Kalkulačka exekuce na mzdu a nezabavitelné minimum 2023

Zajímalo by vás, kolik peněz vám musí zůstat, pokud vám hrozí exekuce na mzdu? Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2023, a jak se počítají exekuční srážky z platu? V této online kalkulačce si to můžete sami spočítat. Pro názornost jsme připravili i několik příkladů, jak se provádí výpočet srážek v případě exekuce nebo insolvence v roce 2023.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. ledna 2023

Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), se zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo i insolvence). Zvýšení v roce 2023, je poměrně velké – nezabavitelná částka se zvyšuje o 2534 Kč.

Je to díky zvýšení normativních nákladů na bydlení (od ledna 2023, se pro výpočet exekuce požijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel, tj. 15 597 Kč). Od ledna 2023, se zvyšuje i životní minimum jednotlivce (na 4 860 Kč).

Od 1. ledna 2023, je základní nezabavitelná částka 13 638 Kč. Nezabavitelné minimum za manžela/manželku nebo další vyživované osoby (za dítě) je od července 3 409,50 Kč.

Viz. nová kalkulačka: Výpočet exekuce 2023: Kolik jsou srážky ze mzdy a nezabavitelné minimum?

Výpočet exekučních srážek z platu 2023

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum 2023 při exekuci nebo insolvenci

Při každé exekuci (z důvodu přednostních nebo nepřednostních pohledávek), nebo i při insolvenci vám ze mzdy musí vždy zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro zaměstnance s exekucí jsou dvě třetiny ze součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů (nájem pro 1 – 2 osoby, v obci nad 70 tisíc obyvatel):

 • Životní minimum jednotlivce v roce 2023 = 4860 Kč
 • Normativní náklady na bydlení v roce 2023 = 15597 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum v roce 2023 = 13 638 Kč

Výpočet nezabavitelné částky v roce 2023

Základní nezabavitelné minimum ale není vše. Pokud má zaměstnanec s exekucí nebo insolvenci vyživovací povinnost vůči nějakým dětem, nebo má manželku, pak se základní nezabavitelné minimum díle zvyšuje:

 • Nezabavitelná částka za každé vyživované dítě = 3 409,50 Kč (*)
 • Nezabavitelná částka za manželku = 3 409,50 Kč

(*) V případě že jsou prováděny exekuční srážky ze mzdy, z důvodu dlužného výživného, pak se nezabavitelná částka za dané dítě (vůči kterému je dluh na výživné) nezvyšuje.

Kolik vám zůstane při exekuci na plat v roce 2023

Pro výpočet toho, kolik vám zůstane při exekuci nebo insolvenci, pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy, je mimo jiné určující to, jestli se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní. V případě přednostní pohledávky může být zabavena vyšší suma než u nepřednostní.

Přednostní pohledávky – výživné (alimenty), náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, dluhy na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění. Neoprávněné čerpání nemocenských nebo důchodových dávek.  Přeplatky na sociálních dávkách. Apod.

Nepřednostní pohledávky – ostatní pohledávky. Například neuhrazené půjčky nebo úvěry. Nedoplatky za různé služby (dluh za vodu, elektřinu, plyn, telefon, kabelovou televizi apod.) Obecně všechny pohledávky, které nejsou zařazeny mezi přednostní (viz Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 279).

Příklad výpočtu exekuce na plat v roce 2023

Pan Novák pracuje jako zaměstnanec s průměrnou čistou mzdou ve výši 35 000 Kč. Pan Novák má dvě děti a manželku. Byla u něj nařízena exekuce formou srážek z platu pro pohledávku ve výši 150 000 Kč za nezaplacený úvěr v bance. Kolik zůstane panu Novákovi ze mzdy a za jak dlouho splatí svůj dluh?

 • Základní nezabavitelné minimum p. Nováka = 13 638 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku a děti = 3 * 3 409,50 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 23 867 Kč

Pohledávka za nezaplacený úvěr v bance úpatí mezi nepřednostní pohledávky. Od čisté mzdy se odečítá nezabavitelná částka:

 • Zbytek mzdy = 11 133 Kč
 • Zbytek, tj. 11133 se dělí na třetiny = 3711 Kč
 • První třetina připadá p. Novákovi
 • Druhá třetina je určena na přednostní pohledávky, ta zde není, náleží tedy p. Novákovi
 • Třetí třetina se zbaví na úhradu nepřednostní pohledávky

Ve výsledku tedy panu Novákovi zůstává:

 • Zbytek z platu po exekuci = 31 289 Kč
 • Na úhradu exekuce strženo = 3 711 Kč
 • Dluh bude splacen = za cca 41 měsíců

Příklad srážky ze mzdy pro více exekucí

Předchozí příklad výpočtu exekuce ze mzdy byl poměrně jednoduchý. Jak je to ale v případě, že má zaměstnanec více exekucí a různé typy pohledávek? Tedy přednostní i nepřednostní?

Základní postup výpočtu je stejný jako v předchozím případě. Určí se základní nezabavitelné minimum. Pro další postup je pak určující, jaké jsou typy pohledávek:

 • Pokud je jedna z pohledávek dluh na výživném, pak se druhá třetina mzdy použije přednostně na úhradu výživného, jinak připadá na ostatní přednostní pohledávky, které se uspokojí v pořadí, jak byly doručeny zaměstnavateli
 • Třetí třetina se pak použije na úhradu ostatních pohledávek a to jak přednostních tak i nepřednostních v tom pořadí jak byly doručeny.
 • Pokud mají dvě (nebo více pohledávek) stejné datum doručení, pak se uspokojí obě (na každou připadá poměrná část)

Srážky ze mzdy při insolvenci

V předchozích odstavcích jsme zmiňovali především exekuční srážky ze mzdy. Stejná pravidla pro výpočet ale platí i v případě srážek ze mzdy kvůli insolvenci. V takovém případě jsou srážky prováděny tak, jako by se jednalo o přednostní pohledávku.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.