Kalkulačka čisté mzdy – Jak se vypočítá čistá mzda?

Na této stránce je pro vás připravena kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2017. V této mzdové online kalkulačce si tak můžete sami spočítat, jaká čistá mzda by vám měla zůstávat z výplaty ze zaměstnání. Můžete si i vyzkoušet, o kolik by se vám případně zvýšila čistá mzda, při uplatnění některých daňových slev a zvýhodnění.

V doprovodném článku se pak podíváme i na to, jak je to se zvýšením daňového zvýhodnění na děti v roce 2017. Aktuálně je totiž připravována novela příslušného právního předpisu, kterým v průběhu roku 2017 dojde k navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě v rodině.

Kalkulačka – výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Aktuální kalkulačku, pro výpočet výplaty (čisté mzdy), v roce 2024 najdete zde: Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024.

V roce 2024, se zvyšuje se minimální mzda o 1600 Kč (na 18 900 Kč). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (na 2 552 Kč). Bude se platit vyšší sociální pojištění – nově je to 7,1% (původně to bylo 6,5%).

Ruší se i některé daňové slevy nebo se mění jejich podmínky. Od 1. července 2024, se budou měnit podmínky pro dohody a mnoho dalších změn.

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Výpočet čisté mzdy v roce 2017

Kalkulačka čistá mzda 2017
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se vypočítá čistá mzda?

Výpočet čisté mzdy provádí zpravidla pověřená mzdová účetní. Pro výpočet čisté mzdy jsou určující vstupní parametry. Ty zahrnují jednak základní hrubou mzdu, dále pak všechny příplatky, odměny a prémie. Při výpočtu čisté mzdy jsou pak uplatňovány různé daňové slevy nebo zvýhodnění.

Postup výpočtu čisté mzdy – sociální a zdravotní pojištění

Jakmile je určena celková hrubá mzda (tedy po započítání všech odměn, prémií a příplatků), postupuje se při výpočtu v následujících kocích:

Nejprve se ze mzdy odečtou všechny srážky, které zahrnují především:

  • Sociální pojištění (tedy srážky na důchodové, nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), což je 6,5% z hrubé mzdy zaměstnance (zaměstnavatel pak odvádí dalších 25%)
  • Zdravotní pojištění, které je 4,5% z hrubé mzdy zaměstnance (zaměstnavatel pak platí dalších 9%)
  • Daně
  • Náhrada způsobené škody
  • Náhrady různých výdajů nebo jejich částí
  • Hodnota poskytnutých nepeněžitých plnění

Daňové slevy a daňové zvýhodnění v roce 2017

Po odečtení srážek se dále uplatňují daňové slevy a daňová zvýhodnění. Přehled všech daňových slev a zvýhodnění v roce 2017 najdete v následující tabulce:

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 11000 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(***) 4. dubna 2017 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona, kterou se navyšuje zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017

Kolik je čistá mzda?

Výsledkem výpočtu – tedy odečtení všech srážek a zohlednění všech daňových zvýhodnění a slev, je pak čistá mzda.

Ne vždy ale tuto čistou mzdu zaměstnanec obdrží. V případě exekuce, se pak dále provádějí exekuční srážky z čisté mzdy, a zaměstnanec pak dostává jen určitou poměrnou nezabavitelnou část.

Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017

Přibližně v polovině roku 2017 (od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017), má nabýt účinnosti novela zákona, která navyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě (zvýšení o 200 Kč měsíčně, resp. 2400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě v rodině (zvýšení o 300 Kč měsíčně, resp. 3600 Kč ročně).

Tato změna má platit po celý rok 2017. Takže pokud máte děti, a u svého zaměstnavatele uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě (máte podepsaný „růžový papír“, tj. Prohlášení poplatníka daně z příjmů), pak se vám po nabytí účinnosti zvýší čistá mzda. A také, na začátku roku 2018, po provedení ročního zúčtování daně, vám bude vrácen daňový přeplatek.

Minimální mzda v ČR 2017

Od 1. 1. 2017 také dochází k navýšení minimální mzdy. Ta se zvyšuje z částky 9000 Kč (v roce 2016) na částku 11 000 Kč. Adekvátně tomu se pak navyšuje i minimální zaručená mzda.

Jaká je průměrná mzda v ČR v roce 2017?

Na konci prvního čtvrtletí 2017 dosahovala průměrná mzda v ČR částky 29 320 Kč. Jako průměrná mzda se vždy udává ta hrubá. To je dáno tím, že každý zaměstnanec má možnost uplatnit různé slevy a zvýhodnění. Pokud dva zaměstnanci mají stejnou hrubou mzdu, pak se jejich výsledná čistá mzda může lišit někdy i o několik tisíc korun.

Někdy může být čistá mzda vyšší než hrubá mzda

Není ani výjimkou že někdy může být výsledná čistá mzda vyšší než ta hrubá. To platí hlavně pro případy, kdy má zaměstnanec poměrně nízkou hrubou mzdu, ale zároveň má děti a uplatňuje si u zaměstnavatele příslušné daňové zvýhodnění. Při nízké hrubé mzdě mu tak může vznikat nárok na daňový bonus, o který se mu mzda navyšuje, takže je pak nakonec čistá mzda vyšší.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.