Kalkulačka: Kolik je porodné a kdo na něj má nárok?

V tomto článku se podíváme na to, jak je to s nárokem na sociální dávku „porodné“ v roce 2016. V článku najdete i online kalkulačku pro výpočet nároku na porodné. Sami tak můžete snadno zjistit, zda porodné dostanete, a kolik to bude peněz.

Kdo má nárok na porodné v roce 2024?

Na porodné je nárok u prvního nebo druhého dítěte, pokud je v rodině průměrný příjem do 2,7 násobku životního minima. Životní minimum, nebo další podmínky pro nárok na porodné se v roce 2024 nemění.

Samoživitelka s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 18 765 Kč měsíčně. Rodina s prvním dítětem, bude mít nárok na porodné při příjmu do 29 673 Kč měsíčně

Nemění se ani částka, na kterou je nárok – stále je to 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě (na třetí a další dítě, nárok na porodné není).

Aktuální kalkulačku pro výpočet porodného v roce 2024, najdete zde

Kolik je porodné v roce 2016

Výše této sociální dávky se odvíjí od toho, zda se jedná o porodné na první, nebo porodné na druhé dítě. Dále pak záleží na tom, zda se narodí jedno dítě nebo dvojčata (resp. „vícerčata“). Na porodné je pak nárok nejenom v souvislosti s porodem, ale i při převzetí dítě do péče. V roce 2016 jsou aktuální tyto částky výše porodného:

  • Porodné na první dítě v roce 2015 = 13 000 Kč
  • Porodné u dvojčat (a vícerčat) v roce 2015 = 23 000 Kč
  • Porodné na druhé dítě v roce 2015 = 10 000 Kč

Kalkulačka – výpočet porodné 2016

Kalkulačka porodné v roce 2016
Žadatelé (1 - 2 osoby)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Kolikáté je to vaše dítě?

Věk prvního dítěte

Počet očekávaných/narozených dětí?
Jako průměrný příjem uvádějte průměrný čistý měsíční příjem domácnosti (obou partnerů, pokud jsou) (výplata, sociální dávky, příjmy z podnikání aj.) za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se má miminko narodit v červnu, je to příjem za leden - březen, pokud v červenci, je to příjem za duben - červen.
Výpočet

Kdo má nárok na porodné a jaké jsou podmínky?

Nárok na porodné je upraven v příslušném zákoně. Konkrétně se jedná o zákon o státní sociální podpoře, tj. zákon číslo 117/1995 Sb., především pak § 44 – § 46.

Na porodné má nárok především matka dítěte, v případě, že příjmy rodiny (nebo samotné matky) nepřekročí v rozhodném období 2,7 násobek životního minima.

Příjmy se posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí – tedy při narození dítěte v září 2016 je rozhodným obdobím duben 2016 – červen 2016, pokud by se dítě narodilo v říjnu 2016, pak je rozhodným obdobím červenec 2016 až září 2016.

Aby tedy byl nárok na porodné, nesmí být průměrný měsíční příjem v tomto rozhodném období vyšší než tyto hranice:

  • Samotná matka s jedním dítětem čeká druhého potomka = její průměrný měsíční příjem nesmí překročit 17 874 Kč (*)
  • Samotná matka čeká první dítě = její průměrný měsíční příjem nesmí překročit 13 176 Kč
  • Matka a otec čekají narození prvního potomka = hranice příjmu pro nárok na porodné je 18 504 Kč
  • Matka a otec čekají narození druhého potomka = hranice příjmu pro nárok na porodné je 25 515 Kč (*)

(*) Zde je počítáno s tím, že první dítě je ve věku do 6 roků, pokud by bylo starší, částka se bude lišit, bude o něco vyšší, konkrétní částka – viz kalkulačka pro výpočet porodného

Je nárok na porodné i na 3 dítě?

Aktuálně (tedy v roce 2016), je možné získat porodné pouze na první a druhé dítě. Na třetí dítě se již porodné nevztahuje. To, jestli se jedná o první, druhé nebo třetí dítě, se vztahuje především k matce dítěte. Tedy o kolikátý porod se u ní jedná. Je tedy možné, aby nově narození dítě bylo fakticky třetí v rodině (řekněme, že v rodině má otec jedno dítě z prvního manželství a s novou manželkou si nyní „pořídil“ druhé dítě). Protože to ale bude teprve druhé narozené dítě ženy, nárok na porodné by vznikl.

V jiném případě, například pokud by manželé převzali dvě děti do péče (a díky tomu pak již 2x získali porodné v souvislosti s tímto převzetím do péče), a nyní se jim narodilo první dítě, pak by na porodné již nárok neměli.

Dá se o porodné žádat zpětně?

Ano, o porodné je možné požádat i zpětně. Ale maximálně do 1 roku od narození dítěte (či od jeho převzetí do péče).

Může být na jedno dítě porodné vyplaceno dvakrát?

Obecně to spíše možné není. Resp. na porodné má nárok žena, která dítě porodila. Otec dítěte může o porodné žádat, jen pokud například žena při porodu zemře.

Existují ale i specifické situace, kdy například žena porodí dítě a získá tak porodné. Následně je dítě předáno k adopci, a rodina, která dítě převezme do péče má možnost také získat porodné. Tedy ano, v této specifické situaci by porodné na jedno dítě bylo vyplaceno 2x.