovské můžete v průběhu jejího čerpání měnit. Maximálně ale jednou za 3 měsíce, s tím že se změna projeví od dalšího kalendářního měsíce. Podle toho, jak potřebujete, můžete rodičovský příspěvek zvyšovat nebo snižovat. Pro horní hranici stále platí omezení do 10 000 Kč nebo do výše vaší mateřské (maximálně ale 47 700 Kč v roce 2022).

Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku

Mnoha rodinám by se hodila možnost čerpání rodičovského příspěvku v nějaké jednorázové, vyšší podobě. Přece jen, ty největší náklady spojené s miminkem, jsou zpočátku. Nakoupit kočárek, postýlku a vše, co je potřeba pro novorozence, představuje výdaje i v řádu několika desítek tisíc korun.

Bohužel ale jednorázové čerpání rodičovského příspěvku není možné. Je ho možné vyplácet pouze v měsíčních dávkách, v maximální možné výši 10 000 Kč měsíčně (nebo podle toho, kolik jste měli PPM).

Práce nebo podnikání při rodičovském příspěvku

Na rozdíl třeba od mateřské dovolené, kdy je čerpána peněžitá pomoc v mateřství, a příjemce této dávky nesmí pracovat ve stejném zaměstnání, pro stejného zaměstnavatele, u rodičovské je to „volnější“.

Platí, že nárok na rodičovský příspěvek, je i když daná osoba (otec či matka dítěte), chodí do práce. Není tak žádný problém, aby bylo během rodičovské vykonáváno zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo nějaká brigáda na DPP či DPČ.

Musí však být splněna podmínka zajištění řádné celodenní péče o dítě. A u dětí do dvou roků se pak ještě hlídá délka pobytu ve školce nebo v jeslích (maximálně 92 hodin měsíčně).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.