Zvýšení příspěvku za ubytování Ukrajinců na 15 000 Kč a změna podmínek

Na začátku dubna 2022, byl schválen zákon o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Jednou z forem podpory, pro osoby postižené dopady války na Ukrajině, je i solidární příspěvek na ubytování.

Na tento příspěvek na bydlení je nárok, pokud ubytujete alespoň jednu osobu, po dobu alespoň 16 dní v měsíci. Nárok je na 3 000 Kč za jednu osobu, maximálně na 12 000 Kč.

Od 1. července 2022, by se ale měly podmínky pro nárok na tento příspěvek mírně změnit. Může dojít i ke zvýšení podpory na 15 000 Kč měsíčně. Změna by se týkala celého druhého pololetí 2022 (období červenec až prosinec 2022).

Změna podmínek pro dávky pro Ukrajince 2024

Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro výpočet dávek pro Ukrajince – mění se započitatelné náklady na bydlení (pro zranitelné osoby, je to od 1. 1. 2024 dvojnásobek).

Další změny platí od července 2023, kdy se měnily podmínky pro sociální dávky pro Ukrajince (humanitární dávka, příspěvek na bydlení). Nově je výše dávek navázána na to, kolik je životní a existenční minimum.

Změnily se i podmínky pro příspěvek na bydlení pro Ukrajince. Od července 2023, je příspěvek vyplácen přímo Ukrajincům. Výše dávky, se odvíjí od počtu osob a od druhu bydlení (u bydlení v bytě, který není vedený v evidenci Úřadu práce, bude příspěvek o 20% nižší).

Aktuální informace o dávkách pro Ukrajince a změny od ledna 2024 najdete zde

Změna podmínek pro nárok na příspěvek za ubytování uprchlíků z Ukrajiny od 1. 7. 2022

Podle aktuálního návrhu  (návrh nového nařízení vlády), by se od 1. července 2022, měly mírně změnit podmínky, za kterých je poskytována podpora na ubytování osob, zasažených dopady války na Ukrajině.

Nově by se začalo rozlišovat, zda je soukromé ubytování poskytováno v bytě či domě, kdy již někdo bydlí (žadatel o příspěvek), nebo jestli je soukromé ubytování pro Ukrajince poskytováno v prázdném bytě či domě (žadatel zde nebydlí).

Ubytování v bytě/domě kde bydlí žadatel:

 • Nárok na příspěvek bude při ubytování alespoň jedné osoby, minimálně 16 dní v měsíci
 • Nárok bude na 3000 Kč za jednu ubytovanou osobu
 • Na příspěvek bude nárok maximálně za 3 osoby (doposud to bylo až za 4 osoby, tj. maximálně až 12 000 Kč)
 • Maximální částka bude nižší – maximálně 9 000 Kč měsíčně (pro 3 a více osob)

Ubytování v prázdném bytě/domě (žadatel zde nebydlí):

 • Nárok na příspěvek bude při ubytování alespoň jedné osoby, minimálně 16 dní v měsíci
 • Nárok bude minimálně na 5000 Kč za jednu osobu
 • Podle počtu osob (až 5 či více) se příspěvek postupně zvyšuje
 • Maximální částka příspěvku se zvýší – maximálně 15 000 Kč měsíčně (5 a více osob)

Zvýšení příspěvku za ubytování Ukrajinců až na 15 000 Kč

Jednou ze změn, je zvýšení příspěvku. Nově se bude rozlišovat, zda je ubytování pro Ukrajince poskytováno v prázdném bytě či domě (kde nebydlí žadatel o příspěvek), nebo jestli se jedná jen o sdílené ubytování (poskytnutí pokoje v rámci bytu, kde bydlí žadatel o příspěvek)

Ubytování v bytě/domě kde bydlí žadatel:

 • Příspěvek 3 000 Kč měsíčně za ubytování 1 osoby
 • Příspěvek 6 000 Kč měsíčně za ubytování 2 osob
 • Příspěvek 9 000 Kč měsíčně za ubytování 3 a více osob

V tomto případě, se jedná o snížení (do konce června 2022, byl nárok až na 12 000 Kč, za ubytování 4 a více osob).

Ubytování v prázdném bytě/domě (žadatel zde nebydlí):

 • Příspěvek 5 000 Kč měsíčně za ubytování 1 osoby
 • Příspěvek 9 000 Kč měsíčně za ubytování 2 osob
 • Příspěvek 12 000 Kč měsíčně za ubytování 3 osob
 • Příspěvek 14 000 Kč měsíčně za ubytování 4 osob
 • Příspěvek 15 000 Kč měsíčně za ubytování 5 a více osob

V tomto případě, se jedná o zvýšení příspěvku. Při ubytování 3 a více osob v prázdném bytě či domě (kde nebydlí žadatel o příspěvek), bude nárok minimálně na 12 000 Kč, jako doposud. Při 5 osobách to může být až 15 000 Kč.

Prodloužení nároku na příspěvek za ubytování Ukrajinců do konce roku 2022

Vládní návrh o změně podmínek a zvýšení solidárního příspěvku za ubytování uprchlíků z Ukrajiny stanovuje, že na příspěvek bude nárok až do konce roku 2022 (doposud byly podmínky stanoveny jen do konce června 2022).

Nové podmínky, by tedy platily ve druhém pololetí (v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022).

Na konci roku, pak dojde k dalšímu přehodnocení této podpory, a budou případně stanoveny nové podmínky pro rok 2023 (nárok na příspěvek by teoreticky mohl být i v prvním čtvrtletí 2023, bude ale pochopitelně velmi záležet na tom, jak se bude měnit situace na Ukrajině).

Online žádost o podporu za ubytování Ukrajinců

O příspěvek za ubytování, je možné požádat online, na speciální stránce, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí:

 • Online žádost o příspěvek na ubytování je zde

Žádost o příspěvek se podává vždy až zpětně. Takže od 1. května 2022, je možné podávat žádost o příspěvek za duben. Následně bude možné v červnu podávat žádost o příspěvek za květen, atd.

Pro vyplnění online žádosti, je potřeba mít Identitu občana (elektronická identifikace – například prostřednictvím Bankovní identity, nebo jinou formou – návod je například zde).

Podmínkou nároku na příspěvek, je poskytnutí ubytování alespoň po dobu 16 po sobě následujících kalendářních dnů.

Příspěvek na ubytování Ukrajinců, stojí poněkud „bokem“, mimo systém běžných sociálních dávek, Nezapočítává se tak mezi příjmy, neovlivňuje případný nárok na jiné sociální dávky (přídavky na bydlení, přídavky na dítě, dávky hmotné nouze, apod.).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.