Kalkulačka: Mateřská dovolená u OSVČ – jak získat maximální mateřskou?

Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si kromě sociálního a zdravotního pojištění, platit i nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2020 ve výši 126 Kč.

Při této minimální platbě je ale mateřská pro OSVČ opravdu jen velmi nízká. Vycházelo by to jen na 139 Kč za jeden den. To je 4170 Kč za měsíc (27 244 Kč celkem na jedno dítě za 28 týdnů).

Jak může OSVČ dosáhnout toho, aby měla vyšší mateřskou? Co se dá dělat a má to vůbec smysl?

V následující kalkulačce si můžete spočítat mateřskou dovolenou pro OSVČ, na základě toho, jaké nemocenské pojištění si během podnikání platíte. V následujícím textu se podíváme, kolik je maximální mateřská pro OSVČ a co se dá dělat, aby měla OSVČ vyšší mateřskou.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2022?

Od začátku roku 2022, dochází k mírnému zvýšení redukčních hranic, pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. To může mít vliv na výpočet PPM pro OSVČ.

Aktuální kalkulačku pro výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2022, najdete zde

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené u OSVČ (peněžitá pomoc v mateřství) 2020

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2020
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2020?

Výpočet mateřské pro OSVČ vychází z toho, jaké si platí nemocenské pojištění (resp. z toho, jaký je vyměřovací základ).

Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění (126 Kč v roce 2020), pak je i mateřská jen minimální.

Při minimálním pojištění, má OSVČ vyměřovací základ (měsíční) ve výši 6000 Kč. Má tedy stejnou mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), jako zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši 6000 Kč měsíčně. Takže moc peněz během mateřské dovolené nedostane:

 • Minimální mateřská pro OSVČ v roce 202 = 139 Kč za jeden kalendářní den
 • Minimální mateřská pro živnostníky 2020 = 4170 Kč za měsíc (30 dní)
 • Minimální mateřská celkem na 1 dítě = 27 244 Kč (28 týdnů, 196 dní)

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ

Při výpočtu mateřské pro OSVČ se uplatňují redukční hranice. Pokud byste si platili vysoké nemocenské pojištění (a měli tak vysoký vyměřovací základ), pak se z něj pro výpočet PPM zahrne jenom část. V roce 2020 platí tyto redukční hranice:

Při denním vyměřovacím základu se započítá:

 • Do 1162 Kč se započítá 100%
 • Od 1162 Kč do 1742 Kč se započítá 60%
 • Od 1742 Kč do 3484 Kč se započítá 30%
 • Nad 3484 Kč se napočítá nic

Pokud byste měli opravdu vysoký vyměřovací základ (cca 1,3 miliónu korun, což odpovídá zisku z podnikání cca 2,4 milióny korun za rok), pak byste mohli mít i maximální mateřskou. To by znamenalo platit si nemocenské pojištění cca 2200 Kč měsíčně:

 • Maximální mateřská je v roce 2020 = 1424 Kč na jeden den
 • Maximální mateřská je v roce 2020 = 42 720 Kč za měsíc (30 dní)
 • Maximální mateřská na jedno dítě celkem = 279 104 Kč (za 28 týdnů, 196 dní).

Jak mít maximální mateřskou jako OSVČ?

Se zvýšením mateřské, to není až tak jednoduché. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou, musí mít účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní (může se jednat o součet doby nemocenského pojištění v zaměstnání a v následném podnikání).

 • OSVČ si také musí platit nemocenské pojištění nejméně po dobu 180 dní v posledním roce před začátkem mateřské dovolené.
 • OSVČ si ale nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění. Nestačí tedy pár měsíců před porodem zvýšit platbu nemocenského pojištění na maximum.

Nemocenské pojištění je stanoveno na maximálně 2,1% z vyměřovacího základu. Pokud má OSVČ nízký vyměřovací základ (díky tomu, že má nízké příjmy, nebo vysoké náklady), pak nemůže mít ani vysokou mateřskou.

Jak zvýšit mateřskou pro OSVČ?

Vyměřovací základ je možné zvýšit. Tím se ale adekvátně navýší i platba sociálního pojištění:

 • Minimální platba sociálního pojištění 2544 Kč (v roce 2020), umožňuje maximální platu na nemocenské pojištění ve výši 183 Kč.
 • To odpovídá mateřské ve výši 6030 Kč za měsíc

Pokud by chtěla mít OSVČ mateřskou ve výši alespoň 10 000 Kč za měsíc, musela by si platit nemocenské pojištění ve výši cca 310 Kč měsíčně. To ale současně znamená zvýšení zálohy na sociální pojištění na cca 4300 Kč měsíčně.

Současně je nutné, aby toto nemocenské pojištění bylo placeno dostatečně dlouhou dobu, před porodem. Výpočet mateřské, se totiž provádí na základě vyměřovacího základu, který se stanovuje z posledních 12 měsíců. Nestačí tedy zvýšit nemocenské pojištění jen jeden nebo dva měsíce před porodem.

Jak dosáhnout na maximální mateřskou jako OSVČ?

Aby měla OSVČ maximální mateřskou, musela by si platit nemocenské pojištění ve výši cca 2225 Kč měsíčně. Což by ale současně znamenalo platit si sociální pojištění ve výši cca 31 000 Kč měsíčně (sociální pojištění je 29,2% z vyměřovacího základu).

A to už je docela sporné, nakolik by se to vyplatilo (na pojištění byste zaplatili srovnatelnou nebo vyšší částku, jako byste následně dostali během mateřské dovolené).

Jedním z důvodů, proč mají zaměstnanci zpravidla vyšší mateřskou je to, že za ně část sociálního pojištění (tu větší část), platí zaměstnavatel. Takže z pohledu zaměstnance to vypadá, že i když neplatí až tak vysoké odvody státu, má nárok na poměrně „vysoké“ dávky. OSVČ si ale musí vše platit sám, a ve výsledku se mu to až tak moc nevyplatí.

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.