Kalkulačka ošetřovné na dítě – kdo má nárok na OČR?

Spočítejte si, kolik je ošetřovné v roce 2017. Tedy kolik můžete dostat, pokud se budete starat o nemocné dítě, nebo jiného člena rodiny. Podíváme se i na to, jaké je zvýšení u ošetřovného, a jaké se plánují změny. A jaké jsou podmínky, kdo má nárok, a co musí být splněno, by vám byla vyplacena tato nemocenská dávka.

Kolik je ošetřovné při OČR v roce 2022?

Od začátku roku 2022, do konce února (do 28. 2. 2022), byl nárok na „krizové“ ošetřovné, během epidemie COVID. Ošetřovné bylo zvýšeno na 80% a platily odlišné podmínky.

Od 1. března 2022, platí pro ošetřovné již jen běžné podmínky. Při OČR je nárok na 60% z platu, pouze po dobu 9 nebo 16 dní (u samoživitelů/samoživitelek).

Aktuální kalkulačku pro výpočet ošetřovného při OČR v roce 2022, najdete zde

Výpočet ošetřovné na dítě nebo dospělého člena rodiny 2017

Kalkulačka ošetřovné 2017
Počet dní v pracovní neschopnosti *

(*) Zadejte počet kalendářních dní v pracovní neschopnosti při ošetřování člena rodiny.
Na ošetřovné je nárok maximálně za 9 dní, pro samoživitelku/samoživitele pak maximálně 16 kalendářních dní.
Vyměřovací základ
Zadejte výši vyměřovacího základu
(denní nebo měsíční)

Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné je jednou z nemocenských dávek. Podobně, jako placená nemocenská, nebo třeba peněžitá pomoc v mateřství, je i ošetřovné vypláceno na základě nemocenského pojištění (zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

Na ošetřovné mají nárok především zaměstnanci. Samostatně výdělečně činné osoby (OSVČ) nebo ti, kdo pracují na DPP (dohoda a o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) na ošetřovné nárok nemají. Ošetřovné by pak nedostávali ani ti zaměstnanci, kteří pracují z domu (Home Office).

Jak dlouho je placené ošetřovné

Na ošetřovné máte nárok jen po poměrně krátkou dobu. Jedná se pouze o:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Pozn.: viz na konci tohoto článku, vláda nově zvažuje zavedení dlouhodobého ošetřovného až na 90 dní

Kdy máte nárok na ošetřovné na dítě nebo jiného člena rodiny?

Na ošetřovné máte nárok, pokud vám onemocní dítě, nebo pokud musíte pečovat o nějakého jiného člena rodiny. Musí být tedy splněny tyto podmínky:

 • Ošetřování dítěte do 10 roků, které onemocnělo nebo utrpělo úraz
 • Péče o dítě do 10 roků v případě že školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události
 • Ošetřování jiného člena domácnosti pokud nezbytně vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou
 • Péče o dítě pokud fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz

Kolik je ošetřovné v roce 2017

Podobně, jako i ostatní nemocenské dávky (placená nemocenská nebo „mateřská“, resp. peněžitá pomoc v mateřství), se i ošetřovné od 1. 1. 2017 zvyšuje. Resp. dochází ke zvýšení redukčních hranic, na základě kterých, se provádí výpočet výše ošetřovného.

 • První redukční hranice je 942 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2017 se do této částky započítá 90%
 • Druhá redukční hranice je 1412 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2017 se do této částky (od 942 do 1412 Kč) započítá 60%
 • Třetí redukční hranice je 2824 Kč – při výpočtu výše ošetřovného 2017 se do této částky (od 1412 do 2842 Kč) započítá 30%
 • Cokoliv nad 2842 Kč již na výslednou výši nemocenské nemá vliv

Výsledná výše ošetřovného je 60% z redukovaného vyměřovacího základu.

Zvýšení ošetřovného od 1. 1. 2017

Pro názornost uvádíme příklad, jak se projeví zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2017, na reálnou výši ošetřovného:

Zaměstnanec s hrubou mzdou 28000 Kč:

 • V roce 2016 dostával 494 Kč za kalendářní den, tj. 4446 Kč za 9 dní
 • V roce 2017 dostane 498 Kč za kalendářní den, tj. 4482 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 4 Kč/den, tj. o 36 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 40000 Kč:

 • V roce 2016 dostával 636 Kč za kalendářní den, tj. 5724 Kč za 9 dní
 • V roce 2017 dostane 644 Kč za kalendářní den, tj. 5796 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 8 Kč/den, tj. o 72 Kč za 9 dní

Zaměstnanec s hrubou mzdou 50000 Kč:

 • V roce 2016 dostával 702 Kč za kalendářní den, tj. 6318 Kč za 9 dní
 • V roce 2017 dostane 720 Kč za kalendářní den, tj. 6480 Kč za 9 dní
 • Zvýšení o 18 Kč/den, tj. o 162 Kč za 9 dní

Kdy se vyplácí ošetřovné

Ošetřovné se vyplácí podobně, jako i ostatní nemocenské dávky. Zaměstnanec, kterému lékař vystaví příslušné doklady, je předává svému zaměstnavateli, který je dále postupuje ČSSZ (resp. místní OSSZ). Ošetřovné je pak vypláceno v následujícím měsíci (zpětně).

Nové dlouhodobé ošetřovné

V současnosti je projednáván návrh na zavedení nové nemocenské dávky, resp. by se zřejmě jednalo o úpravu stávajícího ošetřovného. Nově by tak mělo být možné dostávat ošetřovné dlouhodobě. A to až po dobu 90 dní.

Po tuto dobu by zaměstnanec dostával 60% z „platu“ (z redukovaného vyměřovacího základu podobně jako u klasického ošetřovného). A to v případě péče o blízkou osobu (tedy i na vzdáleného příbuzného), který byl hospitalizován alespoň 7 dní v lůžkovém zařízení a má od lékaře potvrzení, že vyžaduje dalších nejméně 30 dní péči (péči od jiné dospělé soby). Ošetřující se může střídat v péči s jinou osobou. Šlo by vyčerpat jednou za rok.

Tento návrh zatím ale nebyl schválen a bude teprve dále projednáván.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.