Kalkulačka – kolik jsou přídavky na dítě pro rodinu a pro samoživitelku?

V této online kalkulačce si sami můžete vypočítat, jestli máte nárok na přídavky na dítě, a kolik byste měli dostat. To, jestli máte nárok na tuto sociální dávku, se odvíjí od věku dětí a od příjmu rodiny. V článku také najdete všechny potřebné informace jak a kde tuto sociální dávku vyřídit.

Kdo má nárok na přídavky na dítě 2024

Od začátku roku 2024, nedochází k žádným změnám u přídavku na dítě.

Výše příspěvku na dítě se nemění, a je stejná jako v minulém roce (může být nárok na 1 330 Kč, 1 470 Kč nebo 1 580 Kč).

Nemění se ani životní minimum (od kterého se odvíjí nárok na tuto sociální dávku).

Aktuální kalkulačku, pro výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024, najdete zde

Kalkulačka přídavky na dítě v roce 2016

Kalkulačka přídavky na děti 2016
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní rok. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě

Přídavky na dítě je jedna ze sociálních dávek určená především k podpoře příjmově slabších rodin. U této sociální dávky se posuzuje příjem rodiny (resp. společně posuzovaných osob) v rozhodném období.

Pokud jsou celkové příjmy rodiny v daném období nižší než 2,4 násobek částky životní minimum (viz kalkulačka pro výpočet životní minimum), pak vzniká nárok na tento přídavek.

Příklad výpočtu nároku na přídavek na dítě:

Pan a paní Novákovi mají dvě děti, a to ve věku 5 a 7 roků, v září 2016 půjdou žádat o přídavky na děti. V rozhodném období, což je v tomto případě celý rok 2015, měl pan Novák průměrný měsíční příjem 20 000 Kč a paní Nováková 0 Kč (je momentálně bez zaměstnání a bez nároku na podporu v nezaměstnanosti). Mají nárok na přídavky?

  • Základní životní minimum této rodiny je 9850 Kč
  • 2,4 násobek životního minima pak odpovídá = částce 23 640 Kč
  • Příjem rodiny byl v rozhodném období 20 000 Kč měsíčně
  • Na přídavky na dítě tedy nárok mají
  • Na mladší dítě dostanou 500 Kč
  • Na starší dítě dostanou 610 Kč
  • Celkem tedy přídavky na dítě budou 1110 Kč

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2016?

Výše přídavku na dítě je odstupňována podle věku dítěte

  • Dítě do 6 let = 500 Kč
  • Dítě 6 – 15 let = 610 Kč
  • Dítě 15 – 26 let = 700 Kč

Kdy se žádá o přídavky na dítě

O přídavky na dítě se žádá zpravidla jednou za rok, a to v září, kdy dětem začíná nový školní rok. V takovém případě je pak nutné dokládat příjmy rodiny za předchozí kalendářní rok. Tedy v září 2016 se dokládají příjmy za celý rok 2015, v září 2017 se budou dokládat příjmy za rok 2016.

Pokud některé z dětí chodí do školy (základní, střední, vysoká, vyšší odborná apod.) je dále nutné dokládat potvrzení o studiu.

Jinak je ale pochopitelně možné o přídavky na dítě požádat kdykoliv. Třeba když se vám narodí dítě a splňujete podmínku nízkého příjmu, pak si společně třeba s rodičovským příspěvkem rovnou můžete vyřídit i příspěvek na dítě.

Kde se dá vyřídit přídavek na dítě?

Tato sociální dávka se obdobně jako i jiné sociální dávky vyřizuje na místním Úřadu práce (dle místa trvalého bydliště žadatele).

K vyřízení jsou nutné osobní doklady všech osob, kterých se tato žádost týká, dále pak potvrzení o příjmech a případně potvrzení o studiu.

Zpětné vyplacení přídavků na dítě

O přídavky na dítě je možné žádat i zpětně. Ale pouze za poslední 3 měsíce, před podáním žádosti o dávku.

Sociální poradna – přídavky na dítě

Pokud máte nějaký dotaz, nebo potřebujete poradit ohledně přídavků na dítě, toho kdo má na příspěvky nárok, jak podat žádost apod., můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – přídavky na dítě.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.