Kalkulačka mateřská dovolená OSVČ 2024 – jaké jsou podmínky pro nárok na PPM?

V této aktualizované kalkulačce, pro výpočet výše „mateřské“ pro OSVČ v roce 2024, si můžete spočítat, na jak vysokou peněžitou pomoc v mateřství máte nárok. Podíváme se na to, jaké podmínky musí být splněny, abyste měli jako OSVČ nárok na „mateřskou“, a na vše co, s tímto souvisí.

Výpočet mateřské u OSVČ v roce 2024

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdy má OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Tak předně je nutné říci, že OSVČ nemá nikdy nárok na mateřskou dovolenou. To vyplývá už z logiky věci, kdy mateřská dovolená je termín definovaný zákoníkem práce, jako dovolená určená pro zaměstnance v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. OSVČ není zaměstnancem, nemá zaměstnavatele, a nemá tedy nárok na (žádnou) dovolenou.

Něco jiného je ovšem nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). To je dávka placená na základě nemocenského pojištění. Je vyplácena v době před porodem (začátek je 6 – 8 týdnů před porodem), po dobu 28 týdnů (když se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvě a více dětí) nebo 22 týdnů (pokud PPM čerpá otec dítěte).

Jaké jsou podmínky nároku na PPM u OSVČ?

Aby OSVČ měla nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), pak si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění. Zatímco sociální a zdravotní je povinné, nemocenské pojištění je dobrovolné. Minimální výše nemocenského pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Toto nemocenské pojištění si pak OSVČ musí platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech a současně nejméně po dobu 180 dní v posledním roce (v roce před zahájení PPM).

Nakonec je zde také podmínka, že v době čerpání dávek (PPM) nesmí OSVČ osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Výpočet výše mateřské (tedy přesněji peněžité pomoci v mateřství), se odvíjí od vyměřovacího základu. Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění, tedy 216 Kč měsíčně, pak má vyměřovací základ ve výši 8000 Kč měsíčně. V takovém případě pak výše PPM vychází na 186 Kč denně. Tedy 5 550 Kč měsíčně (resp. za 30 kalendářních dní). A to opravdu není mnoho.

Zvýšení mateřské u OSVČ

Aby měla OSVČ nárok na vyšší mateřskou, musí si platit adekvátně vyšší nemocenské pojištění. Jen pro představu jak je to s výší PPM v roce 2024:

  • Nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně = PPM v roce 2024 je 186 Kč/den, tj. 5550 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 350 Kč měsíčně = PPM v roce 2024 je 299 Kč/den, tj. 8 970 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 500 Kč měsíčně = PPM v roce 2024 je 427 Kč/den, tj. 12 810 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 1000 Kč měsíčně = PPM v roce 2024 je 853 Kč/den, tj. 25 590 Kč/měsíc (*)
  • Nemocenské pojištění 1500 Kč měsíčně = PPM v roce 2024 je 1179 Kč/den, tj. 35 370 Kč/měsíc (*)

(*) měsíc = zde počítáno jako 30 kalendářních dní

OSVČ si ale sama od sebe nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění a doufat tak ve vysokou mateřskou. Maximální výše nemocenského pojištění je navázána na přehled o příjmech a výdajích OSVČ v předchozím roce. Pokud OSVČ přiznává nízké příjmy (resp. uplatňuje vysoké náklady), pak má i nízkou mateřskou (stejně jako i další nemocenské dávky).

Rodičovská u OSVČ

Trochu jiné je to pak s nárokem na rodičovský příspěvek u OSVČ. Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je pro všechny stejná. Resp. stejná je celková výše dávky, což je v roce 2024 částka 350 000 Kč.

Může se lišit jen to, kolik dostáváte každý měsíc. Maximální výše rodičovského příspěvku je aktuálně 13 000 Kč měsíčně. Případně je možné volit i vyšší měsíční rodičovský příspěvek (pokud byl nárok na PPM, a je dostatečně vysoký vyměřovací základ).

U rodičovského příspěvku pak stačí, pokud je možné vyměřovací základ stanovit alespoň u jednoho z rodičů. Pokud si OSVČ vůbec neplatí nemocenské pojištění, pak si může zvolit rodičovský příspěvek maximálně do 13 000 Kč měsíčně.

Pokud je ale možné stanovit vyměřovací základ u druhého z rodičů, pak může být možno zvolit i maximální rodičovský příspěvek, i když sama OSVČ tuto možnost volby nemá.