Kalkulačka: Neschopenka u OSVČ – kdy je nárok na nemocenské dávky?

Kdy má nárok OSVČ na neschopenku a placenou nemocenskou? Kolik jsou nemocenský dávky pro OSVČ v roce 2017? Jaké podmínky musíte splňovat jako podnikatel, abyste měli nárok na placenou nemocenskou? Tato kalkulačka pro výpočet výše nemocenské v roce 2017 vám to umožní spočítat. Podíváme se také na vše, co souvisí s pracovní neschopností u OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné).

Kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek. To může mít vliv i na výpočet nemocenské pro OSVČ.

Aktuální kalkulačku pro výpočet nemocenské pro OSVČ v roce 2022, najdete zde

Výpočet výše nemocenské u OSVČ v roce 2017

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2017
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Neschopenka u OSVČ

Zatímco zaměstnanci mají v případě nějaké nemoci nebo úrazu poměrně solidní jistotu, že nezůstanou bez příjmu, u OSVČ je to složitější. Podmínky nároku na placenou nemocenskou pro samostatně výdělečné osoby jsou poměrně velmi přísné, a ve výsledku se tak „neschopenka“ OSVČ příliš nevyplatí.

To je dáno tím, jak rozdílené jsou podmínky pro nárok na nemocenské dávky u OSVČ, ve srovnání s tím, jaké podmínky platí pro zaměstnance.

Placená nemocenská u OSVČ až od 15 dne

Zaměstnanci mají „neplacenou“ neschopenku pouze za první 3 dny. Od 4 dne jim pak zaměstnavatel platí náhradu mzdy (za skutečně neodpracované směny). Od 15 dne pak dostávají nemocenské dávky.

OSVČ ale nedostává vůbec nic za celých prvních 14 dní pracovní neschopnosti. To je dáno tím, že OSVČ jaksi nemá žádného zaměstnavatele a ani nedostává žádnou mzdu.

Kdy má OSVČ nárok na nemocenské dávky

Zatímco zaměstnanec má na nemocenské dávky nárok téměř „automaticky“ (jsou pochopitelně výjimky, zvláště pokud se jedná o práci třeba jen na DPP nebo DPČ), OSVČ to má poměrně složité.

Abyste jako „podnikatel“ vůbec měli nárok na nějaké nemocenské dávky, musíte si nejprve platit nemocenské pojištění. Zatímco povinnost platit zdravotní a sociální pojištění je poměrně jasná, nemocenské pojištění je dobrovolné. Každý OSVČ si tak může sám rozhodnout, zda si ho bude nebo nebude platit.

Aby to OSVČ neměli tak jednoduché, musí si nemocenské pojištění platit nejméně 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Není tedy možné jeden měsíc začít platit nemocenské pojištění, a už další měsíc čerpat nemocenské dávky (to zaměstnancům stačí nastoupit do zaměstnání a onemocnět mohou hned druhý den a mají nárok na nemocenskou).

V době, kdy by OSVČ dostával nemocenské dávky, také nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Což také může být dost obtížně realizovatelné u velké většiny OSVČ (pokud by neměli zaměstnance, kteří by za ně činnost vykonávali).

Kolik je nemocenské pojištění u OSVČ

Minimální výše nemocenského pojištění u OSVČ je v roce 2017 částka 115 Kč měsíčně. To není mnoho, dalo by se říci, že je to jen zanedbatelná částka, tak proč si ji neplatit? Bohužel ale, pokud by si OSVČ platil jen minimální nemocenské pojištění, tak i případné dávky (jako je třeba právě placená neschopenka, nebo případně mateřská), jsou velmi nízké.

Minimální měsíční nemocenské pojištění ve výši 115 Kč totiž odpovídá vyměřovacímu základu 5000 Kč měsíčně (nemocenské pojištění je 2,3%). A to je aktuálně méně než polovina minimální mzdy (od začátku roku 2017 je minimální mzda v ČR ve výši 11 tisíc korun měsíčně). Při takto nízkém vyměřovacím základu, pak nemocenská vychází v roce 2017 takto:

  • Jeden kalendářní den = 89 Kč
  • První měsíc na neschopence = 1424 Kč (platí se pouze 16 dní, za prvních 14 dní OSVČ nedostane nic)
  • Druhý (a další) měsíc na neschopence = 2670 Kč

Sami vidíte, že při minimálním nemocenském pojištění máte opravdu jen zanedbatelnou nemocenskou.

Jak mít maximální nemocenskou jako OSVČ

Pokud by pak chtěl mít OSVČ nějakou alespoň „rozumně“ vysokou nemocenskou, musel by si platit nemocenské pojištění v podstatně vyšší částce. Pokud by si OSVČ platil nemocenské pojištění například 1900 Kč měsíčně, což odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu cca 82600 Kč. Pak by nemocenská na jeden den byla cca 890 Kč, tedy za první měsíc 14 240 Kč a za druhý a další měsíc 26 700 Kč.

OSVČ si ale „sám od sebe“ nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění. Maximální výše nemocenského pojištění je u OSVČ limitována tím, jaké „přiznává“ příjmy. Maximální výše NP se odvíjí od naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Příjem (resp. z 50% rozdílu mezi příjmy a náklady) se považuje za vyměřovací základ a nemocenské pojištění pak může být maximálně 2,3%. Pokud má například OSVČ obrat 1 milión korun a uplatní náklady paušálem 60%, pak je jeho vyměřovací základ 200000 Kč.

Nemocenské pojištění tak může být maximálně 383 Kč měsíčně. Tj. 297 Kč na jeden kalendářní den, tedy 4752 Kč za první měsíc a 8910 Kč za druhý a další měsíc.

Vyplatí se OSVČ nemocenská?

Při značném zjednodušení se dá říci, že u OSVČ se placení nemocenského pojištění příliš nevyplatí. Pokud chce mít OSVČ jistotu, že v době nemoci nebo úrazu nezůstane bez příjmu, pak je vhodné zvážit nějakou formu komerčního pojištění. Tam je možné při obdobných nákladech získat mnohem vyšší příjem nebo výhodnější podmínky než to co nabízí „státní“ neschopenka.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.