Kalkulačka mateřská dovolená OSVČ – jaké jsou podmínky pro nárok na PPM?

V této aktualizované kalkulačce, pro výpočet výše „mateřské“ pro OSVČ v roce 2017, si můžete spočítat, na jak vysokou peněžitou pomoc v mateřství máte nárok. Podíváme se na to, jaké podmínky musí být splněny, abyste měli jako OSVČ nárok na „mateřskou“, a na vše co, s tímto souvisí.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. To může mít vliv na výpočet PPM pro OSVČ.

Aktuální kalkulačku pro výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2022, najdete zde

Výpočet mateřské u OSVČ v roce 2017

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2017
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Tak předně je nutné říci, že OSVČ nemá nikdy nárok na mateřskou dovolenou. To vyplývá už z logiky věci, kdy mateřská dovolená je termín definovaný zákoníkem práce, jako dovolená určená pro zaměstnance v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. OSVČ není zaměstnancem, nemá zaměstnavatele, a nemá tedy nárok na (žádnou) dovolenou.

Něco jiného je ovšem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). To je dávka placená na základě nemocenského pojištění. Je vyplácena v době před porodem (začátek je 6 – 8 týdnů před porodem), po dobu 28 týdnů (když se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvě a více dětí) nebo 22 týdnů (pokud PPM čerpá otec dítěte).

Jaké jsou podmínky nároku na PPM u OSVČ?

Aby OSVČ měla nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), pak si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění. Zatímco sociální a zdravotní je povinné, nemocenské pojištění je dobrovolné. Minimální výše nemocenského pojištění je v roce 2017 ve výši 115 Kč měsíčně.

Toto nemocenské pojištění si pak OSVČ musí platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech a současně nejméně po dobu 180 dní v posledním roce (v roce před zahájení PPM).

Nakonec je zde také podmínka, že v době čerpání dávek (PPM) nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2017?

Výpočet výše mateřské (tedy přesněji peněžité pomoci v mateřství), se odvíjí od vyměřovacího základu. Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění, tedy 115 Kč měsíčně, pak má vyměřovací základ ve výši 5000 Kč měsíčně. V takovém případě pak výše PPM vychází na 116 Kč denně. Tedy 3480 Kč měsíčně (resp. za 30 kalendářních dní). A to opravdu není mnoho.

Zvýšení mateřské u OSVČ

Aby měla OSVČ nárok na vyšší mateřkou, musí si platit adekvátně vyšší nemocenské pojištění. Jen pro představu jak je to s výší PPM v roce 2017:

  • Nemocenské pojištění 150 Kč měsíčně = PPM v roce 2017 je 151 Kč/den, tj. 4530 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 250 Kč měsíčně = PPM v roce 2017 je 251 Kč/den, tj. 7530 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 500 Kč měsíčně = PPM v roce 2017 je 501 Kč/den, tj. 15030 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 1000 Kč měsíčně = PPM v roce 2017 je 861 Kč/den, tj. 25830 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 1500 Kč měsíčně = PPM v roce 2017 je 1011 Kč/den, tj. 30330 Kč/měsíc (*)

(*) měsíc = zde počítáno jako 30 kalendářních dní

OSVČ si ale sama od sebe nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění a doufat tak ve vysokou mateřskou. Maximální výše nemocenského pojištění je navázána na přehled o příjmech a výdajích OSVČ v předchozím roce. Pokud OSVČ přiznává nízké příjmy (resp. uplatňuje vysoké náklady), pak má i nízkou mateřskou (stejně jako i další nemocenské dávky).

Rodičovská u OSVČ

Trochu jiné je to pak s nárokem na rodičovský příspěvek u OSVČ. Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je pro všechny stejná. Resp. stejná je celková výše dávky, což je i v roce 2017 částka 220 000 Kč.

Může se lišit jen to, kolik dostáváte každý měsíc. Maximální výše rodičovského příspěvku je aktuálně 11500 Kč měsíčně. Naopak minimální „rodičovská“ je prvních 9 měsíců 7600 Kč a následně do 4 roků dítěte 3800 Kč měsíčně. Podle výše vyměřovacího základu je pak možno zvolit i nějakou jinou variantu.

U rodičovského příspěvku pak stačí, pokud je možné vyměřovací základ stanovit alespoň u jednoho z rodičů. Pokud si OSVČ vůbec neplatí nemocenské pojištění, pak si nemůže zvolit rodičovský příspěvek.

Pokud by si OSVČ platila minimální nemocenské pojištění, pak to odpovídá vyměřovacímu základu 5000 Kč měsíčně, může si zvolit rodičovský příspěvek, ale jen do výše 7600 Kč.

Pokud je ale možné stanovit vyměřovací základ u druhého z rodičů, pak může být možno zvolit i maximální rodičovský příspěvek, i když sama OSVČ tuto možnost volby nemá.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.