Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1600 Kč, nově to bude 18 900 Kč (a zvýší se i zaručená mzda pro některé zaměstnance). V roce 2024, se ale bude platit i zvýšené sociální pojištění (nově je to o 0,6% více na nemocenské pojištění). Ruší se také některé daňové slevy (na studenta, školkovné) nebo se mění podmínky. Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (v roce 2024 bude minimální pojištění 2 552 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše výplata (čistá mzda) v roce 2024. Pozor jen na to, že v lednu, je vyplácena mzda ještě za prosinec. Některé změny (zvýšení), se tak projeví až od únorové výplaty (kdy je vyplácena mzda/plat za leden 2024).

Výpočet výplaty – změny v roce 2024

Od 1. 1. 2024, začíná platit většina změn, která byla schválena v rámci vládního konsolidačního balíčku (jen malá část z nich, začíná platit až později, během roku, nebo až od roku 2025).

Mezi hlavní změny, které se týkají zaměstnanců a výpočtu výplaty v zaměstnání patří především:

Mzdová kalkulačka: kolik je čistá mzda v roce 2024?

Pro výpočet čisté mzdy (platu), je podstatným údajem vaše hrubá mzda, a dále pak to, zda máte nárok na nějaké daňové slevy (například za dítě/děti).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Výpočet čisté mzdy – jak se počítá výplata?

Výpočet čisté mzdy (výplaty), vychází z hrubé mzdy (z hrubého platu):

 • Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, a daň
 • Zdravotní pojištění pro zaměstnance, je 4,5% z hrubé mzdy
 • Sociální pojištění pro zaměstnance, je 7,1% z hrubé mzdy
 • Daň z výplaty je ve výši 15% z hrubé mzdy (pouze u nadprůměrných příjmů je to 23%)

U vypočítané daně (15% nebo 23%), se zohlední daňové slevy (za poplatníka, za dítě, za invaliditu, za ZTP/P, apod.). Na základě daňové slevy za dítě, může případně vzniknout i nárok na daňový bonus.

Z výsledné čisté mzdy (hrubá mzda mínus sociální, zdravotní a daně), mohou být prováděny ještě i další srážky – za stravenky, z důvodu exekuce či insolvence, nebo i další.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje minimální mzda. Ta se zvýší o 1 600 Kč na 18 900 Kč (v minulém roce to bylo 17 300 Kč). Samotné zvýšení minimální mzdy, se týká jen poměrně malého počtu zaměstnanců (cca jen 3%).

Společně s minimální mzdou, se od začátku roku 2024, zvyšuje i minimální zaručená mzda. Jednotlivé profese (povolání), jsou rozděleny do 8 skupin. Pro každou skupinu, je definována minimální zaručená mzda.

Například číšník, spadá do 3 skupiny, a měl by tak dostávat minimální mzdu ve výši 21 300 Kč (nemůže tedy dostávat jen „obyčejnou“ minimální mzdu, ale má nárok na minimální zaručenou mzdu).

V roce 2024, se zvyšuje zaručená mzda pro první, druhou a třetí skupinu o 1600 Kč. Pro osmou skupinu, se zaručená mzda zvýší o 3200 Kč. Pro čtvrtou až sedmou skupinu, se ale zaručená mzda nemění, a je stejná jako v minulém roce (resp. neměnila se ani v minulém roce).

Daňové slevy pro zaměstnance v roce 2024

Při výpočtu výplaty (čisté mzdy), je možné uplatnit různé daňové slevy. Daňové slevy je možné uplatnit jen v jednom zaměstnání (u jednoho zaměstnavatele) v jednom měsíci (tj. v jednom měsíci, je možná daňová sleva jen v jednom zaměstnání, v různých měsících to mohou být různá zaměstnání). Daňovou slevu je možné uplatnit, pokud máte v daném zaměstnání podepsáno „prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob“ („růžový papír na daně“).

Mezi hlavní daňové slevy patří především:

 • Daňová sleva na poplatníka  = 2 570 Kč měsíčně (30 840 Kč za rok)
 • Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P = 1 345 Kč měsíčně (16 140 Kč za rok)
 • Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) = 210 Kč měsíčně (2 520 Kč za rok)
 • Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) = 420 Kč měsíčně (5 040 Kč za rok)

Další daňové slevy, je možné uplatnit až v daňovém přiznání (v ročním zúčtování daně):

 • Daňová sleva na manželku = 24 840 Kč za rok
 • Daňová sleva na manželku ZTP/P = 49 680 Kč za rok

A nakonec je zde i daňové zvýhodnění na dítě – u něj může vznikat nárok i na daňový bonus:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě = 1 267 Kč měsíčně (15 204 Kč za rok)
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě = 1 860 Kč měsíčně (22 320 Kč za rok)
 • Daňové zvýhodnění na třetí (a další) dítě = 2 320 Kč měsíčně (27 840 Kč za rok)
 • Pokud má některé z dětí průkaz ZTP/P, pak je to dvojnásobek

Daňový bonus za dítě (děti) – zvýšení limitu v roce 2024

Pokud máte více dětí a/nebo nižší příjmy, může vám případně vznikat nárok i na daňový bonus (vrácení daní/daňový přeplatek). Podmínkou, pro možnost získání daňového bonusu za dítě (děti), jsou v roce 2024, příjmy ve výši alespoň 113 400 Kč za rok (šestinásobek minimální mzdy).

Již dříve byl také zrušen limit pro daňový bonus. Dříve platilo omezení, pro maximální možnou částku, kterou vám za dítě/děti stát „vrátil“. Toto omezení již neplatí.

Pokud má někdo nižší příjem (takže mu po započtení daňové slevy na poplatníka vychází daň ve výši 0 Kč), tak při uplatnění daňové slevy za dítě/děti, vzniká nárok na daňový bonus.

U tří dětí, to může v roce 2024 být až 65 364 Kč za rok, tj. 5 447 Kč měsíčně (o tuto částku by se navyšovala čistá mzda). U některých zaměstnanců s nižší hrubou mzdou a více dětmi, tak může docházet k situaci, kdy je jejich čistá mzda vyšší, než hrubá mzda.