Kalkulačka exekuční srážky ze mzdy – nezabavitelné minimum při exekuci

Jen v loňském roce bylo nařízeno přes 700 tisíc exekucí. A kromě toho, ještě dalších 300 tisíc soudních „exekucí“ (výkon soudního rozhodnutí). To je přes jeden milión exekucí jen za jeden rok. Tedy jen v loňském roce připadala jedna exekuce na každého desátého obyvatele ČR (včetně malých dětí). Pravda, toto číslo je zavádějící. Přes 350 tisíc lidí má aktuálně 4 a více exekucí. Takže celkový počet osob postižených exekucí je tedy nižší než 1 milión, i tak je to ale vysoké číslo.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku druhé poloviny roku 2022 (od 1. 7. 2022), se znovu zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Je to letos již potřetí (před tím se nezabavitelné minimum zvyšovalo od 1. 1. 2022 a od 1. 4. 2022).

Od 1. července 2022, je základní nezabavitelná částka 9 416,25 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 138,75 Kč.

Viz. nová kalkulačka pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Exekuční srážky ze mzdy

Jednou z možností, jak může soud nebo exekutor vymáhat dlužné peníze, je nařízení exekuce na mzdu. Kromě toho pak ještě může provést blokaci bankovního účtu nebo zabavit majetek.

V případě, že je dlužník zaměstnaný, pak jsou exekuční srážky na mzdu využívány velmi často. Hodně velkých firem, které mají stovky nebo tisíce zaměstnanců dokonce musí zaměstnávat jednoho či více osob, které nedělají nic jiného, než že jen řeší exekuce na mzdu.

Kalkulačka – výpočet exekuční srážky 2016

Kalkulačka exekuce na mzdu 2016
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum při exekuci

Pokud je nařízena exekuce na plat, tak povinnému (dlužníkovi), nejsou pochopitelně zabaveny všechny peníze, ale vždy mu zůstane určitá nezabavitelná částka. Toto nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu se určuje takto:

 • Životní minimum jednotlivce = 3410 Kč
 • Normativní náklady na bydlení = 5858 Kč
 • Nezabavitelné minimum je 2/3 = 6178,67 Kč
 • Za každé vyživované dítě nebo manželku se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1/4 = 1544,67 Kč

Výpočet exekuce na plat

Pro výpočet exekuce na mzdu, je rozhodující to, jaká je čistá mzda dlužníka. Dále pak také to, jestli má zaměstnanec nějaké vyživované děti nebo manželku. A nakonec také záleží na tom, o jaký typ exekuce se jedná. Jsou dva typy exekuce – přednostní pohledávky a nepřednostní pohledávky.

Mezi ty přednostní pohledávky patří třeba dluh na výživném, škody způsobené trestnými činy, dluhy na daních, dluhy na sociálním a zdravotním pojištění, pohledávky za neoprávněně čerpanou podporu v nezaměstnanosti nebo sociální dávky, apod.

Mezi nepřednostní pohledávky pak patří všechny ostatní. Třeba nezaplacené půjčky či úvěry. Dluhy za pokuty v MHD. Nezaplacené účty za telefon, kabelovou televizi, elektřinu, vodu, plyn apod.

Jak se počítá exekuce na mzdu

Nejlépe si postup výpočtu exekuce na mzdu ukážeme na konkrétním případu:

Příklad výpočtu exekuce: Pan Novák je zaměstnaný, a jeho obvyklá čistá mzda je 25000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Jeho zaměstnavateli bylo doručeno rozhodnutí o exekučních srážkách ze mzdy z důvodu jedné pohledávky – nezaplacený úvěr v bance (tedy nepřednostní pohledávka) ve výši 60 tisíc korun.

 • Z čisté mzdy 25000 Kč se odečte základní nezabavitelná částka 6178,67 Kč
 • Za každé vyživované dítě a manželku se nezabavitelné minimum navýší o 1544,67 Kč
 • Zůstane tedy částka 14 187, 32 Kč
 • Částka 4919,32 Kč je ihned zabavena na úhradu exekuce
 • Zbytek, tedy 9268 Kč se rozdělí na třetiny
 • První třetinu dostává pan Novák
 • Druhá třetina je určena především na přednostní pohledávky, vzhledem k tomu, že pan Novák má jen nepřednostní pohledávky, dostává i tuto durhou třetinu
 • Třetí třetina je určena na nepřednostní pohledávky, je tedy zabavena na úhradu exekuce
 • Na exekuce je tedy zabaveno celkem 8008,63 Kč, exekuci tedy bude splácet asi 8 měsíců
 • Panu Novákovi po provedení srážek zůstává 16 991,34

Pozn.: pro zjednodušení jsme v příkladu vynechali zaokrouhlování, výsledné částky se tak od skutečnosti mohou lišit +/- 1 Kč.

Minimální mzda a exekuce

V případě, že má zaměstnanec jenom minimální mzdu – což je aktuálně v roce 2016 částka 9900 Kč, tak poměrně často mohou nastat situace, kdy exekuce formou srážek ze mzdy, vůbec není provedena.

Pokud by pan Novák z našeho předchozího příkladu dostával jenom minimální mzdu a přitom měl dvě děti a manželku, pak je základní nezabavitelná částka ve výši 10 812,68 Kč. Nezabavitelné minimum by tak bylo větší, než příjem pana Nováka, na exekuci by se tedy nestrhávalo nic.

Pokud by pan Novák neměl žádné děti ani manželku, pak by byl postup výpočtu stejný. Tedy z minimální mzdy 9900 Kč by se odečetla částka 6178,67. Zbytek, tj. 3721,33 by se rozdělil na třetiny a podle typu pohledávky by opět první třetinu nebo první dvě třetiny dostal pan Novák, a zbytek by šel na úhradu exekuce.

Jak se zbavit exekuce na plat?

Pokud je nařízena exekuce na plat, tak to pro hodně lidí může znamenat doslova existenční problémy. Zvláště pokud mají jen nízké příjmy, které sotva postačují na pokrytí základních životních potřeb, jako je bydlení nebo jídlo. Jak se ale zbavit exekuce na plat?

Zde platí, že proti exekuci na plat se nedá nijak bránit (pokud tedy pomineme standardní opravné prostředky v rámci exekučního řízení, jako je odvolání apod.). Zaměstnavatel – pokud mu exekutor nařídí provádět exekuční srážky ze mzdy, nemá „na výběr“. Musí je provádět.

Asi jedinou možností je to, že se dlužník (zaměstnanec s exekucí), obrátí přímo na exekutora, a zkusí se s ním dohodnout na jiné formě úhrady pohledávky. Buďto prodejem nějakého majetku nebo třeba na postupném splátkovém kalendáři.

Zbavit se exekuce na plat ani není možné tím, že by zaměstnanec změnil práci. Tak se ničemu nevyhne. Řada lidí tedy v případě exekuce na plat přistoupí třeba na to, že začnou pracovat jen za minimální mzdu, a zbytek si nechají vyplácet „bokem na ruku“, nebo přejdou úplně na „práci na černo“.

Ani to ale není žádné trvalé řešení. Exekuce nad nimi může „viset“ i velmi dlouhou dobu. Vždy je tedy lepší hledat nějaké trvalé řešení – splacení exekuce nebo případně oddlužení formou insolvence.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.