Sociální dávky – porodné 2014

Kdo má nárok na porodné? Jakou má výši porodné v roce 2014? Pokud očekáváte v roce 2014 narození potomka a zajímalo by vás, jestli máte nárok na nějakou sociální podporu od státu, podívejte se do následujícího článku. Dozvíte se jak to s porodným.

V roce 2012 zvažovala vláda úplné zrušení porodného. Plánovalo se sloučení porodného a rodičovského příspěvku, takže samostatná dávky porodné mělo přestat existovat. Ke zrušené této sociální dávky nakonec ale nedošlo.

POZOR: Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální

Tento článek a kalkulačka již nemusí být aktuální. Mohou zde být uvedeny informace, které nejsou pro tento rok platné. Aktuální informace a kalkulačku pro letošní rok najdete: Kalkulačka porodné 2016.

Kdo má nárok na porodné v roce 2014

Základní podmínka pro nárok na porodné zůstala stejná jako v předcházejícím roce. O porodné tedy mohou žádat ty rodiny, kterým se narodí dítě a současně jejich příjmy (za předcházející čtvrtletí) nepřesáhnou 2,4 násobek životního minima.

Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku 18 504 Kč. Pokud se jedná o matku samoživitelku, pak její čistý příjem nesmí přesáhnout 11 712 Kč měsíčně. Více viz kalkulačka životní minimum, výpočet se provádí jako součet všech členů rodiny (tj. otec + matka + narozené dítě).

Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

Platí také, že na porodné vzniká nárok (pokud máte nízké příjmy, viz předchozí dva odstavce) jen u narození prvního dítěte.

Jaká je částka porodné 2014

Pokud splňujete podmínky, pro přiznání nároku na porodné, bude vám náležet následující částka:

  • při narození 1 dítěte je porodné ve výši 13.000 Kč
  • při narození 2 a více dětí současně je porodné ve výši 19 500 Kč

Žádost o porodné

Žádost o porodné se podobně jako některé ostatní sociální dávky vyřizuje na příslušném úřadu práce (tedy na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště). Žádost se podává na tomto formuláři: Formulář porodné 2014.

O porodné si žádáte až po narození vašeho dítěte. K vyřízení žádosti budete kromě formuláře potřebovat doložit osobní doklady všech členů rodiny, rodný list dítěte a dále doložit vaše příjmy. V případě matky samoživitelky může být požadováno předložení dokladů o výživném.

Užitečné odkazy – sociální dávky 2014

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky:

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.