Kalkulačka exekuce na mzdu a nezabavitelné minimum 2024

Zajímalo by vás, kolik peněz vám musí zůstat, pokud vám hrozí exekuce na mzdu? Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2024, a jak se počítají exekuční srážky z platu? V této online kalkulačce si to můžete sami spočítat. Pro názornost jsme připravili i několik příkladů, jak se provádí výpočet srážek v případě exekuce nebo insolvence v roce 2024.

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se snížila nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). V roce 2024, bude nezabavitelné minimum o 933 Kč nižší, než v předchozím roce.

Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (od 1. ledna 2024, už neplatí paragraf 26a (mimořádné zvýšení) a pro výpočet exekuce nebo insolvence se požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 14 197 Kč). Životní minimum jednotlivce se v roce 2024 nemění (4 860 Kč).

Od 1. ledna 2024, je základní nezabavitelná částka 12 705 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od ledna 3 176 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2024: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Výpočet exekučních srážek z platu 2024

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum 2024 při exekuci nebo insolvenci

Při každé exekuci (z důvodu přednostních nebo nepřednostních pohledávek), nebo i při insolvenci vám ze mzdy musí vždy zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů (nájem pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce v roce 2024 = 4 860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2024 = 14 197 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2024 = 12 705 Kč
 • Nezabavitelná částka za vyživované osoby v roce 2024 = 3 176 Kč

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2024

Základní nezabavitelné minimum ale není vše. Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvenci vyživovací povinnost vůči nějakým dětem, nebo má manželku, pak se základní nezabavitelné minimum dále zvyšuje:

 • Nezabavitelná částka za každé vyživované dítě = 3 176 Kč (*)
 • Nezabavitelná částka za manželku = 3 176 Kč

(*) V případě že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, z důvodu dlužného výživného, pak se nezabavitelná částka za dané dítě (vůči kterému je dluh na výživné) nezvyšuje.

Pokud by se tedy jednalo o zaměstnance, který má manželku a dvě děti, pak by celková nezabavitelná částka vycházela na 22 234 Kč (jednalo by se o součet 12 704,67 + 3 176,17 + 3176,17 Kč + 3176,17 Kč, to celo zaokrouhleno).

Kolik vám zůstane při exekuci na plat v roce 2024

Pro výpočet toho, kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, je mimo jiné určující to, jestli se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní. V případě přednostní pohledávky může být zabavena vyšší suma než u nepřednostní.

Přednostní pohledávky – výživné (alimenty), náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, dluhy na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění. Neoprávněné čerpání nemocenských nebo důchodových dávek.  Přeplatky na sociálních dávkách. Apod.

Nepřednostní pohledávky – ostatní pohledávky. Například neuhrazené půjčky nebo úvěry. Nedoplatky za různé služby (dluh za vodu, elektřinu, plyn, telefon, kabelovou televizi apod.) Obecně všechny pohledávky, které nejsou zařazeny mezi přednostní (viz Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).

Příklad výpočtu exekuce na plat v roce 2024

Pan Novák pracuje jako zaměstnanec s průměrnou čistou mzdou ve výši 35 000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Byla u něj nařízena exekuce formou srážek z platu pro pohledávku ve výši 150 000 Kč za nezaplacený úvěr v bance. Kolik zůstane panu Novákovi ze mzdy a za jak dlouho splatí svůj dluh?

 • Základní nezabavitelné minimum p. Nováka = 12 704,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 * 3 176,17 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 22 234 Kč

Pohledávka za nezaplacený úvěr v bance úpatí mezi nepřednostní pohledávky. Od čisté mzdy se odečítá nezabavitelná částka:

 • Zbytek mzdy = 11 133 Kč
 • Zbytek, tj. 12 766 se dělí na třetiny = 4 255 Kč
 • První třetina připadá p. Novákovi
 • Druhá třetina je určena na přednostní pohledávky, ta zde není, náleží tedy p. Novákovi
 • Třetí třetina se zbaví na úhradu nepřednostní pohledávky

Ve výsledku tedy panu Novákovi zůstává:

 • Zbytek z platu po exekuci = 30 745 Kč
 • Na úhradu exekuce strženo = 4 255 Kč
 • Dluh bude splacen = za cca 35 měsíců

Příklad srážky ze mzdy pro více exekucí

Předchozí příklad výpočtu exekuce ze mzdy byl poměrně jednoduchý. Jak je to ale v případě, že má zaměstnanec více exekucí a různé typy pohledávek? Tedy přednostní i nepřednostní?

Základní postup výpočtu je stejný jako v předchozím případě. Určí se základní nezabavitelné minimum. Pro další postup je pak určující, jaké jsou typy pohledávek:

 • Pokud je jedna z pohledávek dluh na výživném, pak se druhá třetina mzdy použije přednostně na úhradu výživného, jinak připadá na ostatní přednostní pohledávky, které se uspokojí v pořadí, jak byly doručeny zaměstnavateli
 • Třetí třetina se pak použije na úhradu ostatních pohledávek a to jak přednostních tak i nepřednostních v tom pořadí jak byly doručeny.
 • Pokud mají dvě (nebo více pohledávek) stejné datum doručení, pak se uspokojí obě (na každou připadá poměrná část)

Srážky ze mzdy při insolvenci

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali především exekuční srážky ze mzdy. Stejná pravidla pro výpočet ale platí i v případě srážek ze mzdy kvůli insolvenci. V takovém případě jsou srážky prováděny tak, jako by se jednalo o přednostní pohledávku.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.