Kalkulačka: Kolik je životní minimum pro jednotlivce a pro rodinu?

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je životní minimum v roce 2020. Od prvního dubna 2020 dochází ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Můžete se podívat, o kolik se tyto částky zvyšují. Podíváme se na to, jaké je životní minimum pro rodinu, pro jednotlivce nebo pro důchodce.

Životní a existenční minimum od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se životní a existenční minimum nemění (zvyšovalo se na začátku minulého roku).

Životní minimum jednotlivce je 4 860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3 130 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima, má vliv na různé sociální dávky.

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 1. 2024 je zde

Výpočet – kolik je životní minimum v roce 2020?

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Kolik je existenční minimum v roce 2020?

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení existenčního minima jednotlivce o 290 Kč:

 • Existenční minimum od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 = 2200 Kč
 • Existenční minimum od 1. 4. 2020 = 2490 Kč (zvýšení o 290 Kč)

Existenční minimum je (podle příslušného zákona), hranice příjmu, který má sloužit k pokrytí základních životních potřeb, na úrovni umožňující přežití. Je to částka, která je podle zákona považována za úplné minimum k zajištění základních hygienických potřeb, oblečení a jídla (bydlení se to toho nezahrnuje).

Kolik je životní minimum v roce 2020?

Od 1. 4. 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 450 Kč:

 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 = 3410 Kč
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 4. 2020 = 3860 Kč (zvýšení o 450 Kč)

Životní minimum je dle zákona hranice minimálního peněžního příjmu pro zajištění základních osobních potřeb jako je jídlo, základní hygienické potřeby a oblečení, na úrovni, která zajišťuje přežití.

O kolik se zvýšilo životní minimum od 1. 4. 2020?

V následující tabulce najdete přehled toho, o kolik se zvýšilo životní minimum od 1. 4. 2020. Kromě částek životního a existenčního minima pro jednotlivce, ještě zákon rozlišuje částky, připadající na jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob):

od 1. 1. 2020 od 1. 4. 2020 Zvýšení o
Existenční minimum jednotlivce 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč
Životní minimum pro rodinu
První dospělá osoba 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč
Další dospělé osoby 2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč
Dítě do 6 roků 1 740 Kč 1 970 Kč 230 Kč
Dítě 6 – 15 roků 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč
Dítě do 26 roků * 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč

Kolik je životní minimum rodiny v roce 2020?

Životní minimum pro rodinu se spočítá tak, že se sečtou částky připadající na jednotlivé členy rodiny. Pokud bychom tedy měli rodinu, která zahrnuje dva dospělé (otec a matka) a dvě děti (3 a 7 roků), pak je životní minimum rodiny:

 • První dospělá osoba = 3550 Kč
 • Druhá dospělá osoba = 3200 Kč
 • Dítě 3 roky = 1970 Kč
 • Dítě 7 roků = 2420 Kč
 • Životní minimum této rodiny = 11 140 Kč

Kolik je životní minimum pro samoživitelku s dítětem v roce 2020?

Podobným způsobem by se vypočítalo u životní minimum pro samoživitelku s dítětem. Pokud bychom měli matku samoživitelku, kteráž žije společně s jedním dítětem do 6 roků:

 • Životní minimum pro matku = 3550 Kč
 • Životní minimum pro dítě = 1970 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 5520 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2020?

V případě, že by se jednalo o osamělého důchodce (který žije sám), pak je jeho životní minimum ve výši 3860 Kč (životní minimum jednotlivce).

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak je jejich životní minimum 6750 Kč.

Zvýšení životního minima od dubna 2020 a vliv na sociální dávky?

Zvýšení životního minima od 1. 4. 2020 má vliv na posuzování nároku na různé sociální dávky. Tím, že došlo ke zvýšení životního minima, může mít od začátku dubna nárok na různé sociální dávky více lidí (nebo se jim alespoň může zvýšit výše sociální dávky).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.