Kalkulačka: Výpočet zvýšení – životní minimum pro rodinu od 1. ledna 2023

Od začátku roku (od 1. ledna 2023), by se mělo zvýšit životní minimum. Předpokládá to aktuální návrh vlády. Vláda navrhuje druhé zvýšení životního a existenčního minima. Životní minimum by se mělo v průměru zvýšit o 5,3%. Zvýšení by mělo platit už od začátku ledna 2023.

Životní a existenční minimum od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se životní a existenční minimum nemění (zvyšovalo se na začátku minulého roku).

Životní minimum jednotlivce je 4 860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 3 130 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima, má vliv na různé sociální dávky.

Nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. 1. 2024 je zde

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

V minulém roce, se životní a existenční minimum zvyšovalo celkem 2x. Poprvé od dubna (zvýšení o cca 10%), podruhé od července (zvýšení o cca 8,8%). Nyní se bude životní minimum zvyšovat opět – od začátku roku 2023 (zvýšení o 5,2%).

Tolik změn, během tak krátké doby, je velmi nestandardní situace. Je to způsobeno velmi vysokou inflací (za celý minulý rok byla inflace přes 15%, na začátku roku 2023 se očekává i vyšší). Vysoká inflace znamená velké zdražování všeho. Zdražují se snad všechny základní životní potřeby. Od potravin, přes různé služby, až po nájmy, atd.

Zvýšení životního minima, by mělo alespoň z části kompenzovat toto zdražování. Životní minimum totiž ovlivňuje skoro všechny sociální dávky.

U některých sociálních dávek to znamená, že lidé mohou dostat více peněz (může dojít ke zvýšení příspěvku na živobytí nebo i dalších dávek hmotné nouze). Na jiné sociální dávky zase může mít nárok více rodin (či jednotlivců).

O kolik se zvýší životní a existenční minimum od začátku roku 2023?

Od 1. 1. 2023, by měly začít platit nové částky, pro životní a existenční minimum. Jednotlivé částky, by se v průměru zvyšovaly o 5,2%:

Pro jednotlivce od 1. 1. 2023:

 • Životní minimum jednotlivce = 4 860 Kč (zvýšení o 240 Kč)
 • Existenční minimum jednotlivce = 3 130 Kč (zvýšení o 150 Kč)

Pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) od 1. 1. 2023:

 • První osoba v rodině = 4 470 Kč (zvýšení o 220 Kč)
 • Druhá osoba v rodině (*) = 4 040 Kč (zvýšení o 200 Kč)
 • Dítě do 6 roků = 2 480 Kč (zvýšení o 120 Kč)
 • Dítě od 6 do 15 roků = 3 050 Kč (zvýšení o 150 Kč)
 • Dítě od 15 do 26 roků (**) = 3 490 Kč (zvýšení o 170 Kč)

(*) Týká se všech dalších osob v rodině (ve společné domácnosti), které nejsou nezaopatřeným dítětem
(**) Týká se všech dětí až do 26 roků, které jsou nezaopatřeným dítětem, tj. například i student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu (společnou domácnost) od 1. ledna 2023

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je životní minimum pro rodinu (více osob ve společné domácnosti). Pro výpočet stačí zadat počet osob, a u dětí i jejich věk:

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Zvýšení životného minima a sociální dávky

Zvýšení životního minima, má velký vliv na celou oblast sociálních dávek a státní sociální podpory.

Životní minimum, se používá při posuzování nároku na různé sociální dávky (roli hraje u příspěvku na dítě, příspěvku na bydlení, pro porodné).

Od toho, kolik je aktuálně životní minimum, se také odvíjí výše některých sociálních dávek (týká se například dávek hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Zvýšení životního minima – na přídavky na dítě bude mít nárok více rodin

Životní minimum rodiny, má přímý vliv na to, kolik dětí má nárok na přídavky. Na příspěvek na dítě je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem v rodině, nepřekračuje 3,4 násobek životného minima.

 • Pro rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 6 roků, byl doposud nárok na přídavky, při průměrném příjmu do 43 554 Kč. Od ledna 2023, ale bude nárok na přídavky i při příjmu až do 45 798 Kč.
 • Pro rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků, byl doposud nárok na přídavky, při průměrném příjmu do 47 226 Kč. Od ledna 2023, ale bude nárok na přídavky i při příjmu až do 52 666 Kč.

Zvýšení životního minima – na porodné bude mít nárok více maminek

Podobná situace (jako s přídavky na dítě), je i u porodného. Na sociální dávku porodné, je nárok při narození prvního dítěte (13 000 Kč) nebo druhého dítěte (10 000 Kč). Nárok je v případě, že průměrná výše měsíčního příjmu, nepřekračuje 2,7 násobek životného minima.

Rodina, kde jsou dva dospělí a má se jim narodit první dítě, měla doposud nárok na porodné, při průměrném čistém měsíčním příjmu do 28 215 Kč. Od ledna 2023, ale bude nárok na porodné i při příjmu až do 29 673 Kč.

Samoživitelka, které se má narodit první dítě, měla dosud nárok na porodné, pokud příjem nepřekračoval 17 847 Kč. Od ledna 2023, bude mít nárok na porodné, pokud příjem nebude vyšší než 18 765 Kč.

Zvýšení životního minima – zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci

Od toho, kolik je aktuálně životní minimum jednotlivce (od 1. 1. 2023 to bude 4 860 Kč), se mimo jiné odvíjí i to, kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Díky zvýšení od začátku ledna 2023, se bude zvyšovat nezabavitelná částka. Pro dlužníka v exekuci nebo insolvenci to znamená, že mu při srážkách ze mzdy (z důchodu nebo i z jiného příjmu) zůstane více peněz.

 • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč)
 • Nezabavitelná částka za manželku, manžela, dítě od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Zvýší se i nezabavitelná částka, na kterou je nárok při exekuci na účet v bance. Ta je aktuálně stanovena jako trojnásobek životného minima. Od ledna 2023 bude při blokaci účtu v bance, nárok na 14 580 Kč.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.