Kalkulačka životní minimum pro rodinu

V této online kalkulačce pro výpočet životního minima, si můžete spočítat, jaké je zákonné životní minimum vás, nebo vaší rodiny. Životní minimum je určeno příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon o životním a existenčním minimu – č. 110/2006 Sb., a příslušnými nařízeními vlády, kterými mohou být částky životního a existenčního minima navýšeny.

Životní a existenční minimum od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se životní a existenční minimum nemění (zvyšovalo se na začátku minulého roku).

Životní minimum jednotlivce je 4 860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3 130 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima, má vliv na různé sociální dávky.

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 1. 2024 je zde

Co je to životní minimum?

Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je pak minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. V případě nízkého příjmu mohou být poskytnuty příslušné sociální dávky na úhradu bydlení a to buď příspěvek na bydlení, nebo dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení.

Kolik je životní minimum od 1. 1. 2014?

K poslednímu navýšení životního a existenčního minima došlo k 1. 1. 2013. V roce 2014 tedy platí stejné částky a to tyto:

 • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
 • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
 • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

Online kalkulačka – výpočet životní minimum

Pro výpočet životního minima, můžete použít tuto naši online kalkulačku:

Kalkulačka životní minimum 2014
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Jak vypočítat životní minimum

Životní minimum se vypočítá jako součet jednotlivých částek za všechny osoby, které spolu žijí ve společné domácnosti. Jedná se typicky o rodiče a děti, nebo to mohou být nesezdaní partneři, či jejich příbuzní apod. Pro určení společně posuzovaných osob není rozhodující trvalé bydliště, ale skutečný stav – tedy zda tyto osoby žijí ve společném bytě/domě.

Životní minimum pro matku s dítětem

Příklad výpočtu – životní minimum pro matku s dítětem. Paní Nováková je matka samoživitelka a žije společně se svým sedmi letým synem. Životní minimum pro tuto matku s dítětem by tedy bylo:

 • Matka, jako první dospělá osoba ve společné domácnosti = 3140 Kč
 • Sedmiletý syn = 2140 Kč
 • Životní minimum celkem = 5280 Kč

Životní minimum pro důchodce

Příklad výpočtu – životní minimum pro důchodce. Pan a paní Dvořáková jsou ve starobním důchodu. Žijí sami ve svém bytě. Jaké tedy jejich životní minimum?

 • Pan Dvořák jako první dospělá osoba ve společné domácnosti = 3140 Kč
 • Paní Dvořáková jako druhá dospělá osoba ve společné domácnosti = 2830 Kč
 • Životní minimum celkem = 5970 Kč

Životní minimum a exekuce nebo insolvence

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako třeba důchod apod.), pak dotyčnému jedinci náleží nezabavitelná částka. Nezabavitelná částka a životní minimum jsou dvě různé věci. Zatímco životní minimum dospělé, bezdětné, svobodné osoby bude 3140 Kč, nezabavitelná částka při exekuci, bude (při dostatečně vysokém příjmu) minimálně 6 188,67 Kč (resp. více – záleží zda se bude jednat o exekuci z důvodu přednostní nebo nepřednostní pohledávky). Nezabavitelné minimum při exekuci se počítá z částky životní minimum + normativní náklady na bydlení a z této celkové sumy zůstávají 2/3.

Sociální poradna – životní a existenční minimum

Pokud máte nějaký dotaz, nebo potřebujete poradit výpočtem životního nebo existenčního minima, nebo vás zajímá co dělat, pokud jsou vaše příjmy nižší než tyto částky, pak můžete využít tuto bezplatnou sociální poradnu: Sociální poradna – životní a existenční minimum.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.