Kalkulačka příspěvek na dítě – kolik jsou přídavky na děti

Jak je to s přídavky na dítě v roce 2017? Mění se nějak to, kolik jsou přídavky na děti, a podmínky, za jakých je můžete získat? Sami si zde můžete spočítat, v naší online kalkulačce, zda máte nárok na příspěvek na dítě, a v jaké výši.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Výpočet přídavky na dítě v roce 2017

Kalkulačka přídavky na děti 2017
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní rok. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2017

To, kolik jsou přídavky na dítě, se již několik let nezměnilo. Stejně tak tomu je i v roce 2017. Od začátku nového roku, tedy od 1. 1. 2017 platí stejné částky jako v předchozích letech. I když vláda v průběhu roku zvažovala zvýšení přídavků na dítě o 100 Kč, tak nakonec tato změna nebyla schválena. A to i přes to, že se ve výsledku nejedná o nijak vysokou částku.

Zvýšení přídavků na dítě o 100 Kč by znamenalo ročně asi 490 miliónů korun. To je v celkových výdajích státu jen poměrně „zanedbatelná“ položka a osamělým rodičům (matka samoživitelka, otec samoživitel) by to pomohlo.

Kolik jsou přídavky na děti v roce 2017

Výše přídavků na dítě tedy v roce 2017 zůstává stejná jako v roce 2016. Příspěvek na dítě se liší podle věku dítěte:

  • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
  • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
  • Dítě 15 – 26 roků = 700 Kč měsíčně

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2017?

Nárok na přídavky na dítě je v případě, že rodina (nebo samotné dítě) má příjmy v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima.

Rozhodným obdobím u přídavků na dítě je předchozí kalendářní rok. Resp. aby to nebylo tak jednoduché, tak přídavky na dítě se přiznávají vždy na jeden rok, v období od října do září (v souvislosti s aktuálním školním rokem). A příjmy se pak dokládají vždy za předchozí kalendářní rok.

Aktuálně tedy, až do září 2017 se posuzují příjmy za rok 2015. Od října 2017 se budou posuzovat příjmy za rok 2016. Započítávají se pak vždy příjmy všech členů rodiny (všech osob ve společné domácnosti).

Příklad výpočtu – příspěvek na dítě

Pan a paní Novákovi mají dvě děti ve věku 15 a 21 roků. Starší dítě je sice již plnoleté, ale i nadále studuje. Splňuje tak podmínku „nezaopatřeného dítěte“.

  • Životní minimum rodiny = 3140 + 2830 + 2140 + 2450 Kč (částky za jednotlivé členy rodiny)
  • Životní minimum celkem = 10560 Kč
  • 2,4 násobek životního minima = 25 344 Kč

Novákovi by tedy měli nárok na přídavky na dítě, pokud by jejich společný průměrný (čistý) měsíční příjem v rozhodném období nepřevyšoval částku 25 344 Kč. V takovém případě by pak dostávali částku 1310 Kč měsíčně.

Kde se žádá o přídavky na dítě

Příspěvek na dítě se vyřizuje na Úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. O příspěvek na dítě žádá vždy jeden z rodičů (resp. zákonný zástupce), u zletilého nezaopatřeného dítěte si pak žádost může podat samotné dítě

Co je potřeba doložit u žádosti?

K žádosti o přídavky na dítě se dokládají osobní doklady (občanský průkaz, u mladších dětí pak případně rodný list). Kromě toho je u dětí, které chodí do školy, nutné doložit potvrzení o studiu (to se pak dokládá opakovaně každý rok). Dále se pak dokládají příjmy – potvrzení od zaměstnavatele nebo čestní prohlášení (například pokud některý z členů rodiny nemá žádné příjmy).

Co se započítává mezi příjmy

Jako příjem se při posuzování nároku na přídavky na dítě započítávají různé příjmy. Nejenom tedy „klasická“ výplata ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Mezi příjmy se pak započítává třeba i rodičovská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba i nemocenské dávky. Jako příjem se pak započítávají třeba i příjmy z pronájmu a některé další

Jak se vyplácí přídavky na děti

Přídavky na dítě se vyplácí vždy 1x měsíčně. Žádost se v daném školním roce sice podává jen jednou, ale samotný přídavek pak chodí každý měsíc. Peníze jsou zpravidla zasílány bezhotovostním převodem na účet zákonného zástupce, u zletilých nezaopatřených dětí to pak může být přímo na jejich bankovní účet.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.