Mateřská a rodičovská dovolená u OSVČ

Jaké jsou podmínky, pokud žena, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ,) bude mít dítě? Kdy má nárok na mateřskou dovolenou a kolik peněz by mohla dostat? A jak je to s nárokem na rodičovský příspěvek pro OSVČ? Podívejte se na souhrnný přehled všech užitečných informací, které se týkají mateřské a rodičovské u OSVČ.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Od začátku roku 2024, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. To může mít vliv na výpočet PPM pro OSVČ.

Aktuální kalkulačku pro výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2024, najdete zde

Mateřská u OSVČ

Mateřská, resp. peněžitá pomoc v mateřství, je dávka, která se vyplácí ženám před a po porodu. Její délka je 28 týdnů (při narození jednoho dítěte nebo 37 týdnů pokud se narodí dvě děti. Pokud by se jednalo o případ převzetí dítěte do péče (kdy mateřskou pobírá například otec dítěte), pak je délka vyplácení PPM stanovena na 22 nebo 31 týdnů (tedy o 6 týdnů méně).

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka, která se vyplácí v rámci systému nemocenských dávek. Může ji tak získat jen ten, kdo si platí nemocenské pojištění. U zaměstnanců (kromě specifických případů práce na DPP nebo DPČ), odvádí nemocenské pojištění automaticky zaměstnavatel.

U OSVČ je placení nemocenského pojištění dobrovolné. Aby tedy žena (nebo případně otec dítěte) měla nárok na mateřskou, musí si sama platit nemocenské pojištění. Aby vznikl nárok, je podmínkou, že nemocenské pojištění musí být placeno nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech. U OSVČ pak platí další podmínka, kde v posledním roce (12 kalendářních měsíců) musí být nemocenské pojištění placeno nejméně 180 dní.

Pokud žena, která podniká jako OSVČ plánuje miminko, měla by si včas začít platit nemocenské pojištění. Není totiž možné pojištění doplatit jednorázově nebo zpětně.

Kolik je mateřská u OSVČ

Výše mateřské (PPM) se u OSVČ, stejně jako u zaměstnanců odvíjí od vyměřovacího základu pro nemocenské dávky. Ten je pak závisí na tom, jaké platby na nemocenské pojištění si OSVČ platí.

V roce 2014 je minimální platba na nemocenské pojištění ve výši 115 Kč. Pokud by si OSVČ platila pouze tuto minimální platbu, pak by její mateřská byla ve výši 3480 Kč měsíčně. Pokud by OSVČ chtěla mít vyšší mateřskou, maximální částka může být až někde kolem 30.000 Kč, pak je nutné platit vyšší platby na nemocenském pojištění.

Pozor ale na to, že od 1. 1. 2014 platí omezení pro maximální výši měsíční platby na nemocenské pojištění. Zatímco dříve si OSVČ mohl platit jakoukoliv částku, nově se maximální částka odvíjí od přiznaných příjmů. Pokud OSVČ zatím nepodávala přehled o příjmech, pak je maximální částka stanovena na 296 Kč měsíčně.

Rodičovská dovolená u OSVČ

Nárok na rodičovský příspěvek má OSVČ „automaticky“ bez ohledu na to jestli si platí nebo neplatí nemocenské pojištění. Pokud by si neplatila nemocenské pojištění tak ale získá jen základní čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Tedy prvních 9 měsíců to bude 7600 Kč, následně pak 3800 Kč. Aby bylo možné zvolit jinou variantu (tříletou nebo třeba dvouletou), pak je nutné, aby si OSVČ platila nemocenské pojištění. Zjednodušeně platí, že pokud OSVČ nemá nárok na mateřskou, nebude si moci ani zvolit variantu RP. Je ale možné aby variantu RP volil otec dítěte, pokud splňuje podmínky (je zaměstnaný s dostatečně vysokým příjmem, nebo je OSVČ a platí si nemocenské pojištění).

Podnikání během mateřské a rodičovské dovolené

OSVČ, která pobírá PPM, nemůže dále vykonávat stejnou činnost, na základě které je jí vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. Naopak během pobírání rodičovského příspěvku může OSVČ klidně podnikat. Příjem není nijak omezený.

OSVČ a mateřská na druhé dítě

Vezměme si modelový případ. Žena porodí první dítě a následně je s ním 3 roky doma. Před narozením prvního dítěte podnikala a platila si nemocenské pojištění. Měla tedy nárok jak na PPM, tak i možnost zvolit si délku rodičovského příspěvku. Jak to bude, pokud se jí na konci 3 roku narodí druhé dítě? Bude mít opět nárok na PPM?

Pokud by žena byla zaměstnaná a její zaměstnání během rodičovské dovolené nezaniklo, pak by automaticky měla nárok na mateřskou i u druhého dítěte, s tím že výše mateřské by byla minimálně stejně vysoká jako u prvního dítěte.

U OSVČ je to ale složitější. OSVČ bude mít nárok na mateřskou u druhého dítěte ve výše popsané situaci pouze v případě, že si během rodičovské dovolené nadále platí nemocenské pojištění. Pokud by si ho během rodičovské neplatila, nebo pokud by ukončila podnikání a byla tak nezaměstnaná, pak jí nárok na PPM nevznikne.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.