Mzdová kalkulačka: čistá mzda 2018

V naší online mzdové kalkulačce si můžete spočítat, jaká by měla být vaše čistá mzda v roce 2018. Snadno tak můžete zjistit, jak byste si polepšili, při změně zaměstnání (pokud byste v tom novém měli vyšší výplatu), nebo jak se třeba projeví na výplatě, pokud se vám během roku narodí dítě.

Jak se počítá čistá mzda?

Pro výpočet čisté mzdy je rozhodující to, jaký je váš hrubý plat. A dále pak záleží především na tom, jestli si můžete uplatnit nějaké daňové slevy (jejich přehled najdete v tabulce níže) nebo třeba daňové zvýhodnění na dítě (děti). Toto daňové zvýhodnění na dítě (na první dítě) se zvyšuje o 1800 Kč ročně (tj. o 150 Kč měsíčně). Kromě toho do výpočtu výše čisté mzdy spadají i srážky – především sociální, zdravotní pojištění a daně. V neposlední řadě se na výši platu projeví třeba i to, jestli máte od zaměstnavatele firemní auto pro soukromé účely a další věci.

Mzdová kalkulačka online: Kolik bude vaše čistá mzda od 1. 1. 2018?

Kalkulačka čistá mzda 2018
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Výpočet čistého platu v roce 2018

V prvním kroku výpočtu čisté mzdy je stanoveno, jaká bude vaše hrubá mzda. Zde záleží na tom, jestli máte výši mzdy uvedenu ve smlouvě, nebo jestli máte hodinovou či úkolovou mzdu. Do hrubé mzdy se také započítají všechny příplatky – ty nárokové (náhrada mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, za dovolenou, za státní svátek apod.) a i ty nenárokové (odměny apod.).

Z čisté mzdy se následně spočítá sociální a zdravotní pojištění:

  • Zdravotní pojištění v roce 2018 = 4,5% z hrubé mzdy
  • Sociální (důchodové pojištění) v roce 2018 = 9% z hrubé mzdy

Kromě toho jaké sociální a zdravotní pojištění platíte vy, je zde ještě sociální a zdravotní pojištění které za vás zaplatí zaměstnavatel. To vás až tak moc „nezajímá“, jeho výše ale ovlivňuje to, jak vysoké platíte daně. Daň ze mzdy je ve výši 15% a počítá se ze „super hrubé mzdy“. Superhrubá mzda je vaše hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem

  • Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy
  • Sociální pojištění (důchodové, nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) = 25% z hrubé mzdy.

Výsledná daň je pak 15% ze superhrubé mzdy (samotná superhrubá mzda odpovídá 134% vaší hrubé mzdy).

Jak se spočítají daně v roce 2018

Výslednou 15% daň ale ve skutečnosti platí jen velmi málo zaměstnanců skutečně. Drtivá většina zaměstnanců má totiž u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka k dani fyzických osob (takový ten „růžový papír“) a tím pádem si mohou uplatnit různé daňové slevy a zvýhodnění.

Každý zaměstnanec si tak může uplatnit daňovou slevu za poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně (roční výše je 24840 Kč). Kromě toho jsou i další daňové slevy. Na manželku (uplatní se ale až v daňovém přiznání jednou za rok). Daňová sleva za studenta, na invaliditu apod. Přehled všech daňových slev je v tabulce níže.

Pokud by výsledná daň (po odečtení daňových slev) vycházela záporně, pak zaplatíte daň ve výši 0 Kč, zde vám stát nic „nevrací.

Daňové zvýhodnění a daňový bonus na dítě (na děti)

Něco jiného je ale daňové zvýhodnění na dítě (děti). To se také odečte od zbytku daně (pod odečtení daňových slev). Pokud by zde vycházelo záporné číslo, může vám být daňové zvýhodnění na dítě „vráceno“, jako daňový bonus.

Díky tomu nastává situace, kdy vaše čistá mzda bude vyšší než vaše hrubá mzda. Daňový bonus na dítě je ale možné získat jenom v případě, že váš roční příjem je nejméně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Minimální mzda je v roce 2018 ve výši 12200 Kč měsíčně, tedy minimální roční příjem abyste dostali daňový bonus, je 73 200 Kč ročně.

Jaké jsou daňové slevy v roce 2018?

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2017
Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 11 000 Kč
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v první polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 17 004 Kč 1 417 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 20 604 Kč 1 717 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě - v druhé polovině roku 2017 (***)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč 1 117 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč

(*) uplatňují se skutečné náklady na základě potvrzení ze školky, částka 11000 Kč je maximální hranice této daňové slevy

(**) Týká se pouze samostatně výdělečných osob, slevu je možné uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

(***) 4. dubna 2017 schválila poslanecká sněmovna novelu zákona, kterou se navyšuje zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Předpokládaná účinnost zákona je od 1. června 2017 nebo od 1. července 2017

Jak se projeví používání firemního auta k soukromým účelům?

Pokud vám firma poskytne služební auto, které, můžete používat i k soukromým účelům, projeví se to tak, že budete mít nižší čistou mzdu. V tomto případě se vám k hrubé mzdě připočítá 1% z ceny firemního auta. Pokud tedy máte k soukromému používání firemní auto s cenou půl miliónu korun a vaše běžná hrubá mzda je 50 tisíc korun, pak se vám výpočet sociální a zdravotního pojištění a následné daňové povinnosti (superhrubé mzdy) se bude provádět z částky 55 000 hrubého. Srážky (daň, sociální a zdravotní) se budou provádět ze skutečné hrubé mzdy (tj., z částky 50 000 Kč).

Provozovatel tohoto webu neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných údajů. Pro aktuální informace o nároku na jednotlivé sociální dávky navštivte přímo web Ministerstva práce a sociálních věcí (mpsv.cz), nebo se obraťte na příslušný sociální úřad (úřad práce) v místě vašeho trvalého bydliště.