Kalkulačka – výpočet PPM 2024 (peněžitá pomoc v mateřství)

Spočítejte si snadno a jednoduše na jakou výši PPM (peněžitá pomoc v mateřství, resp. mateřská) budete mít nárok během těhotenství a po porodu. V následujícím souhrnu najdete všechny důležité informace, které se týkají nároků a výpočtu mateřské v roce 2024.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je mateřská v roce 2024?

Pro stanovení výše mateřské (resp. kolik bude peněžitá pomoc v mateřství) se vychází z příjmů z posledního zaměstnání (v případě OSVČ se pak výše PPM odvíjí od výše plateb na nemocenské pojištění).

Pro výpočet se zpravidla používá doba posledních 12-ti měsíců. V případě ale, že poslední zaměstnání trvalo kratší dobu než zmíněných 12 měsíců, pak se vychází jenom z příjmu z posledního zaměstnání.

Při výpočtu PPM se také nezapočítává doba strávená v pracovní neschopnosti. Pokud například nastávající maminka je ještě před nástupem na mateřskou v pracovní neschopnosti (třeba z důvodu rizikového těhotenství), pak se její snížený příjem během nemocenské do výpočtu PPM nezahrne.

Jak se počítá mateřská

Výpočet vychází z částky denního vyměřovacího základu. Ten se pak dále redukuje (z původního vyměřovacího základu se započítá jen část). Od 1. 1. 2024 jsou stanoveny tyto redukční hranice:

  • z částky do 1 466 Kč se počítá 90 %
  • z částky od 1 466 Kč do 2 199 Kč se počítá 60 %
  • z částky od 2 199 Kč do 4 397 Kč se počítá 30 %
  • z částky nad 4 397 Kč se už nic nezapočítává

Výsledkem redukce je pak tzv. redukovaný vyměřovací základ. Výše mateřské je pak 70% z tohoto redukovaného základu.

Pro ilustraci uvádíme v tabulce několik příkladů výše průměrné hrubé měsíční mzdy a odpovídající výši mateřské:

Průměrná měsíční mzda Mateřská 2024 (za měsíc)
20 000 Kč 13 830 Kč
25 000 Kč 17 280 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč
35 000 Kč 24 180 Kč
40 000 Kč 27 660 Kč
45 000 Kč 30 990 Kč
50 000 Kč 33 060 Kč
55 000 Kč 35 130 Kč
60 000 Kč 37 170 Kč
65 000 Kč 39 270 Kč
70 000 Kč 40 680 Kč
80 000 Kč 42 780 Kč

Jak dlouho se bere mateřská?

Peněžitá pomoc v mateřství se začíná vyplácet při nástupu na mateřskou dovolenou (zpravidla se jedná o termín 8 – 6 týdnů před předpokládaným termínem porodu). A následně, po narození dítěte se pak vyplácí ještě dalších 20-22 resp. 29-31 týdnů:

  • délka mateřské při narození jednoho dítěte = 28 týdnů (celkem max. 196 dní)
  • délka mateřské při narození dvou dětí = 37 týdnů (celkem max. 259 dní)

Po skončení mateřské (po ukončení vyplácení PPM) si pak maminka podává na ÚP žádost o rodičovský příspěvek, který pak může čerpat maximálně po dobu 4 roků.

Jaké jsou podmínky nároku na PPM?

Aby měla žena (nebo případně otec dítěte) nárok na PPM, musí být splněny tyto základní podmínky:

  • v době nástupu na mateřskou musí být žena zaměstnaná, nebo si jako OSVČ platit dobrovolné nemocenské pojištění, nebo musí být v ochranné době 180 dní od skončení posledního zaměstnání
  • v době nástupu na mateřskou musí být dále splněna podmínka minimální doby placení nemocenského pojištění (u zaměstnanců tedy minimální odpracovaná doba) v délce 270 kalendářních dní během posledních 2 roků
  • pokud je žena OSVČ, pak platí ještě třetí podmínka a to, že během posledního 1 roku musí platit nemocenské pojištění alespoň 180 dní

Nárok na mateřskou po skončení studia

Většina studentek (ať už středních, vyšších odborných nebo vysokých škol), které otěhotní, obvykle na mateřskou (PPM) nárok nemají. Během studia za ně totiž nikdo neplatí nemocenské pojištění a tak tedy nesplňují podmínku minimální pojištění doby. Výjimkou by byla situace, kdy studentka během studia současně pracuje (buď v klasickém pracovním poměru, nebo případně na dohodu s měsíčním příjmem vyšším než 10000 Kč).

Nárok na mateřskou – žena na Úřadu práce

Obdobná situace je i u nezaměstnaných žen. V době evidence na Úřadu práce, také není za danou ženu odváděno nemocenské pojištění. Výjimkou by byla situace, kdy žena byla zaměstnaná (dostatečně dlouhou dobu), pak ukončila pracovní poměr – ale současně na mateřskou nastoupila do 180 dní od skončení posledního pracovního poměru. Tedy ještě v ochranné lhůtě. Pak by jí nárok na PPM vznikat mohl.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.