Ošetřovné – paragraf na dítě

Víte, na co máte nárok, když vám onemocní dítě, a vy s ním musíte zůstat doma? Pokud patříte mezi ty zaměstnance, co mají doma dítě nebo děti, a chtěli byste se dozvědět, na co vše máte nárok, pak se podívejte na následující text, kde se dozvíte vše o nároku na ošetřovné, jaké jsou aktuální podmínky v roce 2014, a jak dlouho můžete mít paragraf na dítě.

Kolik je ošetřovné při OČR v roce 2024?

Na OČR je nárok pouze 9 nebo 16 kalendářních dní (pouze u dlouhodobého ošetřovného je to až 90 dní).

Během OČR je nárok na 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Aktuální kalkulačku pro výpočet ošetřovného při OČR v roce 2024, najdete zde

Kdo má nárok na ošetřovné 2014

Ošetřovné je podobně jako nemocenská vypláceno na základě nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění je něco jiného než zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění si každý musí platit (za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, OSVČ si platí sami). Nemocenské pojištění je odváděno zaměstnavatelem u zaměstnanců, kteří pracují na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr. V některých případech je pak nemocenské pojištění odváděno i z práce na DPP nebo DPČ. OSVČ nemají povinnost platit si nemocenské pojištění (pro živnostníky je tedy nepovinné), ale mohou si jej platit dobrovolně.

Nárok na ošetřovné má tedy ten kdo:

  • Má placené nemocenské pojištění (zaměstnanci)
  • Ošetřuje nemocného člena domácnosti
  • Zůstane doma se zdravým dítětem do 10 roků, pokud je škola nebo školské zařízení uzavřeno z důvodu karantény, epidemie nebo jiné nepředvídatelné událost, nebo pokud je nemocná osoba, která o dítě pečuje

Nárok na ošetřovné naopak není:

  • Nárok nemají OSVČ (ti mají nárok jen na jiné nemocenské dávky)
  • Nárok nemají ti, kdo pracují na základě DPP (dohoda o provedení práce) nebo ti kdo mají zaměstnání malého rozsahu
  • Pokud je na dítě pobírána mateřská nebo rodičovský příspěvek

Kolik je ošetřovné v roce 2014

To, kolik je ošetřovné v roce 2014, se odvíjí od vyměřovacího základu. Podobně jako i u ostatních dávek placených na základě nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství), i pro ošetřovné je rozhodující vyměřovací základ. Tento vyměřovací základ se počítá z hrubé mzdy, která se dělí počtem kalendářních dnů v rozhodném období.

Tento základní vyměřovací základ se následně redukuje – existují 3 redukční hranice. V roce 2014 je první redukční hranice stanovena na 865 Kč, druhá redukční hranice je stanovena 1298 Kč, třetí redukční hranice 2595 Kč.

Z takto stanoveného redukovaného vyměřovacího základu se pak jako ošetřovné vyplácí 60% po dobu 9 dní.

Jak dlouho můžete být doma s nemocným dítětem?

Ošetřovné se vyplácí po dobu 9 dnů. Do této doby, se podobně jako u pracovní neschopnosti, zahrnují všechny dny – tedy kalendářní, včetně víkendů a státních svátků. V případě, že se jedná o osamělého rodiče (otec nebo matka, který žije sám alespoň s jedním dítětem do 16 roků), pak je nárok na ošetřovné po dobu 16 dnů.

Platí také to, že rodiče se mohou v ošetřování dítěte (nebo jiného člena rodiny) vystřídat. Tím se ale doba, po kterou je vypláceno ošetřovné, neprodlužuje.

Kdy se vyplácí ošetřovné

Výplata ošetřovného (podobně jako i ostatních nemocenských dávek) spadá do působnosti ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Ošetřovné se zpravidla vyplácí do 30 dnů od doložení pokladů na příslušnou pobočku OSSZ. Podklady pro výplatu ošetřovného vám podobně jako u pracovní neschopnosti vystavuje ošetřující lékař.

Peníze se vyplácí buďto bezhotovostně převodem na bankovní účet, nebo je možné žádat i o zaslání částky poštovní poukázkou. Pozor ale na to, že poštovní poukázka je zpoplatněna, a cena za zaslání peněz vám bude odečtena z toho, co je vám vyplaceno.

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.