Kalkulačka: Výpočet rodičovské od 1. 1. 2024 (zvýšení a zkrácení)

V této online kalkulačce, si můžete sami spočítat, jak vysoký může být váš rodičovský příspěvek v roce 2024, podle zvolené délky jeho čerpání. V doprovodném článku také najdete souhrn všech užitečných informací, které jsou spojené s rodičovskou dovolenou, a nárokem na rodičovský příspěvek

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024?

Od ledna 2024, se zvýšil rodičovský příspěvek o 50 000 Kč. Zvýšení ale platí jenom pro děti, narozené v roce 2024 (nebo převzaté do péče v roce 2024).

Děti narozené do 31. prosince 2023:

  • 300 000 Kč na jedno dítě
  • 450 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Děti narozené od 1. ledna 2024:

  • 350 000 Kč na jedno dítě
  • 525 000 Kč na dvojčata (nebo na vícerčata)

Tato částka je pak stejná pro všechny, kdo na něj mají nárok. Bez ohledu na to, jestli před tím pracovali, a jaká byla jejich mzda. Na rodičovský příspěvek pak mají nárok třeba i studentky, OSVČ apod. (na rozdíl třeba od peněžité pomoci v mateřství, kde jsou podmínky přísnější).

Kalkulačka pro výpočet výše rodičovského příspěvku v roce 20024

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2024?

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič dítěte, který po celý měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě. A to je celé.

Nárok na rodičovský příspěvek tedy může mít jak otec dítěte, tak i jeho matka. Vždy ale pouze jeden z nich. Na rodičovský příspěvek je pak nárok pouze na nejmladší dítě.

Omezení, která platí pro RP jsou především tato:

  • Musí být zajištěna řádná celodenní péče o dítě nějakou dospělou osobou. Není tedy možné, aby oba rodiče chodili do zaměstnání, a o dítě se staral jeho starší (neplnoletý) sourozenec (plnoletý sourozenec, babička, placená opatrovnice je ale již v pořádku)
  • Dítě také nesmí, pokud jsou mu méně než 2 roky, trávit více než 92 hodin měsíčně ve školce
  • Dítě musí být mladší než 4 roky, resp. ve 4 letech věku dítěte nárok na RP zaniká (platí pro děti narozené do 31. 12. 2023, u dětí narozených od 1. 1. 2024 je to maximálně do 3 roků), i kdyby nebyla vyčerpána celá částka 300 tisíc korun (na dvojčata 450 tisíc korun)
  • Není možné dostávat současně rodičovský příspěvek na jedno dítě a současně brát mateřskou na druhé dítě

Jaká je maximální rodičovská v roce 2024?

Maximální výše rodičovského příspěvku je v roce 2024 omezena na 53 910 Kč. V takovém případě by vyplácení rodičovského příspěvku trvalo cca 7 měsíců.

Takto vysokou rodičovskou, si ale může zvolit jen málokdo. Maximální částka, kterou si může zvolit „běžný“ člověk, odpovídá 30ti násobku PPM na jeden den.

Pokud jste během mateřské dostávali „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) ve výši např. 18 000 Kč měsíčně, pak je to současně i maximální výše rodičovského příspěvku.

Jaká je minimální výše rodičovské v roce 2024?

Minimální výše rodičovské by vám vycházela, pokud byste neměli nárok na mateřskou, a dostávali rodičovský příspěvek od narození dítěte. V takovém případě si můžete zvolit výši rodičovské do 13 000 Kč měsíčně. A dostávali byste ji cca 27 měsíců (něco přes 2 roky).

Pokud byste ji chtěli dostávat delší dobu, například 3 roky, pak by to bylo 9 722 Kč měsíčně (za předpokladu že nebyl nárok na PPM a je nárok na 350 000 Kč, při čerpání RP až po skončení PPM, to vychází na cca 11 290 Kč).

Výši rodičovské můžete v průběhu jejího čerpání měnit. Maximálně ale jednou za 3 měsíce, s tím že se změna projeví od dalšího kalendářního měsíce. Podle toho, jak potřebujete, můžete rodičovský příspěvek zvyšovat nebo snižovat. Pro horní hranici stále platí omezení do 13 000 Kč nebo do výše vaší mateřské (maximálně ale 53 910 Kč v roce 2024).

Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku

Mnoha rodinám by se hodila možnost čerpání rodičovského příspěvku v nějaké jednorázové, vyšší podobě. Přece jen, ty největší náklady spojené s miminkem, jsou zpočátku. Nakoupit kočárek, postýlku a vše, co je potřeba pro novorozence, představuje výdaje i v řádu několika desítek tisíc korun.

Bohužel ale jednorázové čerpání rodičovského příspěvku není možné. Je ho možné vyplácet pouze v měsíčních dávkách, v maximální možné výši 13 000 Kč měsíčně (nebo podle toho, kolik jste měli PPM).

Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy není vyčerpán celý rodičovský příspěvek, před narozením dalšího dítěte. Dříve to bohužel fungovalo tak, že rodina mohla přijít o část rodičovského příspěvku, který nestihla vybrat před začátkem druhé mateřské. Aktuálně je ale možní po narození druhého dítěte, požádat Úřad práce, o jednorázové doplacení zbylé částky z prvního rodičovského příspěvku.

Práce nebo podnikání při rodičovském příspěvku

Na rozdíl třeba od mateřské dovolené, kdy je čerpána peněžitá pomoc v mateřství, a příjemce této dávky nesmí pracovat ve stejném zaměstnání, pro stejného zaměstnavatele, u rodičovské je to „volnější“.

Platí, že nárok na rodičovský příspěvek, je i když daná osoba (otec či matka dítěte), chodí do práce. Není tak žádný problém, aby bylo během rodičovské vykonáváno zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo nějaká brigáda na DPP či DPČ.

Musí však být splněna podmínka zajištění řádné celodenní péče o dítě. A u dětí do dvou roků se pak ještě hlídá délka pobytu ve školce nebo v jeslích (maximálně 92 hodin měsíčně).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.