Kalkulačka ošetřovné na dítě 2024 – kdo má nárok na OČR?

Spočítejte si, kolik je ošetřovné v roce 2024. Tedy kolik můžete dostat, pokud se budete starat o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. Podíváme se i na to, jaké je zvýšení u ošetřovného, a jaké se plánují změny. A jaké jsou podmínky, kdo má nárok, a co musí být splněno, by vám byla vyplacena tato nemocenská dávka.

Výpočet ošetřovné na dítě nebo dospělého člena rodiny 2024

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné je jednou z nemocenských dávek. Podobně, jako placená nemocenská, nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství, je i ošetřovné vypláceno na základě nemocenského pojištění (zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci. Samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) nebo ti, kdo pracují na DPP (dohoda a o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) na ošetřovné nárok nemají. Ošetřovné by pak nedostávali ani ti zaměstnanci, kteří pracují z domu (Home Office).

Jak dlouho je placené ošetřovné

Na ošetřovné máte nárok jen po poměrně krátkou dobu. Jedná se pouze o:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Pozn.: viz na konci tohoto článku, kromě klasického („krátkodobého“) OČR, existuje i dlouhodobé ošetřovné až na 90 dní

Kdy máte nárok na ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny?

Na ošetřovné máte nárok, pokud vám onemocní dítě, nebo pokud musíte pečovat o nějakého jiného člena rodiny. Musí být tedy splněny tyto podmínky:

 • Ošetřování dítěte do 10 roků, které onemocnělo nebo utrpělo úraz
 • Péče o dítě do 10 roků v případě že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události
 • Ošetřování jiného člena domácnosti pokud nezbytně vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou
 • Péče o dítě pokud fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz

Kolik je ošetřovné v roce 2024

Podobně, jako i ostatní nemocenské dávky (placená nemocenská nebo „mateřská“, resp. peněžitá pomoc v mateřství), se i ošetřovné od 1. 1. 2024 zvyšuje. Resp. dochází ke zvýšení redukčních hranic, na základě kterých, se provádí výpočet výše ošetřovného.

 • První redukční hranice je 1466 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2024 se do této částky započítá 90%
 • Druhá redukční hranice je 2199 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2024 se do této částky (od 13466 do 2199 Kč) započítá 60%
 • Třetí redukční hranice je 4397 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2024 se do této částky (od 2199 do 4397 Kč) započítá 30%
 • Cokoliv nad 4397 Kč již na výslednou výši nemocenské nemá vliv

Výsledná výše ošetřovného je 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Zvýšení ošetřovného od 1. 1. 2024

Pro názornost uvádíme příklad, jak se projeví zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2024, na reálnou výši ošetřovného. Zvýšení, se ale projeví jen u zaměstnanců, s průměrnou a vyšší mzdou (tj. u výplaty okolo 45 tisíc korun a více).

Zaměstnanec s hrubou mzdou 45 000 Kč:

 • V roce 2023 dostával 776 Kč za kalendářní den, tj. 6984 Kč za 9 dní
 • V roce 2024 dostane 797 Kč za kalendářní den, tj. 7 173 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 21 Kč/den, tj. o 189 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 50 000 Kč:

 • V roce 2023 dostával 834 Kč za kalendářní den, tj. 7506 Kč za 9 dní
 • V roce 2024 dostane 857 Kč za kalendářní den, tj. 7713 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 23 Kč/den, tj. o 207 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 55 000 Kč:

 • V roce 2023 dostával 894 Kč za kalendářní den, tj. 8046 Kč za 9 dní
 • V roce 2024 dostane 915 Kč za kalendářní den, tj. 8235 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 21 Kč/den, tj. o 189 Kč za 9 dní

Kdy se vyplácí ošetřovné

Ošetřovné se vyplácí podobně, jako i ostatní nemocenské dávky. Zaměstnanec, kterému lékař vystaví příslušné doklady, je předává svému zaměstnavateli, který je dále postupuje ČSSZ (resp. místní OSSZ). Ošetřovné je pak vypláceno v následujícím měsíci (zpětně).

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 kalendářních dní

Kromě klasického („krátkodobého“) ošetřovného, existuje i další dávka – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky jsou ale jiné. Dlouhodobé ošetřovné, může být až 90 dní.

Po tuto dobu by zaměstnanec dostával 60% z „platu“ (z redukovaného vyměřovacího základu podobně jako u klasického ošetřovného). A to v případě péče o blízkou osobu (tedy i na vzdáleného příbuzného), který byl hospitalizován alespoň 3 dny v lůžkovém zařízení a má od lékaře potvrzení, že vyžaduje dalších nejméně 30 dní péči (péči od jiné dospělé soby). Ošetřující se může střídat v péči s jinou osobou.

Na dlouhodobé ošetřovné, mohou mít nárok i ti, kdo pracují na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění. Nárok mohou mít i podnikatelé (OSVČ, živnostníci), pokud si platí nemocenské pojištění a pokud splní všechny potřebné podmínky.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.