Kalkulačka ošetřovné na dítě 2023 – kdo má nárok na OČR?

Spočítejte si, kolik je ošetřovné v roce 2023. Tedy kolik můžete dostat, pokud se budete starat o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. Podíváme se i na to, jaké je zvýšení u ošetřovného, a jaké se plánují změny. A jaké jsou podmínky, kdo má nárok, a co musí být splněno, by vám byla vyplacena tato nemocenská dávka.

Výpočet ošetřovné na dítě nebo dospělého člena rodiny 2023

Kalkulačka ošetřovné 2023
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné je jednou z nemocenských dávek. Podobně, jako placená nemocenská, nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství, je i ošetřovné vypláceno na základě nemocenského pojištění (zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci. Samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) nebo ti, kdo pracují na DPP (dohoda a o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) na ošetřovné nárok nemají. Ošetřovné by pak nedostávali ani ti zaměstnanci, kteří pracují z domu (Home Office).

Jak dlouho je placené ošetřovné

Na ošetřovné máte nárok jen po poměrně krátkou dobu. Jedná se pouze o:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Pozn.: viz na konci tohoto článku, kromě klasického („krátkodobého“) OČR, existuje i dlouhodobé ošetřovné až na 90 dní

Kdy máte nárok na ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny?

Na ošetřovné máte nárok, pokud vám onemocní dítě, nebo pokud musíte pečovat o nějakého jiného člena rodiny. Musí být tedy splněny tyto podmínky:

 • Ošetřování dítěte do 10 roků, které onemocnělo nebo utrpělo úraz
 • Péče o dítě do 10 roků v případě že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události
 • Ošetřování jiného člena domácnosti pokud nezbytně vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou
 • Péče o dítě pokud fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz

Kolik je ošetřovné v roce 2023

Podobně, jako i ostatní nemocenské dávky (placená nemocenská nebo „mateřská“, resp. peněžitá pomoc v mateřství), se i ošetřovné od 1. 1. 2023 zvyšuje. Resp. dochází ke zvýšení redukčních hranic, na základě kterých, se provádí výpočet výše ošetřovného.

 • První redukční hranice je 1345 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2023 se do této částky započítá 90%
 • Druhá redukční hranice je 2017 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2023 se do této částky (od 1345 do 2017 Kč) započítá 60%
 • Třetí redukční hranice je 4033 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2023 se do této částky (od 1345 do 4033 Kč) započítá 30%
 • Cokoliv nad 4033 Kč již na výslednou výši nemocenské nemá vliv

Výsledná výše ošetřovného je 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Zvýšení ošetřovného od 1. 1. 2023

Pro názornost uvádíme příklad, jak se projeví zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, na reálnou výši ošetřovného. Zvýšení, se ale projeví jen u zaměstnanců, s průměrnou a vyšší mzdou (tj. u výplaty okolo 40 tisíc korun a více).

Zaměstnanec s hrubou mzdou 40000 Kč:

 • V roce 2022 dostával 708 Kč za kalendářní den, tj. 6372 Kč za 9 dní
 • V roce 2023 dostane 711 Kč za kalendářní den, tj. 6399 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 3 Kč/den, tj. o 27 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 48000 Kč:

 • V roce 2022 dostával 803 Kč za kalendářní den, tj. 7227 Kč za 9 dní
 • V roce 2023 dostane 811 Kč za kalendářní den, tj. 7299 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 8 Kč/den, tj. o 72 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 56000 Kč:

 • V roce 2022 dostával 897 Kč za kalendářní den, tj. 8073 Kč za 9 dní
 • V roce 2023 dostane 906 Kč za kalendářní den, tj. 8154 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 9 Kč/den, tj. o 81 Kč za 9 dní

Kdy se vyplácí ošetřovné

Ošetřovné se vyplácí podobně, jako i ostatní nemocenské dávky. Zaměstnanec, kterému lékař vystaví příslušné doklady, je předává svému zaměstnavateli, který je dále postupuje ČSSZ (resp. místní OSSZ). Ošetřovné je pak vypláceno v následujícím měsíci (zpětně).

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 kalendářních dní

Kromě klasického („krátkodobého“) ošetřovného, existuje i další dávka – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky jsou ale jiné. Dlouhodobé ošetřovné, může být až 90 dní.

Po tuto dobu by zaměstnanec dostával 60% z „platu“ (z redukovaného vyměřovacího základu podobně jako u klasického ošetřovného). A to v případě péče o blízkou osobu (tedy i na vzdáleného příbuzného), který byl hospitalizován alespoň 3 dny v lůžkovém zařízení a má od lékaře potvrzení, že vyžaduje dalších nejméně 30 dní péči (péči od jiné dospělé soby). Ošetřující se může střídat v péči s jinou osobou.

Na dlouhodobé ošetřovné, mohou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění. Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ, živnostníci), pokud si platí nemocenské pojištění a pokud splní všechny potřebné podmínky.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.