Odměna pěstouna

V roce 2013 došlo k několika úpravám v oblasti sociální dávky: odměna pěstouna. Nárok na odměnu pěstouna má ten, kdo pečuje o nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče.  Odměna je vyplácena po celou dobu, kdy se pěstoun stará o svěřené dítě. Tedy do dosažení zletilosti (nebo do jeho 26 roků, pokud dítě dále studuje, je nezaopatřené).

Odměna pěstouna v roce 2014

Zatímco ještě v roce 2012 se výše dávky odvíjela od životního minima (tj. 3410 Kč za každé dítě svěřené do pěstounské péče), v roce 2013 se dávka stanovuje jinak. I nyní záleží celková výše dávky na počtu dětí, o které se pěstoun stará, výše se ale pohybuje jinak než v předchozím roce:

  • 1 dítě v pěstounské péči = 8.000 Kč / měsíčně
  • 2 děti v pěstounské péči = 12.000 Kč / měsíčně
  • 3 děti v pěstounské péči = 20.000 Kč / měsíčně
  • 4 (a více dětí) v pěstounské péči = 24.000 Kč (za každé další dítě 4.000 Kč)

Pokud pěstoun pečuje alespoň o dítě, které je ve II až IV stupni závislosti (na fyzické pomoci jiné osoby), má nárok na odměnu ve výši 20.000 Kč bez ohledu na počet dětí (tj. i při jednom dítěti)

Pokud pěstoun pečuje alespoň o jedno dítě, které mu bylo svěřeno do přechodné péče a toto dítě je ve II až IV stupni závislosti, pak mu náleží odměna ve výši 24.000 Kč.

Odměna pěstouna se také na rozdíl od jiných sociálních dávek posuzuje podobně jako mzda.  Pro účely zákonů (daň z příjmů, sociální pojištění, zdravotní pojištění nebo úrazové pojištění) je tento příjem brán jako odměna ze závislé činnosti (tedy podobně jako plat nebo příjmy z podnikání).

Příspěvek při převzetí dítě do péče 2014

Další dávkou, na kterou vzniká pěstounovi nárok při péči o svěřené dítě, je příspěvek při převzetí dítě do péče. Ten je vyplácen ve chvíli kdy pěstoun přebírá do péče dítě. Jeho výše se odvíjí od věku svěřeného dítěte a v roce 2013 se jedná o tyto částky:

  • do 6 let věku je příspěvek 8 000 Kč
  • od 6 let do 12 let věku je příspěvek 9 000 Kč
  • od 12 let do 18 let věku je příspěvek 10 000 Kč

Příspěvek na koupi motorového vozidla

Na tento příspěvek má nárok jak pěstoun, tak i osoba pečující.  Nárok vzniká těm, kdo mají v pěstounské péči alespoň 3 děti (včetně zletilých, ale nezaopatřených dětí).

Příspěvek je poskytován maximálně do výše 70% pořizovací ceny vozidla a současně se jedná maximálně o částku 100.000 Kč. Příspěvek může být poskytnut nejenom na pořízení nového auta, ale případně i na opravy toho, které již pěstoun vlastní (je nutné doložit náklady na provedené opravy). Jednou z podmínek této dávky je to, že vozidlo se pak nesmí používat k výdělečné činnosti.

Užitečné odkazy – sociální dávky

Aktuální informace var year = new Date();document.write(year.getFullYear());: Jaké jsou sociální dávky var year = new Date();document.write(year.getFullYear());?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.