Kalkulačka exekuční srážky ze mzdy – nezabavitelné minimum při exekuci 2024

Jen v loňském roce bylo nařízeno přes 700 tisíc exekucí. A kromě toho, ještě dalších 300 tisíc soudních „exekucí“ (výkon soudního rozhodnutí). To je přes jeden milión exekucí jen za jeden rok. Tedy jen v loňském roce připadala jedna exekuce na každého desátého obyvatele ČR (včetně malých dětí). Pravda, toto číslo je zavádějící. Přes 350 tisíc lidí má aktuálně 4 a více exekucí. Takže celkový počet osob postižených exekucí je tedy nižší než 1 milión, i tak je to ale vysoké číslo.

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snížila nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). V roce 2024, bude nezabavitelné minimum o 933 Kč nižší, než v předchozím roce.

Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2024, už neplatí paragraf 26a (mimořádné zvýšení) a pro výpočet exekuce nebo insolvence se požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč). Životní minimum jednotlivce se v roce 2024 nemění (4 860 Kč).

Od 1. ledna 2024, je základní nezabavitelná částka 12 705 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od ledna 3 176 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Exekuční srážky ze mzdy 2024

Jednou z možností, jak může soud nebo exekutor vymáhat dlužné peníze, je nařízení exekuce na mzdu. Kromě toho pak ještě může provést blokaci bankovního účtu nebo zabavit majetek.

V případě, že je dlužník zaměstnaný, pak jsou exekuční srážky na mzdu využívány velmi často. Hodně velkých firem, které mají stovky nebo tisíce zaměstnanců dokonce musí zaměstnávat jednoho či více osob, které nedělají nic jiného, než že jen řeší exekuce na mzdu.

Kalkulačka – výpočet exekuční srážky 2024

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum při exekuci 2024

Pokud je nařízena exekuce na plat, tak povinnému (dlužníkovi), nejsou pochopitelně zabaveny všechny peníze, ale vždy mu zůstane určitá nezabavitelná částka. Toto nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu se určuje takto:

 • Životní minimum jednotlivce = 4 860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení = 14 197 Kč
 • Nezabavitelné minimum je 2/3 = 12 705 Kč
 • Za každé vyživované dítě nebo manželku se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/4 = 3 176 Kč

Výpočet exekuce na plat 2024

Pro výpočet exekuce na mzdu, je rozhodující to, jaká je čistá mzda dlužníka. Dále pak také to, jestli má zaměstnanec nějaké vyživované děti nebo manželku. A nakonec také záleží na tom, o jaký typ exekuce se jedná. Jsou dva typy exekuce – přednostní pohledávky a nepřednostní pohledávky.

Mezi ty přednostní pohledávky patří třeba dluh na výživném, škody způsobené trestnými činy, dluhy na daních, dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, pohledávky za neoprávněně čerpanou podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky, apod.

Mezi nepřednostní pohledávky pak patří všechny ostatní. Třeba nezaplacené půjčky či úvěry. Dluhy za pokuty v MHD. Nezaplacené účty za telefon, kabelovou televizi, elektřinu, vodu, plyn apod.

Jak se počítá exekuce na mzdu

Nejlépe si postup výpočtu exekuce na mzdu ukážeme na konkrétním případu:

Příklad výpočtu exekuce: Pan Novák je zaměstnaný, a jeho obvyklá čistá mzda je 35000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho zaměstnavateli bylo doručeno rozhodnutí o exekučních srážkách ze mzdy z důvodu jedné pohledávky – nezaplacený úvěr v bance (tedy nepřednostní pohledávka) ve výši 60 tisíc korun.

 • Z čisté mzdy 35000 Kč se odečte základní nezabavitelná částka 12 705 Kč
 • Za každé vyživované dítě a manželku se nezabavitelné minimum navýší o 3 176 Kč
 • Zbytek, tedy 12 766 Kč se rozdělí na třetiny
 • První třetinu dostává pan Novák
 • Druhá třetina je určena především na přednostní pohledávky, vzhledem k tomu, že pan Novák má jen nepřednostní pohledávky, dostává i tuto druhou třetinu
 • Třetí třetina je určena na nepřednostní pohledávky, je tedy zabavena na úhradu exekuce
 • Na exekuce je tedy zabaveno celkem 4 255 Kč, exekuci tedy bude splácet asi 14 měsíců
 • Panu Novákovi po provedení srážek zůstává 30 745 Kč

Minimální mzda a exekuce

V případě, že má zaměstnanec jenom minimální mzdu – což je aktuálně v roce 2024 částka 18 900 Kč, tak poměrně často mohou nastat situace, kdy exekuce formou srážek ze mzdy, vůbec není provedena.

Pokud by pan Novák z našeho předchozího příkladu dostával jenom minimální mzdu a přitom měl dvě děti a manželku, pak je základní nezabavitelná částka ve výši 22 234 Kč. Nezabavitelné minimum by tak bylo větší, než příjem pana Nováka, na exekuci by se tedy nestrhávalo nic.

Pokud by pan Novák neměl žádné děti ani manželku, pak by byl postup výpočtu stejný. Tedy z minimální mzdy 18 900 Kč by se odečetla částka 12 705. Zbytek, tj.  by se rozdělil na třetiny a podle typu pohledávky by opět první třetinu nebo první dvě třetiny dostal pan Novák, a zbytek by šel na úhradu exekuce.

Poznámka: 18 90 Kč je minimální hrubá mzda v roce 2024, exekuční srážky se ale vypočítají až z čisté mzdy – záleží i na tom, jaké daňové slevy, by si mohl p. Novák uplatnit, a kolik by přesně byla jeho čistá mzda.

Jak se zbavit exekuce na plat?

Pokud je nařízena exekuce na plat, tak to pro hodně lidí může znamenat doslova existenční problémy. Zvláště pokud mají jen nízké příjmy, které sotva postačují na pokrytí základních životních potřeb, jako je bydlení nebo jídlo. Jak se ale zbavit exekuce na plat?

Zde platí, že proti exekuci na plat se nedá nijak bránit (pokud tedy pomineme standardní opravné prostředky v rámci exekučního řízení, jako je odvolání apod.). Zaměstnavatel – pokud mu exekutor nařídí provádět exekuční srážky ze mzdy, nemá „na výběr“. Musí je provádět.

Asi jedinou možností je to, že se dlužník (zaměstnanec s exekucí), obrátí přímo na exekutora, a zkusí se s ním dohodnout na jiné formě úhrady pohledávky. Buďto prodejem nějakého majetku nebo třeba na postupném splátkovém kalendáři.

Zbavit se exekuce na plat ani není možné tím, že by zaměstnanec změnil práci. Tak se ničemu nevyhne. Řada lidí tedy v případě exekuce na plat přistoupí třeba na to, že začnou pracovat jen za minimální mzdu, a zbytek si nechají vyplácet „bokem na ruku“, nebo přejdou úplně na „práci na černo“.

Ani to ale není žádné trvalé řešení. Exekuce nad nimi může „viset“ i velmi dlouhou dobu. Vždy je tedy lepší hledat nějaké trvalé řešení – splacení exekuce nebo případně oddlužení formou insolvence.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.