Kalkulačka: Přídavky na dítě od – kdo má nárok a jaké jsou podmínky?

Rodiny, kterém mají dítě (nebo děti), a jejichž příjmy nejsou příliš vysoké, si mohou požádat o sociální dávky na děti – konkrétně o přídavky na dítě. Tato sociální dávka je určena pro rodiny (resp. samoživitelky), jejichž průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 1. 2018 dochází u přídavků na děti k několika změnám. Jaké jsou tyto změny, si povíme v následujících odstavcích. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet výše příspěvků na dítě v roce 2018, povíme vám, kdo má nárok na tyto sociální dávky, jaké jsou podmínky, a kde si můžete vyřídit dávky na dítě.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Kalkulačka – příspěvek na dítě v roce 2018

Nová kalkulačka přídavky na děti - od 1.1.2018
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3410 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 1. 2018

Od začátku roku 2018 začala platit novela zákona o státní sociální podpoře, díky které se od letošního roku zvyšují přídavky na dítě. A to o 300 Kč měsíčně. To sice není mnoho, ale určitě je to pozitivní změna.

Zvýšení přídavků na dítě se ale netýká všech rodin s dětmi. Na zvýšené příspěvky na dítě totiž budou mít nárok jen ty rodiny, u nichž alespoň jeden z rodičů má příjem z nějaké „výdělečné“ činnosti (resp. má nárok alespoň na nějakou náhradu na základě této výdělečné činnosti).

Velmi zjednodušeně řešeno – pokud ani jeden z rodičů nepracuje a rodina je odkázána jen na sociální dávky, pak se přídavky na dítě nezvyšují.

Pokud alespoň jeden z rodičů bude mít každý měsíc, za poslední 3 měsíce, příjem nejméně ve výši životního minima jednotlivce (tj. v roce 2018 je to 3410 Kč), pak je nárok na vyšší přídavky na dítě. Mezi příjmy, které zakládají nárok na vyšší přídavky na dítě, patří především:

 • Výplata ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky
 • Mateřská nebo rodičovský příspěvek
 • Důchod nebo příspěvek na péči o osobu do 18 roků
 • Příjem z nějaké „brigády (práce na DPP nebo DPČ)

Kolik jsou dětské přídavky v roce 2018?

Základní výše přídavků na dítě (tedy pro rodiny kde ani jeden z rodičů nemá dostatečně vysoký příjem):

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč měsíčně

Zvýšené přídavky na dítě (pro rodiny kde má alespoň jeden z rodičů příjem nejméně 3410 Kč z každý měsíc v předchozím kalendářním čtvrtletí):

 • Na dítě do 6 roků bude nově 800 Kč (+300 Kč měsíčně)
 • Na dítě 6 – 15 roků bude nově 910 Kč (+300 Kč měsíčně)
 • Na dítě do 26 roků bude nově 1000 Kč (+ 300 Kč měsíčně)

Kdo má nárok na přídavky na dítě?

Na příspěvky na dítě mají nárok především rodiny s nižšími příjmy. Pokud je průměrný měsíční příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí nižší, než 2,7 násobek životního minima, nárok na přídavky je.

Příjmy, které rozhodují o případném schválení žádosti o přídavky, se dokládají vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud by si tedy někdo podával žádost o přídavky na dítě třeba v březnu 2018, pak by se dokládal příjem ještě za 4 čtvrtletí roku 2017 (říjen 2017 až prosinec 2017). Pokud by se o přídavky žádalo v dubnu 2018, pak se již dokládají příjmy za 1 čtvrtletí 2018 (leden 2018 až březen 2018).

Několik příkladů kdy je nárok na přídavky na dítě

 • Rodina, dvě dospělé osoby a dvě děti do 6 roků = životní minimum je 9450 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 25 515 Kč/měsíčně
 • Rodina, dvě dospělé osoby a 2 děti (7 a 16 roků) = životní minimum rodiny je 10 560 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 28 512 Kč/měsíčně
 • Rodina, dvě dospělé osoby, tři děti (12, 16, 17 roků) = životní minimum je 13 010 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 35 127 Kč/měsíčně

 

 • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků = životní minimum je 4880 Kč, nárok na přídavky na dítě je do příjmu 13 176 Kč/měsíčně
 • Samoživitelka se dvěma dětmi (5 a 7 roků) = životní minimum je 7020 Kč, nárok na přídavky je do příjmu 18 954 Kč

Nárok na přídavky na dítě u studenta

Na přídavky na dítě mohou mít nárok nejenom úplně malé děti, ale pokud se jedná o studenty (střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, kteří studují řádné denní studium), pak je na přídavky na dítě nárok až do jejich 26 roků.

Kde žádat o přídavky na dítě a jak se vyplácí?

O přídavky na dítě žádá zákonný zástupce dítěte. Pokud se již jedná o zletilé dítě (student do 26 roků), může si o přídavky žádat sám.  Vyřízení této sociální dávky je možné na Úřadu práce (podle místa trvalého bydliště žadatele).

K žádosti se přikládají osobní doklady (občanské průkazy nebo rodné listy) a potvrzení o příjmech (opět za všechny osoby, které jsou v žádosti uvedeny.

Výplata přídavků na dítě se provádí jednou měsíčně a chodí vám buď na účet v bance, nebo složenkou (zasílání sociálních dávek složenkou ale může být zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku České pošty).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.