Kalkulačka: Neschopenka u OSVČ 2024 – kdy je nárok na nemocenské dávky?

Kdy má nárok OSVČ na neschopenku a placenou nemocenskou? Kolik jsou nemocenský dávky pro OSVČ v roce 2024? Jaké podmínky musíte splňovat jako podnikatel, abyste měli nárok na placenou nemocenskou? Tato kalkulačka pro výpočet výše nemocenské v roce 2024 vám to umožní spočítat. Podíváme se také na vše, co souvisí s pracovní neschopností u OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné).

Výpočet výše nemocenské u OSVČ v roce 2024

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Neschopenka u OSVČ 2024

Zatímco zaměstnanci mají v případě nějaké nemoci nebo úrazu poměrně solidní jistotu, že nezůstanou bez příjmu, u OSVČ je to složitější. Podmínky nároku na placenou nemocenskou pro samostatně výdělečné osoby jsou poměrně velmi přísné, a ve výsledku se tak „neschopenka“ OSVČ příliš nevyplatí.

To je dáno tím, jak rozdílené jsou podmínky pro nárok na nemocenské dávky u OSVČ, ve srovnání s tím, jaké podmínky platí pro zaměstnance.

Placená nemocenská u OSVČ až od 15 dne

Zaměstnanci mají „neplacenou“ neschopenku pouze za první 3 dny. Od 4 dne jim pak zaměstnavatel platí náhradu mzdy (za skutečně neodpracované směny). Od 15 dne pak dostávají nemocenské dávky.

OSVČ ale nedostává vůbec nic za celých prvních 14 dní pracovní neschopnosti. To je dáno tím, že OSVČ jaksi nemá žádného zaměstnavatele a ani nedostává žádnou mzdu.

Kdy má OSVČ nárok na nemocenské dávky

Zatímco zaměstnanec má na nemocenské dávky nárok téměř „automaticky“ (jsou pochopitelně výjimky, zvláště pokud se jedná o práci třeba jen na DPP nebo DPČ), OSVČ to má poměrně složité.

Abyste jako „podnikatel“ vůbec měli nárok na nějaké nemocenské dávky, musíte si nejprve platit nemocenské pojištění. Zatímco povinnost platit zdravotní a sociální pojištění je poměrně jasná, nemocenské pojištění je dobrovolné. Každý OSVČ si tak může sám rozhodnout, zda si ho bude nebo nebude platit.

Aby to OSVČ neměli tak jednoduché, musí si nemocenské pojištění platit nejméně 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Není tedy možné jeden měsíc začít platit nemocenské pojištění, a už další měsíc čerpat nemocenské dávky (to zaměstnancům stačí nastoupit do zaměstnání a onemocnět mohou hned druhý den a mají nárok na nemocenskou).

V době, kdy by OSVČ dostával nemocenské dávky, také nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Což také může být dost obtížně realizovatelné u velké většiny OSVČ (pokud by neměli zaměstnance, kteří by za ně činnost vykonávali).

Kolik je nemocenské pojištění u OSVČ v roce 2024

Minimální výše nemocenského pojištění u OSVČ je v roce 2024 částka 216 Kč měsíčně. To není mnoho, dalo by se říci, že je to jen zanedbatelná částka, tak proč si ji neplatit? Bohužel ale, pokud by si OSVČ platil jen minimální nemocenské pojištění, tak i případné dávky (jako je třeba právě placená neschopenka, nebo případně mateřská), jsou velmi nízké.

Minimální měsíční nemocenské pojištění ve výši 216 Kč totiž odpovídá vyměřovacímu základu 8000 Kč měsíčně (nemocenské pojištění je 2,7%). A to je aktuálně méně než polovina minimální mzdy (od začátku roku 2024 je minimální mzda v ČR ve výši 18 900 korun měsíčně). Při takto nízkém vyměřovacím základu, pak nemocenská vychází v roce 2024 takto:

  • Jeden kalendářní den = 143 Kč (od 31 dne je to 157 Kč/den a od 61 dne je to 171 Kč/den)
  • První měsíc na neschopence = 2 288 Kč (platí se pouze 16 dní, za prvních 14 dní OSVČ nedostane nic)
  • Druhý měsíc na neschopence = 4 710 Kč
  • Třetí měsíc (a všechny další) na neschopence = 5 130 Kč

Sami vidíte, že při minimálním nemocenském pojištění máte opravdu jen zanedbatelnou nemocenskou.

Jak mít maximální nemocenskou jako OSVČ

Pokud by pak chtěl mít OSVČ nějakou alespoň „rozumně“ vysokou nemocenskou, musel by si platit nemocenské pojištění v podstatně vyšší částce. Pokud by si OSVČ platil nemocenské pojištění například 1500 Kč měsíčně, což odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu cca 55 555 Kč. Pak by nemocenská na jeden den byla cca 922 Kč, tedy za první měsíc 14 752 Kč. Za druhý měsíc by to bylo 30 420 Kč. A za třetí měsíc (a další), by to bylo 33 180 Kč.

OSVČ si ale „sám od sebe“ nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění. Maximální výše nemocenského pojištění je u OSVČ limitována tím, jaké „přiznává“ příjmy. Maximální výše NP se odvíjí od naposledy podaného přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Příjem (resp. z 50% rozdílu mezi příjmy a náklady) se považuje za vyměřovací základ a nemocenské pojištění pak může být maximálně 2,7%. Pokud má například OSVČ obrat 1 milión korun a uplatní náklady paušálem 60%, pak je jeho vyměřovací základ 220 000 Kč.

Nemocenské pojištění tak může být maximálně 496 Kč měsíčně. Tj. 327 Kč na jeden kalendářní den, tedy 5 232 Kč za první měsíc, 10 800 Kč za druhý měsíc a 11 760 Kč za další měsíce.

Vyplatí se OSVČ nemocenská?

Při značném zjednodušení se dá říci, že u OSVČ se placení nemocenského pojištění příliš nevyplatí. Pokud chce mít OSVČ jistotu, že v době nemoci nebo úrazu nezůstane bez příjmu, pak je vhodné zvážit nějakou formu komerčního pojištění. Tam je možné při obdobných nákladech získat mnohem vyšší příjem nebo výhodnější podmínky než to co nabízí „státní“ neschopenka.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.