Kalkulačka pro výpočet PPM 2024 – Kolik je peněžitá pomoc v mateřství

Očekáváte v roce 2024 radostnou událost v podobě narození potomka a zajímalo by vás, jestli máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM, resp. mateřskou)? V naší kalkulačce pro výpočet výše PPM v roce 2024, si můžete sami snadno spočítat, jestli máte nárok a kolik peněz byste během mateřské dovolené mohli dostat.

Co je to PPM a jak to funguje?

PPM je zkratka z „peněžitá pomoc v mateřství“. Lidově také mateřská nebo mateřské dávky. Peněžitá pomoc je, na rozdíl od sociální dávky „rodičovský příspěvek“, vyplácena na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (nebo OSVČ).

V běžných případech to funguje tak, že zaměstnaná těhotná žena nastupuje v období 6 – 8 týdnů před porodem na mateřskou dovolenou a zároveň jí přísluší peněžitá pomoc v mateřství. Výše PPM se pak odvíjí od hrubé mzdy zaměstnankyně (resp. od toho kolik si jako OSVČ platí nemocenské pojištění).

Jak je dlouhá mateřská dovolená?

PPM se pak pobírá po dobu 196 dní (tedy 28 týdnů), pokud se narodí jedno dítě nebo 259 dní (tedy 37 týdnů), pokud se narodí dvě a více dětí. Po skončení nároku na PPM, pak žena čerpá rodičovský příspěvek.

Kolik je peněžitá pomoc v mateřství v roce 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdo má nárok na mateřskou?

Aby měla žena (resp. v některých případech i otec dítěte), nárok na mateřskou, musí být splněno několik základních podmínek. A to především

  • V době nástupu na mateřskou dovolenou musí být žena zaměstnána, nebo musí být v ochranné lhůtě (180 dní od skončení posledního zaměstnání)
  • Nebo musí být žena (jako OSVČ) plátcem dobrovolného nemocenského pojištění
  • V době nástupu na mateřskou dovolenou musí žena splnit podmínku, že v předchozích 2 letech, musela být zaměstnána (účast na nemocenském pojištění) alespoň 270 kalendářních dní
  • Pokud o PPM žádá OSVČ, pak dále platí, že nejméně 180 dní účasti na nemocenském pojištění musí být v posledním roce (podmínka 270 dní celkem je zachována)

Z čeho se počítá PPM

Výše PPM se odvíjí od příjmů ze zaměstnání (resp. od výše placeného nemocenského pojištění u OSVČ). Výpočet se provádí z hrubého příjmu a to tak že:

  • Zpravidla se výše PPM počítá z příjmů za poslední 12 měsíců (měsíc, kdy začíná mateřská, se již nezapočítává)
  • Pokud poslední zaměstnání trvá kratší dobu než 12 měsíců, pak se počítá jen z tohoto posledního zaměstnání
  • Pokud je žena před mateřskou dovolenou v pracovní neschopnosti, nebo třeba nezaměstnaná, pak se ani nemocenská ani podpora v nezaměstnanosti nezapočítává
  • Naopak doba v pracovní neschopnosti (například z důvodu rizikového těhotenství) se započítá do lhůty 270 kalendářních dní

Kolik je mateřská na druhé dítě?

Často nastávají situace, kdy žena porodí první dítě a následně s ním je doma na mateřské a pak i rodičovské dovolené. A pak, buď ještě před koncem rodičovské dovolené, nebo krátce po jejím skončení, je opět těhotná.

Pokud zaměstnání dané ženy i nadále trvá, nebo třeba pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupí do nového zaměstnání, pak se výše PPM může počítat z příjmů před prvním porodem.

Platí totiž, že do 4 roků věku prvního dítě, pokud by PPM z příjmů po skončení rodičovské byla nižší než ta vypočítána z příjmu před prvním porodem, žena má „automaticky“ nárok na tu vyšší PPM

Kdy může jít otec dítěte na mateřskou?

Na PPM, může mít nárok i otec dítěte. Platí pochopitelně, že dávku může vždy čerpat pouze jeden z rodičů dítěte. Pokud by například žena dítěte před porodem nepracovala a neměla tak nárok na PPM, tak po porodu, může o PPM žádat otec dítěte (ten má nárok až po narození dítěte).

Platí zde také, že aby měl otec dítěte nárok na PPM, tak buď musí zůstat doma na „mateřské dovolené“ nebo minimálně nesmí vykonávat stejnou práci, jako je ta, na základě které čerpá PPM.

Má na mateřskou nárok studentka vysoké školy?

U studentek, které v průběhu studia otěhotní, zpravidla nárok na PPM nevzniká. Nárok na mateřskou (resp. peněžitou pomoc v mateřství), by studentka získala pouze v případě, že by během studia, nebo po jeho skončení pracovala. Dobu studia je sice možné částečně započítat do doby 270 kalendářních dní účasti na nemocenské pojištění (pokud je studium úspěšně zakončeno), ale i tak je zde podmínka, že žadatelka by musela být v době podání žádosti zaměstnána nebo být v ochranné době od skončení posledního zaměstnání.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.