Kalkulačka: Mateřská dovolená OSVČ 2024 – kdy je nárok na PPM?

Pokud pracujete jako OSVČ a jste těhotná, nebo těhotenství teprve plánujete, mohlo by vás zajímat, jak je to s mateřskou dovolenou u OSVČ. Pro OSVČ totiž platí trochu jiné podmínky než pro zaměstnance. Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství) pro OSVČ. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ.

Výpočet výše mateřské pro OSVČ v roce 2024

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jak je to s nárokem na mateřskou dovolenou u OSVČ?

Tak nejprve si musíme upřesnit termíny. O mateřské dovolené jako takové, se u OSVČ totiž vůbec nedá mluvit. Mateřská dovolená (alespoň tedy tak, jak ji definují zákony), je omluvené volno, které poskytuje zaměstnavatel ženě před porodem / po porodu.

Tím, že OSVČ nemá zaměstnavatele, tak jí jaksi ani nemá, kdo poskytnout mateřskou dovolenou.

Pokud se ale zpravidla mluví o mateřské dovolené, tak tím bývá obvykle myšlena spíše peněžitá pomoc v mateřství. Tedy peněžní dávka, kterou dostávají ženy v době před porodem a po porodu. A na PPM pak může mít nárok i OSVČ.

Kdy má OSVČ nárok na PPM?

Základním předpokladem, aby i OSVČ měla nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství) je placení nemocenského pojištění. Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je povinné ze zákona, placení nemocenského pojištění je dobrovolné. Pokud si jej žena (OSVČ) neplatí, nemůže mít ani nárok na PPM.

Nemocenské pojištění pak musí být placeno nejméně po dobu 270 kalendářních dní za poslední dva roky, a současně, nejméně 180 dní (z těchto 270 dní) musí být zaplaceno v posledním roce, před zahájením PPM.

V době zahájení PPM (6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu) také musí být žena (OSVČ) stále aktivním účastníkem nemocenského pojištění.

Kolik je „mateřská“ pro OSVČ v roce 2024?

Pro výpočet výše mateřské je u OSVČ určující vyměřovací základ pro sociální pojištění, nebo také zjednodušeně to, jak vysoké nemocenské pojištění si OSVČ bude platit.

Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. Je to 2,7% z minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění (v roce 2024 je minimální vyměřovací základ 8000 Kč).

Pokud by si OSVČ platila jen toto minimální nemocenské pojištění, pak by měla jen velmi nízkou mateřskou. V takovém případě by PPM byla 185 Kč za 1 den, tj. 5 550 Kč za měsíc (30 dní) a 36 260 Kč za celou dobu (28 týdnů).

Maximální výše mateřské pro OSVČ 2024

Aby měla OSVČ maximální možnou mateřskou, musí si platit vyšší nemocenské pojištění. Není to ale až tak jednoduché. Nemocenské pojištění nemůže být placeno v libovolné výši. Maximální výše nemocenského pojištění se odvíjí od vyměřovacího základu pro sociální pojištění. To je jedna polovina ze zisku (rozdíl mezi příjmy a výdaji) v naposledy podaném přehledu o příjmech (přehled pro ČSSZ se podává vždy nejpozději v květnu).

Pokud by OSVČ měla nízké příjmy a/nebo vysoké náklady (třeba proto, aby nemusela platit vysoké daně a odvody na sociální a zdravotní), tak nemůže mít ani vysokou mateřskou. Maximální výše nemocenského pojištění je vždy maximálně 2,7% z vyměřovacího základu.

Jen pro příklad – pokud by měla žena v minulém roce příjem ve výši 1 milión korun a současně uplatnila paušální náklady ve výši 60%, pak by její „zisk“ byl 400 tisíc korun. Vyměřovací základ pro sociální pojištění by tedy byl 220 tisíc korun. Tj. 18 334 měsíčně. Maximální možná výše nemocenského pojištění je pak 496 Kč měsíčně. V takovém případě by OSVČ měla mateřskou ve výši 423 Kč denně, tedy 12 690 Kč měsíčně a tedy 82 908 Kč za celou dobu (28 týdnů).

Podnikání během mateřské

Je zde ale ještě jedna věc. Peněžitá pomoc v mateřství spadá mezi „nemocenské“ dávky. Podobně jako třeba nemocenská během pracovní neschopnosti. Stejně jako zaměstnaná žena nemůže během čerpání PPM chodit do stejného zaměstnání, tak je i OSVČ omezena v možnosti podnikat.

Konkrétně se jedná o to, že během doby, kdy je čerpána PPM, nesmí OSVČ vykonávat osobně samostatně výdělečnou činnost. Není nezbytně nutné podnikání přerušovat. Například pokud by OSVČ měla zaměstnance, a nevykonávala tak podnikatelskou činnost osobně, může její podnikání pokračovat i během čerpání PPM.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.