Online kalkulačka – životní minimum pro matku s dítětem

Kolik je životní nebo existenční minimum v roce 2016? Co dělat, když máte jen velmi nízké příjmy, nebo dokonce vůbec žádné? Máte snad nárok na nějaké sociální dávky? Nějakou pomoc ve hmotné nouzi nebo nějaký příspěvek na živobytí? Spočítejte si v naší online kalkulačce, kolik by mělo být vaše životní minimum v roce 2016, a dozvíte se více informací.

Životní a existenční minimum od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se životní a existenční minimum nemění (zvyšovalo se na začátku minulého roku).

Životní minimum jednotlivce je 4 860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3 130 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima, má vliv na různé sociální dávky.

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 1. 2024 je zde

Výpočet životní minimum od 1.1.2016

Kalkulačka životní minimum 2016
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum 2016

To, kolik je životní minimum, je určeno příslušným zákonem – konkrétně se jedná o Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Přesná výše životního nebo i existenčního minima, je pak dále upravena příslušnými nařízeními vlády.

K poslednímu zvýšení životního minima došlo v roce 2012. V blízké době (buď ještě v průběhu roku 2016, nebo od začátku roku 2017), by pak mělo dojít k dalšímu navýšení, a to zhruba o 150 až 200 Kč.

Konkrétní výše životního minima je tedy aktuálně (v roce 2016) stanovena takto:

 • Životní minimum jednotlivce = 3410 Kč
 • Existenční minimum jednotlivce = 2200 Kč

Žije-li více osob ve společné domácnosti, resp. je-li více osob posuzováno společně, pak platí tyto částky pro životní minimum

 • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
 • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

Životní minimum pro jednotlivce

Jak již bylo uvedeno výše, životní minimum jednotlivce, tedy osoby, která žije samostatně, bez dalších společně posuzovaných osob, je aktuálně (v roce 2016), částka 3410 Kč.

Životní minimum pro rodinu

Životní minimum pro rodinu (nebo pro skupinu osob, která žije ve společné domácnosti) se spočítá tak, že se sečtou jednotlivé částky za členy rodiny. Viz názorný příklad výpočtu životního minima pro rodinu:

Příklad výpočtu: Pan Novák žije se svou družkou paní Dvořákovou ve společné domácnosti. Pan Novák má dvě děti z předchozí manželství a to ve věku 12 a 17 roků. S paní Dvořákovou pak mají další dítě, které má 4 roky. Jaké je životní minimum této rodiny?

 • Pan Novák, jako první dospělá osoba ve společné domácnosti = 3140 Kč
 • Paní Dvořáková jako druhá dospělá osoba ve společné domácnosti = 2830 Kč
 • Nejmladší dítě (4 roky) = 1740 Kč
 • Druhé dítě (12 roků) = 2140 Kč
 • Třetí dítě (17 roků) = 2450 Kč
 • Životní minimum rodiny celkem = 12 300 Kč

Životní minimum pro matku s dítětem

Podobně, jako při výpočtu částky životní minimum pro rodinu, se postupuje i při výpočtu toho, kolik je životní minimum pro matku s dítětem. I zde se jedná o prostý součet jednotlivých částek

Příklad výpočtu: Paní Zelená je rozvedená a jako matka samoživitelka se stará o jedno dítě ve věku 8 roků. Jaké bude životní minimum pro tuto matku s dítětem?

 • Paní Zelená jako první dospělá osoba ve společné domácnosti = 3140 Kč
 • Dítě (8 roků) = 2140 Kč
 • Životní minimum pro tuto matku s dítětem tedy bude 5280 Kč

Životní minimum při insolvenci a exekuci

Mnoho lidí se často zajímá o to, jaké je jejich životní minimum při insolvenci nebo exekuci. Tedy kolik peněz by jim mělo zůstat, pokud jim exekutor začne zabavovat jejich mzdu nebo jiné příjmy.

Zde se ale jedná o „popletení“ pojmů. Na to, kolik je životní minimum, nemá exekuce nebo insolvence žádný vliv. Životní minimum je stejné jako u těch, co žádnou exekuci nebo insolvenci nemají.

Něco jiného je ale tzv. „nezabavitelná částka“. Ta se určuje tak že podle toho o jaký se jedná typ exekuce, jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka, jestli má daný člověk nějaké děti či manželku se spočítá určitá částka, kterou exekutor nesmí zabavit.

Aktuálně, v roce 2016, je základní nezabavitelná částka 6178,67 Kč, která se dále zvyšuje o 1544,67 za každé dítě nebo za manželku. Výsledná částka pak může být ještě o něco vyšší – podle typu exekuce, pak dlužník dostává i část peněz nad rámec základního nezabavitelného minima.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.