Kalkulačka: Přídavky na dítě od – kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

Rodiny, kterém mají dítě (nebo děti), a jejichž příjmy nejsou příliš vysoké, si mohou požádat o sociální dávky na děti – konkrétně o přídavky na dítě. Tato sociální dávka je určena pro rodiny (resp. samoživitelky), jejichž průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 1. 2018 dochází u přídavků na děti k několika změnám. Jaké jsou tyto změny, si povíme v následujících odstavcích. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet výše příspěvků na dítě v roce 2018, povíme vám, kdo má nárok na tyto sociální dávky, jaké jsou podmínky, a kde si můžete vyřídit dávky na dítě.

Přídavky na dítě 2023 – zvýšení o 200 Kč

Od začátku roku 2023 dochází ke zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč (přídavky se zvyšují stejně pro všechny děti, pro všechny věkové skupiny). Současně se od ledna 2023 zvyšuje i životní minimum o 5,2%.

Díky zvýšení životního minima, může mít na přídavky nárok více rodin (nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima) a dostanou i více peněz.

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2023, najdete zde

Kalkulačka – příspěvek na dítě v roce 2018

Nová kalkulačka přídavky na děti - od 1.1.2018
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3410 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 1. 2018

Od začátku roku 2018 začala platit novela zákona o státní sociální podpoře, díky které se od letošního roku zvyšují přídavky na dítě. A to o 300 Kč měsíčně. To sice není mnoho, ale určitě je to pozitivní změna.

Zvýšení přídavků na dítě se ale netýká všech rodin s dětmi. Na zvýšené příspěvky na dítě totiž budou mít nárok jen ty rodiny, u nichž alespoň jeden z rodičů má příjem z nějaké „výdělečné“ činnosti (resp. má nárok alespoň na nějakou náhradu na základě této výdělečné činnosti).

Velmi zjednodušeně řešeno – pokud ani jeden z rodičů nepracuje a rodina je odkázána jen na sociální dávky, pak se přídavky na dítě nezvyšují.

Pokud alespoň jeden z rodičů bude mít každý měsíc, za poslední 3 měsíce, příjem nejméně ve výši životního minima jednotlivce (tj. v roce 2018 je to 3410 Kč), pak je nárok na vyšší přídavky na dítě. Mezi příjmy, které zakládají nárok na vyšší přídavky na dítě, patří především:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky
 • Mateřská nebo rodičovský příspěvek
 • Důchod nebo příspěvek na péči o osobu do 18 roků
 • Příjem z nějaké „brigády (práce na DPP nebo DPČ)

Kolik jsou dětské přídavky v roce 2018?

Základní výše přídavků na dítě (tedy pro rodiny kde ani jeden z rodičů nemá dostatečně vysoký příjem):

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč měsíčně

Zvýšené přídavky na dítě (pro rodiny kde má alespoň jeden z rodičů příjem nejméně 3410 Kč z každý měsíc v předchozím kalendářním čtvrtletí):

 • Na dítě do 6 roků bude nově 800 Kč (+300 Kč měsíčně)
 • Na dítě 6 – 15 roků bude nově 910 Kč (+300 Kč měsíčně)
 • Na dítě do 26 roků bude nově 1000 Kč (+ 300 Kč měsíčně)

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Na příspěvky na dítě mají nárok především rodiny s nižšími příjmy. Pokud je průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí nižší, než 2,7 násobek životního minima, nárok na přídavky je.

Příjmy, které rozhodují o případném schválení žádosti o přídavky, se dokládají vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud by si tedy někdo podával žádost o přídavky na dítě třeba v březnu 2018, pak by se dokládal příjem ještě za 4 čtvrtletí roku 2017 (říjen 2017 až prosinec 2017). Pokud by se o přídavky žádalo v dubnu 2018, pak se již dokládají příjmy za 1 čtvrtletí 2018 (leden 2018 až březen 2018).

Několik příkladů kdy je nárok na přídavky na dítě

 • Rodina, dvě dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = životní minimum je 9450 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 25 515 Kč/měsíčně
 • Rodina, dvě dospělé osoby a 2 děti (7 a 16 roků) = životní minimum rodiny je 10 560 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 28 512 Kč/měsíčně
 • Rodina, dvě dospělé osoby, tři děti (12, 16, 17 roků) = životní minimum je 13 010 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 35 127 Kč/měsíčně

 

 • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků = životní minimum je 4880 Kč, nárok na přídavky na dítě je do příjmu 13 176 Kč/měsíčně
 • Samoživitelka se dvěma dětmi (5 a 7 roků) = životní minimum je 7020 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 18 954 Kč

Nárok na přídavky na dítě u studenta

Na přídavky na dítě mohou mít nárok nejenom úplně malé děti, ale pokud se jedná o studenty (střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, kteří studují řádné denní studium), pak je na přídavky na dítě nárok až do jejich 26 roků.

Kde žádat o přídavky na dítě a jak se vyplácí?

O přídavky na dítě žádá zákonný zástupce dítěte. Pokud se již jedná o zletilé dítě (student do 26 roků), může si o přídavky žádat sám.  Vyřízení této sociální dávky je možné na Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště žadatele).

K žádosti se přikládají osobní doklady (občanské průkazy nebo rodné listy) a potvrzení o příjmech (opět za všechny osoby, které jsou v žádosti uvedeny.

Výplata přídavků na dítě se provádí jednou měsíčně a chodí vám buď na účet v bance, nebo složenkou (zasílání sociálních dávek složenkou ale může být zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku České pošty).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.