Online výpočet: Ošetřovné na dítě

V případě, že zaměstnanci onemocní dítě (nebo případně i jiný člen rodiny), a ten s ním pak musí zůstat nějakou dobu doma, má nárok na finanční kompenzaci, podobně jako v případě výplaty nemocenské v době pracovní neschopnosti.

Kolik je ošetřovné při OČR v roce 2022?

Od začátku roku 2022, do konce února (do 28. 2. 2022), byl nárok na „krizové“ ošetřovné, během epidemie COVID. Ošetřovné bylo zvýšeno na 80% a platily odlišné podmínky.

Od 1. března 2022, platí pro ošetřovné již jen běžné podmínky. Při OČR je nárok na 60% z platu, pouze po dobu 9 nebo 16 dní (u samoživitelů/samoživitelek).

Aktuální kalkulačku pro výpočet ošetřovného při OČR v roce 2022, najdete zde

Kalkulačka – ošetřovné 2015

Kalkulačka ošetřovné 2015
Počet dní v pracovní neschopnosti *

(*) Zadejte počet kalendářních dní v pracovní neschopnosti při ošetřování člena rodiny.
Na ošetřovné je nárok maximálně za 9 dní, pro osamělé pak maximálně 16 kalendářních dní.
Vyměřovací základ
Zadejte výši vyměřovacího základu
(denní nebo měsíční)

Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné?

Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci zaměstnaní v klasickém pracovním poměru. Z tohoto pak vyplývá, že na ošetřovné naopak nemají nárok:

 • OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), a to i kdyby si platili dobrovolné nemocenské pojištění
 • Zaměstnanci, kteří mají zaměstnání „malého rozsahu“
 • Lidé co pracují jen na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Jak dlouho můžete být doma s dítětem a mít nárok na ošetřovné?

Doba, po kterou vzniká zaměstnanci, který zůstane doma s dítětem nárok na nemocenskou dávku ošetřovné, je omezena:

 • Maximálně 16 dní (kalendářních) v případě že se jedná o samoživitelku/samoživitele
 • Maximálně 9 dní (kalendářních) v ostatních případech

Kolik je ošetřovné v roce 2015?

Základem pro určení výše ošetřovného je denní vyměřovací základ. Ten je zjednodušeně možné určit jako součet všech příjmů (hrubá mzda) v posledním zaměstnání za 12 měsíců, vydělený počtem kalendářních dní (365). Výsledkem je pak onen denní vyměřovací základ.

Příklad 1: Pokud by hrubá mzda byla 35 000 Kč měsíčně, pak denní vyměřovací základ bude (35000*12)/365 = 1150,68 Kč

Pozn.: Denní vyměřovací základ se počítá z posledního zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. Pokud by tedy poslední zaměstnání trvalo třeba jen 5 měsíců, pak se zahrnují příjmy pouze z tohoto období, děleno počtem kalendářních dnů v tomto zaměstnání.

Pozn2: Pokud se v uvedeném období zaměstnanec nacházel v pracovní neschopnosti, pak se tato doba do výpočtu denního vyměřovacího základu nezahrne.

Ošetřovné je pouze 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Denní vyměřovací základ ale není konečné číslo. Základní DVZ se dále „redukuje“ podle těchto pravidel:

 • z částky do 888 Kč se počítá 90 %
 • z částky od 888 Kč do 1 331 Kč se počítá 60 %
 • z částky od 1 331 Kč do 2 662 Kč se počítá 30 %
 • z částky nad 2 662 Kč se už nic nezapočítává

Výsledkem redukce je pak tzv. „redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné pak činí 60% z tohoto redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad 2: Při hrubé mzdě 35000 Kč bude denní vyměřovací základ 1150,68 Kč (viz příklad 1):

 • z částky 888 Kč se započítá 90%, tj. 532,8
 • z rozdílu mezi 888 Kč a 1150,68 se započítá pouze 60%, tj. 157,6 Kč
 • redukovaný základ tedy bude (po zaokrouhlení) bude 957 Kč
 • Ošetřovné za 1 den by v tomto případě bylo 575 Kč

Ošetřovné se na rozdíl od nemocenské (při pracovní neschopnosti) poskytuje již od prvního dne. Ošetřovné se nevztahuje jenom na případy, kdy je nemocné dítě, ale i na další. Může se jednat o případ péče o matku, která porodila dítě a vyžaduje péči jiné osoby. Nebo to může být i péče o jiného (dospělého) člena rodiny, který z rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžaduje péči jiné osoby.

Sociální poradna – ošetřovné nebo nemocenská

Máte nějaké dotazy ohledně problematiky ošetřovného nebo dalších nemocenských dávek? Pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.