Mzdová kalkulačka: Výpočet čistá mzda v zaměstnání

V naší online mzdové kalkulačce si můžete spočítat, jaká by měla být vaše čistá mzda v roce 2020. Snadno tak můžete zjistit, jak byste si polepšili, při změně zaměstnání (pokud byste v tom novém měli vyšší výplatu), nebo jak se třeba projeví na výplatě, pokud se vám během roku narodí dítě.

Kalkulačka – výpočet výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Aktuální kalkulačku, pro výpočet výplaty (čisté mzdy), v roce 2024 najdete zde: Mzdová kalkulačka – Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024.

V roce 2024, se zvyšuje se minimální mzda o 1600 Kč (na 18 900 Kč). Zvyšuje se i minimální zdravotní pojištění (na 2 552 Kč). Bude se platit vyšší sociální pojištění – nově je to 7,1% (původně to bylo 6,5%).

Ruší se i některé daňové slevy nebo se mění jejich podmínky. Od 1. července 2024, se budou měnit podmínky pro dohody a mnoho dalších změn.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Aktualizace 22. 12. 2020:

22.12.2020 Parlament podruhé schválil zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka. Nyní chybí již jen podpis prezidenta. Ten se již vyjádřil, že zákon sice nepodepíše, ale nebude jej ani vetovat. Zákon by měl vstoupit v platnost do 15 dní (v průběhu ledna 2021).

Změna by nyní měla být již definitivní (zrušení supehrubé mzdy i zvýšení daňové slevy, a další změny). Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021). U většiny zaměstnanců se zvýší čistá výplata o minimálně 1000 Kč měsíčně (nebo i podstatně více).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 140 000 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v nové kalkulačce čisté mzdy, je aktualizován podle toho, co bylo schváleno v Senátu i v Parlamentu.

Jak se počítá čistá mzda?

Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaký je váš hrubý plat. A dále pak záleží především na tom, jestli si můžete uplatnit nějaké daňové slevy (jejich přehled najdete v tabulce níže) nebo třeba daňové zvýhodnění na dítě (děti). Toto daňové zvýhodnění na dítě (na první dítě) se zvyšuje o 1800 Kč ročně (tj. o 150 Kč měsíčně). Kromě toho do výpočtu výše čisté mzdy spadají i srážky – především sociální, zdravotní pojištění a daně. V neposlední řadě se na výši platu projeví třeba i to, jestli máte od zaměstnavatele firemní auto pro soukromé účely a další věci.

Mzdová kalkulačka online: Kolik bude vaše čistá mzda od 1. 1. 2020?

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Výpočet čistého platu v roce 2020

V prvním kroku výpočtu čisté mzdy je stanoveno, jaká bude vaše hrubá mzda. Zde záleží na tom, jestli máte výši mzdy uvedenu ve smlouvě, nebo jestli máte hodinovou či úkolovou mzdu. Do hrubé mzdy se také započítají všechny příplatky – ty nárokové (náhrada mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, za dovolenou, za státní svátek apod.) a i ty nenárokové (odměny apod.).

Z čisté mzdy se následně spočítá sociální a zdravotní pojištění:

  • Zdravotní pojištění v roce 2020 = 4,5% z hrubé mzdy
  • Sociální (důchodové pojištění) v roce 2020 = 9% z hrubé mzdy

Kromě toho jaké sociální a zdravotní pojištění platíte vy, je zde ještě sociální a zdravotní pojištění které za vás zaplatí zaměstnavatel. To vás až tak moc „nezajímá“, jeho výše ale ovlivňuje to, jak vysoké platíte daně. Daň ze mzdy je ve výši 15% a počítá se ze „super hrubé mzdy“. Superhrubá mzda je vaše hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem

  • Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy
  • Sociální pojištění (důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) = 24,8% z hrubé mzdy.

Výsledná daň je pak 15% ze superhrubé mzdy (samotná superhrubá mzda odpovídá 133,8% vaší hrubé mzdy).

Jak se spočítají daně v roce 2020

Výslednou 15% daň ale ve skutečnosti platí jen velmi málo zaměstnanců skutečně. Drtivá většina zaměstnanců má totiž u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka k dani fyzických osob (takový ten „růžový papír“) a tím pádem si mohou uplatnit různé daňové slevy a zvýhodnění.

Každý zaměstnanec si tak může uplatnit daňovou slevu za poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně (roční výše je 24840 Kč). Kromě toho jsou i další daňové slevy. Na manželku (uplatní se ale až v daňovém přiznání jednou za rok). Daňová sleva za studenta, na invaliditu apod. Přehled všech daňových slev je v tabulce níže.

Pokud by výsledná daň (po odečtení daňových slev) vycházela záporně, pak zaplatíte daň ve výši 0 Kč, zde vám stát nic „nevrací.

Daňové zvýhodnění a daňový bonus na dítě (na děti)

Něco jiného je ale daňové zvýhodnění na dítě (děti). To se také odečte od zbytku daně (pod odečtení daňových slev). Pokud by zde vycházelo záporné číslo, může vám být daňové zvýhodnění na dítě „vráceno“, jako daňový bonus.

Díky tomu nastává situace, kdy vaše čistá mzda bude vyšší než vaše hrubá mzda. Daňový bonus na dítě je ale možné získat jenom v případě, že váš roční příjem je nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Minimální mzda je v roce 2020 ve výši 14600 Kč měsíčně, tedy minimální roční příjem abyste dostali daňový bonus, je 87 600 Kč ročně.

Jaké jsou daňové slevy v roce 2020?

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 14 600 Kč uplatní se ročně
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč uplatní se pouze jednou
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 48 408 Kč 4 034 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 14600 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Jak se projeví používání firemního auta k soukromým účelům?

Pokud vám firma poskytne služební auto, které, můžete používat i k soukromým účelům, projeví se to tak, že budete mít nižší čistou mzdu. V tomto případě se vám k hrubé mzdě připočítá 1% z ceny firemního auta. Pokud tedy máte k soukromému používání firemní auto s cenou půl miliónu korun a vaše běžná hrubá mzda je 50 tisíc korun, pak se vám výpočet sociální a zdravotního pojištění a následné daňové povinnosti (superhrubé mzdy) se bude provádět z částky 55 000 hrubého. Srážky (daň, sociální a zdravotní) se budou provádět ze skutečné hrubé mzdy (tj., z částky 50 000 Kč).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.