Kalkulačka nemocenská u OSVČ: Kdy má OSVČ nárok na nemocenskou?

Když je zaměstnanec nemocný, nebo utrpí nějaký úraz, a je v pracovní neschopnosti, pak má zpravidla nárok na nemocenské dávky. Jak je to ale s nárokem na nemocenské dávky u OSVČ? Kdy a za jakých podmínek dostává OSVČ nemocenskou, když je v pracovní neschopnosti? A kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2016? V naší kalkulačce si to můžete sami spočítat.

Kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek. To může mít vliv i na výpočet nemocenské pro OSVČ.

Aktuální kalkulačku pro výpočet nemocenské pro OSVČ v roce 2022, najdete zde

Kalkulačka pro výpočet výše nemocenské u OSVČ

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2016
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Kdy má OSVČ nárok na nemocenskou?

Pro OSVČ (tedy osoby samostatně výdělečné činné) platí trochu jiné podmínky pro nárok na nemocenskou, než jaké mají zaměstnanci. U buďme upřímní, podmínky na nemocenskou jsou pro OSVČ poměrně nevýhodné.

Zatímco zaměstnanec může dostávat již během prvních 14 dní pracovní neschopnosti náhradu mzdy od zaměstnavatele, OSVČ za prvních 14 dní nedostane ani korunu. Na nemocenské dávky může mít nárok až od 15 dne pracovní neschopnosti.

OSVČ si také musí platit sám nemocenské pojištění (za zaměstnance nemocenské pojištění platí zaměstnavatel).

OSVČ má také nárok jen na nemocenské dávky při pracovní neschopnosti (nebo případně u těhotných žen je nárok i na peněžitou pomoc v mateřství). Zaměstnanec pak navíc může mít nárok třeba i na ošetřovné (když se stará o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny).

Nemocenské pojištění OSVČ

Aby byl u OSVČ nárok na nemocenské dávky, musí si OSVČ platit nemocenské pojištění. A zatímco sociální a zdravotní pojištění je povinné, to nemocenské je dobrovolné. Pokud si OSVČ neplatí toto dobrovolné nemocenské pojištění, nemá nárok na žádné nemocenské dávky.

A nestačí začít platit nemocenské pojištění ve chvíli, kdy OSVČ onemocní, nebo když se mu stane nějaký úraz. Aby byl nárok na nemocenské dávky, musí být nemocenské pojištění placeno nejméně po dobu 3 měsíce.

Minimální nemocenské pojištění

Minimální nemocenské pojištění OSVČ je aktuálně 115 Kč měsíčně. To odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu ve výši 5000 Kč měsíčně. Pokud by si OSVČ hradil toto minimální nemocenské pojištění, a byl v pracovní neschopnosti, pak od 15 dne pracovní neschopnosti bude mít nárok na nemocenské dávky ve výši 89 Kč za každý kalendářní den, tedy za celý měsíc (30 dní) to bude „jenom“ 2670 Kč.

OSVČ si pak pochopitelně může platit i vyšší nemocenské pojištění než je výše uvedené minimum. Platí zde ale současně omezení na maximální možnou výši NP. Ta je navázána na příjmy v posledním přehledu o příjmech a výdajích (který se každý rok dokládá na ČSSZ). Zde platí že:

OSVČ si určuje měsíční základ NP svou platbou. S účinností od 1. 1. 2014 však dle § 5b odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o NP pro účast zaměstnanců na NP (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.

Vyplatí se OSVČ nemocenské pojištění?

Pokud si OSVČ bude platit dobrovolné nemocenské pojištění jen v minimální výši, pak i nemocenské dávky jsou jen minimální. Navíc to, že je OSVČ v pracovní neschopnosti, ho nijak nezbavuje povinnosti hradit povinné odvody na sociální nebo zdravotní pojištění. OSVČ, také v době, kdy by dostával nemocenské dávky, nemůže samostatně vykonávat své podnikání. Nejde tedy být v pracovní neschopnosti, dostávat nemocenské dávky a přitom dál podnikat „z domu“.

To, jak jsou aktuálně nastaveny podmínky nemocenského, pro OSVČ není nijak výhodné. I to je jeden z hlavních důvodů, proč si dobrovolné nemocenské pojištění platí jen zanedbatelný počet OSVČ.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.