Výpočet: Jak se zvýší důchody v roce 2022 (invalidní, starobní, vdovský, sirotčí)

V roce 2022, proběhnou celkem tři zvýšení (valorizace) důchodů. Při nich se budou zvyšovat všechny druhy důchodových dávek – invalidní důchody (I., II., i III. stupeň), starobní důchody i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí).

Zvýšení důchodů od 1. ledna 2024

Od začátku října 2023, začínají platit nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů (u lednové valorizace v roce 2024, se ale změna zatím neprojeví).

Od 1. ledna 2024, se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (zvýšení bude stejné pro všechny důchodce a pro všechny druhy důchodů).

Od 1. října 2024 začínají platit i nové podmínky pro nárok na předčasný důchod. Podle starých podmínek, je možné žádat o předčasný důchod jen do konce září 2023.

První zvýšení důchodů od 1. ledna 2022

První zvýšení je „tradičně“ od začátku roku, kdy se od 1. 1. 2022, zvyšují všechny důchody v průměru o 805 Kč (zvyšuje se základní složka o 350 Kč na 3900 Kč, zvyšuje se procentní složka důchodu o 1,2% a je zahrnuto i mimořádné zvýšení o 300 Kč, nad rámec zákonné valorizace).

Více o zvýšení od ledna 2022 viz: Kalkulačka: Zvýšení důchodů od ledna 2022 (od 1. 1. 2022)

Druhé zvýšení důchodů od 1. června 2022

Vzhledem k tomu, že v roce 2022, je velmi vysoká inflace, tak jsou splněny podmínky pro další zvýšení (valorizaci) důchodů, již během ledna 2022. A podle příslušného zákona, musí dojít k mimořádnému zvýšení nejpozději do 5 měsíců, což vychází na červen 2022.

Od června 2022, se tedy všechny důchody (invalidní, starobní i pozůstalostní), opět zvýší. Důchody by se měly v průměru zvýšit o 1 017 Kč.

Při druhém zvýšení se bude měnit jen procentní část důchodu (která se liší u jednotlivých důchodců, podle odpracované doby a výše příjmy (resp. podle jejich vyměřovacího základu na důchod)).

Procentní část důchodu se od 1. 6. 2022 zvyšuje o 8,3%. Základní složka důchodu se od června 2022 měnit nebude a zůstává stejná, tj. 3900 Kč.

Třetí zvýšení důchodů od 1. září 2022

Protože je inflace v první polovině roku  2022, opravdu velmi vysoká (březen 12,7%, duben 14,2%), tak se budou důchody zvyšovat nakonec i potřetí. A to už od září 2022.

V září 2022, se opět zvýší pouze procentní složka důchodu o 5,2%. Důchody se tak v průměru zvýší o 700 Kč. Základní složka (3900 Kč) zůstane stejná.

Kalkulačka: O kolik se zvýší důchod od června  a od září 2022

Pro výpočet zvýšení důchodu v této kalkulačce zadejte, kolik byl váš důchod po zvýšení od ledna 2022 (viz: Důchodová kalkulačka 2022 – Kolik bude důchod od 1. 1. 2022?).

Výpočet zvýšení důchodu je stejný pro všechny důchody – pro invalidní důchody (I., II., i III. stupeň), starobní důchody i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí).

V kalkulačce se vám zobrazí výsledek výpočtu – o kolik se zvýší důchod v červenu a v září:

Kalkulačka zvýšení důchodů červen a září 2022
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Zvýšení důchodů v roce 2023

K dalšímu zvýšení důchodů, pak zcela určitě dojdete od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023). To by měla proběhnout pravidelná valorizace (kdy se bude zvyšovat i základní složka důchodů).

Od začátku roku 2023, se navíc důchody zvýší i o 500 Kč z každé vychované dítě (bude se týkat především žen, které v průběhu života vychovaly nějaké dítě/děti, nárok na toto zvýšení ale může mít i muž).

Zvýšení životního a existenčního minima 2022

Nelehkou finanční situaci, může nejenom důchodcům, zlepšit zvýšení životního a existenčního minima od začátku dubna 2022.

Toto zvýšení, ovlivňuje různé sociální dávky. Pokud má někdo jen velmi nízký důchod, pak mu může vznikat nárok na dávky hmotné nouze, jako je příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

  • Životní minimum pro osamělého důchodce je od 1. 4. 2022 = 4 250 Kč
  • Životní minimum pro dva důchodce ve společné domácnosti je od 1. 4. 2022 = 7 440 Kč

Více viz: Kalkulačka: Výpočet, kolik je životní minimum v roce 2022

Zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2022

Na konci ledna 2022, také bylo schváleno mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení (normativní náklady na bydlení se mimořádně zvýšily o 1120 – 2147 Kč, se zpětnou platností od 1. 1. 2022).

Díky tomu může mít řada domácností s nízkými příjmy a vysokými náklady na bydlení, nově nárok na tuto sociální dávku, nebo se jim může zvýšit výše vypláceného příspěvku.

Více viz: Kalkulačka příspěvek na bydlení 2022 (výpočet a jaké jsou podmínky)