Jak se provádí výpočet čisté mzdy? Pomůže vám kalkulačka

Nevíte přesně, jak je na tom vaše čistá mzda? Hodí se to spočítat třeba tehdy, když potřebujete splácet hypotéku, abyste věděli, zda zvládnete vyjít odpovídajícím způsobem s penězi.

Lépe se tak plánuje rovněž budoucnost, přitom dnes není vůbec žádný problém si čistou mzdu vypočítat pomocí kalkulaček k tomu určených na internetu. Ty vše udělají prakticky za vás.

Mzda obsahuje dvě základní složky

Vaše výplata, to je částka, která se skládá hned z několika složek. V jakém poměru je některá z nich ve vaší mzdě zastoupena, to závisí na povaze vaší pracovní činnosti. Ve většině zaměstnání pracujeme se dvěma základními složkami mzdy, a to:

  • Pevnou
  • Pohyblivou

Pevná složka mzdy je částka, která vám náleží měsíčně paušálně. Potom jsou zde ale také různé bonusy, odměny, osobní ohodnocení apod., které představují pohyblivou složku mzdy. Je to ohodnocení za výkon, nebo aspoň tak by tomu mělo být.

Do pohyblivé složky mzdy můžeme zařadit také nejrůznější příplatky, mohou to být pochopitelně i příplatky za přesčasy apod. Vše vám každopádně dokáže spočítat mzdová kalkulačka. Již jsme o tom hovořili v úvodu, protože nám umí výpočet skutečně velmi zjednodušit.

Vlastní výpočet čisté mzdy

Měli bychom ale také vědět, na jakém principu samotný výpočet funguje. Výpočet čisté mzdy v zásadě není nikterak složitý, takže to není ani příliš složité na vysvětlení. Je důležité, abyste věděli, jaká je výše vaší hrubé mzdy. Dále je potřeba počítat s tím:

  • Jaké uplatňujete slevy na dani
  • Jaký máte počet dětí

Slevy na dani se uplatní například při pobírání invalidního důchodu, na studenta a podobně. Roli také hraje, zda jste držitelem průkazu ZTP/P. Slevu na dani uplatňujete rovněž na každé vaše nezaopatřené dítě, přičemž zde hraje roli, zda dítě nemá nějaký stupeň postižení.

Všechno vám spočítá jednoduše kalkulačka zde, ale vlastní mechanika výpočtu je následující. Jak jsme uvedli již výše, základem je tedy hrubá mzda, ve které jsou zahrnuty všechny složky mzdy, tedy pevné i pohyblivé.

K čisté mzdě se potom s ohledem na výpočet připočte také zdravotní a sociální pojištění, které je zaměstnanci hrazeno zaměstnavatelem. Nyní jsme u pojmu zvaného superhrubá mzda, ze které se dále vypočítává 15% daň z příjmu mínus všechny slevy na dani.

Problém se splácením hypotéky?

Máte stagnující příjem? Možná mohl způsobit například problémy se splácením hypotéky. Není to zase tak neobvyklá situace. Zejména v aktuální době, kdy hrozí případně s blížící se krizí i možnost propouštění.

V tomto ohledu zvažte refinancování hypotéky. Můžete získat výhodnější podmínky a výrazně tak zlepšit svou pozici s ohledem na finance, které vám na konci měsíce zůstanou. Výhodnější nabídku zpravidla získáte u jiné banky, kam stávající hypotéku můžete převést.

Veďte své děti k finanční gramotnosti

Není asi žádným tajemstvím, když řekneme, že jak se v dospělosti chováme k penězům, to do značné míry ovlivnila naše výchova v dětství. Proto by každé dítě mělo být od útlého věku vedeno k zodpovědnosti a umění nakládat s penězi.

Peněz je potřeba si v prvé řadě naučit vážit, děti si musí uvědomit, že nerostou na stromě a že jejich vydělávání stojí nějaké úsilí. Finanční gramotnost u dětí, hlavně u těch nejmenších, lze podpořit tím, že jim svěříte nějaký obnos peněz, třeba v podobě kapesného, se kterým musí vyjít na určité období.

U starších dětí jim rozhodně nebraňte ve vydělávání peněz na brigádách, protože teprve, když budou vydělávat peníze sami, uvědomí si jejich skutečnou hodnotu. Ve výsledku se tak sníží nutkání utrácet za nepotřebné a nesmyslné věci a tyto děti pak budou finančně zodpovědnější také v dospělosti.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.