Výpočet – kolik jsou přídavky na bydlení – kalkulačka, podmínky

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením. Primárně je určena pro jednotlivce nebo rodiny s nižšími příjmy a/nebo vyššími náklady na bydlení. Na této stránce najdete aktualizovanou verzi kalkulačky pro výpočet výše přídavků na bydlení v roce 2017. Velmi snadno si tak můžete sami spočítat jestli, a případně v jaké výši, byste mohli mít nárok na příspěvek na bydlení

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2022?

V roce došlo k mimořádnému zvýšení příspěvku na bydlení (kvůli zdražení elektřiny a plynu, se mimořádně zvyšovaly normativní náklady na bydlení).

Na příspěvek na bydlení, má v roce 2022, nárok podstatně více domácnosti, a může se zvýšit i vyplácená částka příspěvku. Došlo i ke změně podmínek – nárok je nově i v podnájmu, a další změny.

Aktuální kalkulačku pro výpočet přídavků na bydlení v roce 2022, najdete zde

Výpočet přídavky na bydlení od 1. 1. 2017

Kalkulačka přídavky na bydlení 2017
Počet osob v bytě
(včetně dětí)
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrná náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení máte při splnění zákonem požadovaných kritérií. Patří sem především:

  • Jedná se o byt nebo dům v osobním nebo družstevním vlastnictví, nebo
  • V bytě nebo domě máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu (při podnájemní smlouvě nárok na přídavky není)
  • V bytě nebo domě máte trvalé bydliště
  • Vaše náklady na bydlení jsou vyšší než 30% příjmu (resp. v Praze je to 35%)
  • 30% z vašeho příjmu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (v Praze opět 35%)
  • Doložíte náklady na bydlení (skutečně zaplacené) za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí)
  • Doložíte příjmy všech osob, které mají v bytě/domě trvalé bydliště za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí)

Kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2017?

To, kolik je příspěvek na bydlení, se odvíjí od několika různých faktorů. Na výši příspěvku na bydlení má vliv to, jestli se jedná o byt/dům v osobním vlastnictví nebo jestli to je nájem. Dále pak záleží na tom, kolik osob v bytě bydlí. Resp. pro přesnost, u příspěvku na bydlení se započítávají všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště. Nakonec také záleží na tom, o jak velké město se jedná.

Posledním faktorem, který limituje výslednou výši přídavků, je to, jaké jsou vaše skutečně zaplacené náklady na bydlení. Příspěvek se totiž vyplácí buď maximálně do výše normativních nákladů (takže i kdybyste měli reálné náklady vyšší než ty normativní, ve výsledku vždy dostanete maximálně to, co odpovídá normativu), nebo je příspěvek na bydlení maximálně do výše skutečně uhrazených nákladů (pokud jsou tyto skutečné náklady nižší než normativní)

Normativní náklady

Normativní náklady na bydlení 2017 - nájemní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 7720 6114 5822 4950 4763
2 11004 8806 8407 7213 6957
3 14896 12022 11500 9939 9604
4 18577 15112 14482 12599 12195

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2017 - družsteví a osobní byty
Počet osob Praha nad 100. tis 50000 - 99999 obyv. 10000 - 49999 obyv. do 9999 obyv.
1 4357 4357 4357 4357 4357
2 6429 6429 6429 6429 6429
3 8880 8880 8880 8880 8880
4 11244 11244 11244 11244 11244

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Výše nákladů srovnatelných s nájemným od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
Počet osob
jedna 1944
dvě 2660
dvě 3478
čtyři a více 4194

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
Počet osob
jedna 711
dvě 973
dvě 1272
čtyři a více 1572

Pozn.: platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně

Podnájemní smlouva a příspěvek na bydlení

Jak již bylo zmíněno výše, nárok na příspěvek na bydlení je pouze v případě, že se jedná o byt či dům v osobním vlastnictví, družstevní byt, nebo pokud máte uzavřenu nájemní smlouvu.

Pokud bydlíte na základě podnájemní smlouvy, pak nemáte žádnou možnost, jak získat příspěvek na bydlení. Určitou výjimkou by bylo, pokud byste spadali do kategorie „osoba ve hmotné nouzi“. Pak je zde jiná dávka na bydlení – „doplatek na bydlení“, která je poskytována třeba i na bydlení v podnájmu.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

O příspěvek na bydlení si může požádat každý, kdo splňuje výše uvedené podmínky. Nejsou žádné speciální podmínky třeba pro důchodce nebo pro studenty.

Příspěvek na bydlení v družstevním bytě

Pokud bydlíte v družstevním bytě, pak můžete mít nárok na příspěvek na bydlení. Jiná je ale situace kdy si družstevní byt jenom pronajímáte. V tom případě již na přídavky na bydlení nárok mít nebudete. Zde se totiž jedná o situaci, kdy faktickým majitelem bytu je družstvo. „Majitel“ bytu, který vám ho pronajímá je pak sám defakto v pozici nájemníka (má uzavřenou obdobnou smlouvu s družstvem). Pokud pak byt dále pronajímá, pak se již ve výsledku jedná o podnájem, na který se příspěvek na bydlení nevztahuje.

Co potřebujete k vyřízení přídavků na bydlení

Příspěvky na bydlení se vyřizují vždy jednou za 3 měsíce, resp., každé 3 měsíce je nutné dokládat náklady na bydlení a příjmy za přechozí kalendářní čtvrtletí. A na základě těchto podkladů je pak schvalováno vyplácení přídavků na další tři měsíce.

Kromě samotné žádosti je nutné doložit osobní doklady všech osob, které mají v bytě či domě trvalý pobyt (osobní doklady a formulář s žádostí se předkládá pouze při první žádosti).

Dále pak, jak při první žádosti, tak i opakovaně každé 3 měsíce dokládáte náklady na bydlení a také příjmy všech osob.

Jak dlouho lze pobírat příspěvek na bydlení

V minulosti platilo pro příspěvek na bydlení omezení maximální doby, po kterou bylo možné tuto dávku pobírat. Konkrétně to bylo maximálně 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních roků. Toto ustanovení již ale bylo před nějakou dobou zrušeno. Aktuálně tedy platí, že příspěvek na bydlení je možné pobírat tak dlouho, dokud žadatel, příjemce dávky splňuje podmínky pro pobírání tohoto příspěvku.

Kde vyřídit příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení se podobně jako i ostatní sociální dávky (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, podobné apod.) vyřizuje na Úřadu práce. Konkrétně byste se pak měli obracet na pobočku Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.