Výpočet – kolik jsou přídavky na bydlení 2024 – kalkulačka, podmínky

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určena na úhradu nákladů spojených s bydlením. Primárně je určena pro jednotlivce nebo rodiny s nižšími příjmy a/nebo vyššími náklady na bydlení. Na této stránce najdete aktualizovanou verzi kalkulačky pro výpočet výše přídavků na bydlení v roce 2024. Velmi snadno si tak můžete sami spočítat jestli, a případně v jaké výši, byste mohli mít nárok na příspěvek na bydlení

Výpočet přídavky na bydlení od 1. 1. 2024

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Nárok na příspěvek na bydlení máte při splnění zákonem požadovaných kritérií. Patří sem především:

  • Jedná se o byt nebo dům v osobním nebo družstevním vlastnictví, nebo
  • V bytě nebo domě máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu (při podnájemní smlouvě nárok na přídavky není)
  • V bytě nebo domě máte trvalé bydliště
  • Vaše náklady na bydlení jsou vyšší než 30% příjmu
  • 30% z vašeho příjmu není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení
  • Doložíte náklady na bydlení (skutečně zaplacené) za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí)
  • Doložíte příjmy všech osob, které mají v bytě skutečně bydlí za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí)

Kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2024?

To, kolik je příspěvek na bydlení, se odvíjí od několika různých faktorů. Na výši příspěvku na bydlení má vliv to, jestli se jedná o byt/dům v osobním vlastnictví nebo jestli to je nájem. Dále pak záleží na tom, kolik osob v bytě bydlí. Resp. pro přesnost, u příspěvku na bydlení se započítávají všechny osoby, které v bytě skutečně bydlí (to kde mají v bytě trvalé bydliště nehraje tak velkou roli). Nakonec také záleží na tom, o jak velké město se jedná.

Posledním faktorem, který limituje výslednou výši přídavků, je to, jaké jsou vaše skutečně zaplacené náklady na bydlení. Příspěvek se totiž vyplácí buď maximálně do výše normativních nákladů (takže i kdybyste měli reálné náklady vyšší než ty normativní, ve výsledku vždy dostanete maximálně to, co odpovídá normativu), nebo je příspěvek na bydlení maximálně do výše skutečně uhrazených nákladů (pokud jsou tyto skutečné náklady nižší než normativní)

Normativní náklady na bydlení 2024– nájemní bydlení:

Normativní náklady na bydlení v nájmu, pro rok 2024:

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 Kč 14197 Kč 13737 Kč
tři 19212 Kč 15900 Kč 15299 Kč
čtyři a více 23195 Kč 19202 Kč 18477 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2024 – osobní vlastnictví nebo družstevní byt:

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, pro rok 2024:

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8932 Kč
tři 11161 Kč
čtyři a více 13568 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2024 – srovnatelné náklady:

U družstevních bytů a při bydlení ve vlastním se naplatí nájem. Namísto toho, se u příspěvku na bydlení započítá paušální částky (měla by pokrývat náklady spojené s údržbou nemovitosti):

Počet osob v rodině Srovnatelné náklady
jedna nebo dvě 3571 Kč
tři 4669 Kč
čtyři a více 5632 Kč

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Normativní náklady na bydlení 2024 – náklady na pevná paliva:

Pokud se topí uhlím, dřevem, peletkami, pak se nepočítají skutečné náklady, ale paušální částka – viz tabulka níže. Při topení plynem a elektřinou, se započítají skutečné náklady, podle zaplacených účtů.

Počet osob v rodině Náklady na paliva
jedna nebo dvě 1843
tři 2411
čtyři a více 2979

Pozn.: platné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v Kč měsíčně

Podnájemní smlouva a příspěvek na bydlení

Jak již bylo zmíněno výše, nárok na příspěvek na bydlení je pouze v případě, že se jedná o byt či dům v osobním vlastnictví, družstevní byt, nebo pokud máte uzavřenu nájemní smlouvu. Pokud bydlíte na základě podnájemní smlouvy, pak je nárok na příspěvek, pokud se jedná o podnájem celého bytu.

Při bydlení na ubytovně, nebo pokud by se jednalo jen o podnájem jednoho pokoje, by na příspěvek ale nebyl nárok. Určitou výjimkou je ale situace, pokud byste spadali do kategorie „osoba ve hmotné nouzi“. Pak je zde jiná dávka na bydlení – „doplatek na bydlení“, která je poskytována třeba i na bydlení v podnájmu.

Příspěvek na bydlení pro důchodce

O příspěvek na bydlení si může požádat každý, kdo splňuje výše uvedené podmínky. Nejsou žádné speciální podmínky třeba pro důchodce nebo pro studenty.

Co potřebujete k vyřízení přídavků na bydlení

Příspěvky na bydlení se vyřizují vždy jednou  a následně je nutné jednou za půl roku dokládat náklady na bydlení a příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. A na základě těchto podkladů je pak schvalováno vyplácení přídavků na další období.

Kromě samotné žádosti je nutné doložit osobní doklady všech osob, které  v bytě bydlí (osobní doklady a formulář s žádostí se předkládá pouze při první žádosti).

Dále pak, jak při první žádosti, tak i opakovaně každého půl roku dokládáte náklady na bydlení a také příjmy všech osob.

Jak dlouho lze pobírat příspěvek na bydlení

V minulosti platilo pro příspěvek na bydlení omezení maximální doby, po kterou bylo možné tuto dávku pobírat. Konkrétně to bylo maximálně 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních roků. Toto ustanovení již ale bylo před nějakou dobou zrušeno. Aktuálně tedy platí, že příspěvek na bydlení je možné pobírat tak dlouho, dokud žadatel, příjemce dávky splňuje podmínky pro pobírání tohoto příspěvku.

Kde vyřídit příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení se podobně jako i ostatní sociální dávky (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, podobné apod.) vyřizuje na Úřadu práce. Konkrétně byste se pak měli obracet na pobočku Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.