Dávky pěstounské péče

Od 1. 1. 2013 dochází k několika změnám ve způsobu a výši jakou mají dávky pěstounské péče. Pokud patříte mezi ty, co pobírají tyto sociální dávky, určitě vás bude zajímat, o jaké změny se jedná. Obecně na pěstounské dávky mají nárok ti, kdo pečují o svěřené dítě (v pěstounské péči) a jsou vedeni v seznamu osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči.

Jaké jsou dávky pěstounské péče?

Sociálních dávek spojených s pěstounskou péčí je hned několik. Patří sem především:

  • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • Příspěvek při ukončení pěstounské péče
  • Odměna pěstouna
  • Příspěvek při převzetí dítěte
  • Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 2014

Nárok na tuto sociální dávku má nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřené do pěstounské péče. Na dávku je nárok i po dosažení zletilosti, ale pouze za předpokladu, že se i nadále jedná o nezaopatřené dítě. Výše příspěvku závisí na věku dítěte. V roce 2013 pak platí následující částky:

  • 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
  • 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
  • 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
  • 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Pokud je dítě svěřené do pěstounské péče současně osobou, která je závislá na fyzické pomoci od jiné osoby, jsou částky vyšší. Konkrétní výše se odvíjí od stupně závislosti:

Dítě ve věku Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost) Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost) Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost) Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)
Do 6 let 4 650 Kč 5 550 Kč 5 900 Kč 6 400 Kč
6-12 let 5 650 Kč 6 800 Kč 7 250 Kč 7 850 Kč
12-18 let 6 450 Kč 7 800 Kč 8 300 Kč 8 700 Kč
18-26 let 6 750 Kč 8 100 Kč 8 600 Kč 9 000 Kč

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Na tuto jednorázovou sociální dávku má nárok dítě, které bylo v pěstounské péči, dosáhlo zletilosti a bylo mu ukončeno vyplácení příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Výše této sociální dávky, je v roce 2013 stanovena na 25 tisíc korun.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2024

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.